Universitetsvej 1

Bygning: 09.2

DK-4000 Roskilde

Danmark

Telefon: 4674-2637

Mobiltelefon: 2078-4379

Forskningsområder

 • Miljø, Energi, Natur, Ressourcer biobrændstoffer Bæredygtighed Klima klimapolitik miljøpolitik regulering
 • Produktion, Forbrug Affald Cirkulær økonomi grøn omstiling industriel symbiose regulering ressourcer
 • Teknologi innovation Teknologivurdering
 • Trafik, Transport bilindustri elbiler

Forskningsområder

Jeg er tilknyttet flere forskningsprojekter, der er koncentreret om tre kernefelter:

 1. Cirkulær økonomi: Arbejder med cirkulær økonomi, ressourcer, affald og bæredygtig produktion. Reduktion af affald og udnyttelse af rest- og affaldsprodukter. Jeg teoretisk beskæftiget mig med cirkulær økonomi, globale værdikæder og innovation i globale produktionssystemer samt industriel økologi og industriel symbiose. 
 2. Vedvarende energi: Udvikling af metoder og fremgangsmåder for kommunale klimaplaner. Projekter om strategier for bæredygtig udnyttelse af biomasse til energiformål. Jeg har arbejdet såvel teoretisk som praktisk med hvordan restprodukter fra industri og landbrug kan anvendes til at producere fjernvarme, el og transport-brændstoffer 
 3. Planlægning, politik og regulering: med fokus på dansk og international (EU) miljø- og energiplanlægning, regulering og politik.

Curriculum

Ansættelser:

 • 2017: Leder af Center for Interdisciplinary Research and Education in Circular Economy & Sustainability (CIRCLES)
 • 2011: Forskningsgruppeleder for METRIK-gruppen
 • 2011: Lektor i miljøinnovation 
 • 2009-2010: Adjunkt. Tilknyttet flere projekter om bæredygtig udnyttelse af biomasse til energiformål
 • 2007-2009: Postdoc. Arbejdet på projektet med titlen: ”Udviklingsinitiativer indenfor biobrændstoffer og biobrændsel i Region Sjælland”.
 • 2004-2007: ansat som Phd-studerende på projekt om miljøinnovation i bilindustrien med fokus på udvikling af miljøteknologi i globale værdikæder. Phd forløbet indeholdt et gæste ophold ved Cardiff University
 • 2004: forskningsassistent på RUC

 

Eksterne relationer

 • Medlem af den grønne tænketank CONCITO
 • Medlem af Roskilde Klimaråd
 • Medlem af Miljøministeriets Erhvervspanel for Grøn Omstilling (2012)

 

Udvalgte interne funktioner:

 • 2016: Næstformand i institutrådet på institut for Teknologi og Mennesker 
 • 2015: Medlem af implementeringsudvalg for nyt institut (Institut for Teknologi og Mennesker)
 • 2015: Medlem af arbejdsgruppe vedr. ny institutstruktur på RUC
 • 2014-2015: medlem af institutrådet på ENSPAC
 • 2012-2016: Medlem af referencegrupperne for RUC's satsningsområder "Designing Human Technologies" og "Miljørisiko"
 • 2012-2016: Suppleant for medarbejder repræsentanten i RUC's bestyrelse
 • 2012-: PhD vejleder
 • 2012: Formand for flere bedømmelsesudvalg for PhD afhandlinger
 • 2012-: Medlem af PhD udvalget for "Samfund, Rum og Teknologi"
 • 2010: Medlem af organisationskomite for RUC Sunrise konference 2010: ” Roskilde Sunrise Conference: Climate, Change, Communication”, Roskilde April 20-22 2010
 • 2004-2007: Medlem af PhD programudvalg for PhD programmet "Teknologi og Samfund"

 

Uddannelse

 • 2015: Research Management course, CBSExecutive
 • 2007: Phd i miljøplanlægning
 • 2003: Kandidat fra RUC (cand.techn.soc)

Forsknings og undervisningsoplysninger

Jeg underviser primært på Den Teknologiske og Samfundsvidenskabelige planlæggeruddannelse (Teksam).

Projektvejledning: Har vejledt projektgrupper på kandidat- og bachelorniveau indenfor områder som vedvarende energi, elbiler, eco-design, affald, biogas, biobrændstoffer, vindkraft, smart-grids, strategisk energiplanlægning, trafik/transport planlægning samt miljøinnovation i virksomheder indenfor plast-, elektronik- og bilindustrien samt i virksomheder indenfor affalds- og energisektoren. 

Kursusundervisning: Jeg har undervist i temaerne klima, cirkulær økonomi, renere produktion, globalisering, teknologi og teknologisystemer, innovation, værdikæder, energipolitik og miljøpolitik på kurser for danske og internationale studerende på både bachelor- og kandidatniveau.

Jeg har derudover undervist på den internationale samfundsvidenskabelige basisuddannelse (SIB), og den humanistisk-teknologiske basisuddannelse (Humtek). 

Vis alle »

Vis alle »

ID: 5288