Universitetsvej 1

Bygning: 43.3

DK-4000 Roskilde

Danmark

Forskningsområde

  •  Kvinder, køn og vold; æresrelateret vold, vold mod kvinder
  •  Islam og muslimske identitetsformationer i Skandinavien
  •  Religion, konflikt og medier
  •  Styring af religiøs diversitet, multikulturalisme
  •  Kvalitative metoder: historisk-kritisk kildekritik, dokumentanalyse, repræsentationsanalyse,   deltagerobservation, interview, narrativ teori og metode
  • Videnskabsteori: postkolonialisme, feministiske forskningstraditioner, poststrukturalisme

ID: 60216530