Universitetsvej 1

Bygning: 08.1

DK-4000 Roskilde

Danmark

Telefon: 4674-2126

Mobiltelefon: 2684-4036

Forskningsområder

  • Barndom, Ungdom, Familie Arbejdsliv og familie/fritidsliv Barndom Børnekultur og børneinstitutioner Børns hverdag Daginstitutionernes historie Hverdagsliv og institutioner
  • Psykologi
  • Pædagogik, Læring, Uddannelse Identitet og hverdagsliv Praksislæring

CV

2005: Lektor i pædagogisk psykologi, Psykologi, RUC
2001: Adjunkt i pædagogisk psykologi, Psykologi, RUC
1998: Phd-stipendiat, Psykologi, RUC
1998: Forskningsassistent, Pædagogik, Københavns Universitet
1986: Sygeplejerske

Forskningsområder

Min forskning falder fortrinsvis indenfor børneforskningsfeltet her særligt studiet af småbørn og de socialisationsprocesser, de deltager i. Et særligt fokus har været børnenes liv i daginstitutionerne og de dermed forbundne kompetencekrav.
Herudover har bredere pædagogisk psykologiske og uddannelsessociologiske problematikker særligt vedrørende forholdet mellem (pædagogiske) planer og praksis; samt sociale differentieringsprocesser i uddannelses- og opdragelsesinstitutioner min interesse.

ID: 3138