Universitetsvej 1

Bygning: 40.3

DK-4000 Roskilde

Danmark

Forskningsområder

  • Kommunikation, Journalistik, Medier Digitale teknologier Fotografi Internetforskning Reality TV Video blogs Virtuel etnografi Visuel kommunikation
  • Køn, Etnicitet, Ligestilling Affektteori Disability Studies Interkulturel (visuel) kommunikation Medieanalyse Men's studies/Studies on men and masculinities Minoriteter Queer studies Repræsentationsanalyser

Forskningsområder

I min forsknings- såvel som undervisningspraksis har jeg beskæftiget mig med en bred vifte af (audio)visuelle kommunikationsformer. Fra performancekunst til reklame- og modefotografi, fra reality TV, HBO TV-serier til amatørskabt materiale på YouTube. Jeg har således en interesse for og viden om visuel kommunikation i bred forstand; både som kunstnerisk udtryksmåde, og som del af en stigende mediering af hverdagslivet.

I min forskning har jeg haft fokus på, hvordan identitet kommunikeres, konstrueres og medieres gennem visuelle medier og teknologier. Jeg har i de senere år været optaget af magtanalytiske, æstetiske og kulturelle spørgsmål vedrørende sociale medier. Jeg er optaget af at undersøge de demokratiske og identitetsskabende potentialer ved den stigende mediering af hverdagslivet og den deltagerorienterede mediekultur. Senest har jeg arbejdet med minoritetsgruppers brug af Facebook som nyhedskilde - og til interaktion med etablerede nyhedsmedier. 

Nuværende forskning: Jeg er fra foråret 2015 frikøbt til et større forskningsprojekt kaldet "New Media New Intimacies", hvor jeg har følgende projekt:  

Sorg og erindring i en medialiseret tidsalder. Om brugen af Facebook i forbindelse med en nærtståendes død.

Dette projekt undersøger, hvordan Facebook bruges – og hvad folk får ud af at bruge sitet, når et nært familiemedlem eller en nær ven dør. Dette sker gennem semi-strukturerede interviews med folk, som aktivt har gjort brug af Facebook i forbindelse med et dødsfald - og analyse af posts og kommentarer på deres Facebookprofiler. 

Projektets undersøgelsesspørgsmål er: Hvad deles på Facebook - hvornår og hvorfor. Hvilken respons fås fra Facebook venner - og hvad det betyder for en. Hvilken funktion tjener Facebook?

Projektet undersøger således medialiserede sorg-og erindringsprocesser på Facebook. I et bredere kulturelt perspektiv synes disse praksisser delvis at udfordre døden som en stærkt tabuiseret størrelse, samtidig med at sorgbearbejdningen, som ofte anses for at være en personlig proces, bliver en del af et semi-offentligt rum.   

 

Tidligere forskning: 

Min ph.d. forskning er ikke bare det første studie i Danmark men også internationalt af sociale mediers politiske og terapeutiske forandringspotentiale i forhold til transkønnedes selv-repræsentation og community building. Min ph.d. afhandling er et virtuelt etnografisk studie af transkønnedes brug af video blogs (vlogs) på YouTube. Projektet undersøger Web 2.0 og participatorisk mediekultur, herunder minoritetsgruppers anvendelse af og adgang til digitalt medborgerskab og social netværksskabelse. Væsentlige emner og spørgsmål der behandles i min afhandling er: • YouTube som site for arkivering og social netværksskabelse. Herunder spørgsmål vedrørende grænsedragningen mellem det private og det offentlige (‘intimate strangers’ og ‘private public’).• Vloggen som medie og genre (’mirrroring’, ’digital diaries’ og ’digital autobiographies’ mellem ’self-disclosure’, ’testimony’ osv.) • Online aktivisme (’bio-digital politics’). • Identitetskonstruktioner online – herunder kameraets og digitaliseringens rolle. • Etableringen af sociale fællesskaber online (’an affective counterpublic’).• Desuden spørgsmålet om, hvordan denne trans-selvrepræsentation forhandler øvrige diskursiveringer (i særdeleshed psyko-medicinske) og visuelle repræsentationer (i særdeleshed talkshows, TV-serier og film). Min ph.d. forskning er formidlet igennem adskillige artikler - og jeg arbejder i øjeblikket på en bogudgivelse. Jeg er ligeledes redaktør af social media delen af det internationale tidsskrift TSQ: Transgender Studies Quarterly udgivet af Duke University Press.

 

 

 CV

Uddannelse

  • Ph.d. stipendiat, Interkulturelle Studier, RUC (2009-2012)
  • Mag. art. i Kunsthistorie/Visuel Kultur, Aarhus Universitet (1995 - 2003)

 Ansættelser

  • Ph.d. stipendiat, Interkulturelle Studier, RUC (2009 – 2012)
  • Visiting Scholar, Berkeley Center for New Media, USA (foråret 2011)
  • Visiting Research Fellow, Media and Film Department, University of Sussex, UK (2008 – 2009)
  • Amanuensis, Institut for Æstetiske Fag (2004 - 2009)

 

ID: 3621805