Censor/External examiner. ITU: Specialeprojekt, 2 stud.

Aktivitet: EksamenEksamination

Periode14 apr. 2009
Eksamen afholdt
  • IT-Universitetet i København