Universitetsvej 1

Bygning: 02

DK-4000 Roskilde

Danmark

Forskningsområder

  • Samfundsøkonomi, Politik Mobilitet
  • Trafik, Transport Hverdagsliv Kollektiv transport Mobilitet Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko Privat bilisme Trafikadfærd
  • Velfærdsstat, Velfærdssamfund Hverdagsliv
  • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik Aktionsforskning

Forskningsområder

Min forskning retter sig mod mobilitet i det senmoderne hverdagsliv. Med udgangspunkt i transportforskningen ses på hvorfor og hvordan vi vælger bestemte typer af transportmidler i hverdagslivet og hvilken betydning dette har for det levede liv. Mobilitetsadfærd kan dog ikke forstås via en snæver definition af hverdagsliv men bliver produceret og reproduceret på flere scalaniveauer i samfundet. Således er en stor del af min forskning også centreret omkring bæredygtig mobilitet som en mulig fremtidig utopi. Dette kan ses i bogen Mobility in daily life fra Ashgate 2009 http://www.ashgate.com/isbn/9780754674900 Forskningen er teoretisk baseret i det senmoderne hverdagsliv med fokus på centrale begreber såsom, tid, sted, fællesskab, frihed, risiko og ambivalenser primært udfra sociologiske og gerografiske perspektiver. Derudover er jeg meget optaget af metodiske og videnskabsteoretiske diskussioner specielt i forhold til kvalitative metoder.

Vis alle »

Aktiviteter

(186)

Vis alle »

ID: 5202