Velkommen til Roskilde Universitets forskningsportal

Forskningen ved Roskilde Universitet

Forskning ved Roskilde Universitet er tværvidenskabelig, involverende forskning, drevet af en grundlæggende nysgerrighed og problemløsende tilgang. Forskningen skaber bæredygtige løsninger på fremtidens store udfordringer til gavn for borgerne og samfundet og indgår som excellente trædesten i den fælles universitære søgen efter ny viden og erkendelse.

Samarbejde indenfor de sidste 5 år.

Klik på prikker og punkter for at få vist detaljer.

Søgeresultater