Universitetsvej 1

Bygning: 42.2

DK-4000 Roskilde

Danmark

Telefon: 4674-3753

Mobiltelefon: 3025-1066

Forskningsområder

  • Kommunikation, Journalistik, Medier netjournalistik nye medier sociale medier mediesociologi
  • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik

Forsknings og undervisningsoplysninger

Jeg er lektor i journalistik og studieleder på Journalistik.

Jeg er uddannet journalist fra RUC, og har særligt erfaring med nyhedsproduktion fra blandt andet Ritzau Bureau.  Fra mit job som korrespondent i bruxelles har jeg også erfaring med EU-journalistik, og jeg har tidligere i mit studie på RUC ligeledes beskæftiget mig med EU og politik, samt politisk kommunikation og videnskabsjournalistik generelt. Jeg har skrevet ph.d. afhandling her på RUC om ny teknologi og nyhedsproduktion, det blev til bogen "Nyheder på Internettet" (2012), og forsker nu i alt fra medie-og presseetik til nye og sociale mediers indflydelse på journalistikken.

Jeg har en bred erfaring i brug af forskellige metoder, både kvantitative indholdsanalyse, tekst- og spørgeskema-analyse til kvalitativ etnografisk- og observationsmetoder. Teoretisk har jeg bred erfaring inden for moderne mediesociologi og mere politologisk og økonomisk teori. 

Desuden har jeg produceret dokumentarfilm, er med i bestyrelsen for Foreningen for Undersøgende Journalistik, laver selv undersøgende projekter, og forskningsmæssigt laver jeg redaktionsarbejde på tidskriftet MedieKultur.

I min nyere forskning er jeg særligt interesseret i cross media nyhedsbrug og deltagelse, samt sociale mediers indflydelse på journalistik og samfund, medier, ejerskab og økonomi, samt mere historiske analyser af journalistisk professionalisme og udviklingen af det journalistiske felt. 

Forskningsområder:

- Etik og troværdighed

- Digital Journalistik

- Journalistiske idealer og proffesionalisme

- Nye og sociale medier

- Journalistisk sprog og genrer

ID: 1997613