Ansøgning til Region Sjællands og Roskilde Universitets forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter: Projekt: Flaskehals- og belastningsbarometer

Aktivitet: Andet

Beskrivelse

Akutafdelinger modtager et stort antal patienter, der kan tilhøre alle diagnostiske grupper og kategorier, med henblik på afhjælpning af akut opståede helbredsrelaterede problemer og indledende diagnostik, behandling og pleje. I dette projekt sættes der fokus på de flaskehals- og belastningssituationer,
der på forskellig vis udgør barrierer for et effektivt flow af patienter imellem
akutafdeling og øvrige afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus. Eksempelvis situationer med mangel på rette type læge, sengepladser eller plejepersonale samt kapacitet i kliniskkemisk, røntgen og/eller serviceafdelinger m.fl. Forsknings- og udviklingsprojektets formål er at udvikle og undersøge om information om flaskehalse- og belastningsgrader på elektroniske overblikstavler vil bidrage til en forbedring af flowet af patienter imellem akutafdeling og øvrige
afdelinger på sygehuset og dermed til forøget kvalitet og effektivitet i forløbene.

Ansøgningen til forskningspuljen blev efterkommet og forskningsprojektet er nu i gang.
Periode27 feb. 2014
Sted for afholdelseRoskilde Universitet, Danmark

Emneord

  • Effektdrevet participatory design, organisationsforandring.