Universitetsvej 1

Bygning: 43.2

DK-4000 Roskilde

Danmark

Telefon: 4674-3876

Mobiltelefon: 2685-1350

Forskningsområder

  • Fysisk planlægning, Bystudier affekt arkitektur Assemblage Byens rum Byens æstetik bysociologi Carlsbergbyen det offentlige rum Distortion DIY Festivaler i byen Gentrificering kulturarv kulturel byudvikling kunstaktivisme København Midlertidige rum New York planlægning Proces redesign Rio de Janeiro rumanalyse Sao Paulo Situationisme stedets og rummets æstetik Stedsudvikling The High Line the informal city tilblivelse Urban and planning theory urban gardening urban studies urbanitet
  • Kommunikation, Journalistik, Medier Billedmedier bybranding Fotografi Instagram Location based blogging Rumlig kommunikation strategisk kommunikation i byplanlægning Visuel etnografi Visuel kommunikation Visuelle metoder
  • Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik arkitektur atmosfære avantgardens æstetik DIY dokumentarfilm og hybridgenre filmteori Fluxus foto installationskunst interaktion kunst i det offentlige rum kunst- og eksperimentalfilm litteraturteori og modernitet Midlertidige rum participatorisk kunst performance art Performance design performance studies performativitet relationel æstetik rummets æstetik samtidskunst sansning Situationisme street art urbanitet visuel kultur æstetisk teori
  • Oplevelse, Turisme, Performance affekt aktivisme og ungdomskultur byens subkulturer byoplevelse byrummets virkningsæstetik byudvikling gennem oplevelser Distortion events fotografering happenings og aktioner Imitation industriarv kulturarv Kunstneriske arbejds- og tilblivelsesprocesser Metropolis Biennale Musik- og kunstmiljøer i byen omdannelse af industriområder Oplevelsesdesign scenografi Storbyidentitet
  • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik affektteori Aktør-Netværks-Teorier Bysociologi Critical theory designteorier Kunstens videnskabsteori Performanceteori Performande studies performative metoder procesfilosofi Situeret viden tværdisciplinaritet vidensociologi Visuelle metoder vitalisme æstetiske læringsprocesser

Forskningsområder

Performance design, performance studier, rumlig mediering, rummets performativitet, byudvikling, DIY urbanisme, activisme, den uformelle by, participatory design, deltagelseskultur, æstetik, bydesign og arkitektur, midlertidige rum, stedsspecificitet, stedsspecifik performance, planlægning, byens rum og materialitet, sted og rum, street art, byoplevelse, eventdesign, byrummets tilblivelsesprocesser, kunst i det offentlige rum, by events, immersive rum, immersiv performance, dissensus.

Vis alle »

Vis alle »

ID: 1812434