8. Nationale Aktionsforskningskonference

Egmose, J. (Deltager)

Aktivitet: Deltagelse i eller arrangering af en begivenhedDeltagelse i workshop, seminar og kursus

Beskrivelse

Konference: Aktionsforskning som forskningspraksis - Status og udsyn Med oplæg af Mary Brydon-Miller. Amerikansk aktionsforsker, professor og leder af Aktionsforskningscenteret ved University of Cincinnati. Herudover er hun knyttet til Educational Studies and Urban Educational Leadership i the College of Education, Criminal Justice, and Human Services. Praktisk ar-bejder hun indenfor feltet af participatory action research og hendes nu-værende fokus er etik og aktionsforskning. Mary Brydon-Miller sidder i the editorial Board for tidsskriftet Action research Journal. Victor J. Friedman. Hører til The Behavioral Sciences Department i the Sociology-Anthropology Department på Max Stern Academic College I Emek Yezreel, Israel. Han er grundlægger af Action Research Center for Social Justice knyttet til Max Stern Academic College. Han er aktionsfor-sker med fokus på socialt entreprenørskab som vej til social inklusion og social forandring. Samtidig har han arbejdet med feltet omkring kritisk refleksion og eksperimentets status i et hverdagslivsperspektiv. Victor Friedman sidder i Editorial board for tidsskriftet Action research Journal Daniel Dahm. Tysk geograf, som udfører forskning og undervisning ved forskellige universiteter og institutter. Dahm har praktisk samarbejde med NGO’er og virksomheder om omstilling til bæredygtighed idenfor temaer-ne: Bæredygtig livsførelse, urban subsistensøkonomi, digital empowerment, lokale og globale commons. En række bøger og artikler. Medforfat-ter til: ”We have to learn to think in a new way” Postsdam manifestet 2005.
Periode1 nov. 2012
BegivenhedstypeKonference
Konferencenummer8
PlaceringRoskilde, Danmark