Universitetsvej 1

Bygning: 08.2

DK-4000 Roskilde

Danmark

Telefon: 4674-3051

Mobiltelefon: 2347-4463

Curriculum

Jan Pries-Heje blev ansat som Professor i Informatik og Datalogi på RUC den 1. maj 2007.

Jans forskning har fokus på organisatoriske og ledelsesmæssige aspekter af IT-udvikling og -anvendelse. Jan er forfatter til mere end 200 bøger og forskningsartikler i internationale tidsskrifter og konferencer inden for dette område.

For tiden er Jan særligt interesseret i agile metoder og fremgangsmåder. Jan er f.eks. i gang med en række studier af hvordan den agile metode SCRUM kan bruges?

Jan har i 2011 afsluttet et større forskningsprojekt - SourceIT - hvor det er lykkedes at udvikle en række værktøjer og teknikker til at hjælpe virksomheder med at træffe bedre sourcing-besluytninger.

Før det var Jan forskningsleder i Talent@IT projektet - hvor det er lykkedes at udvikle en såkaldt ImprovAbility model der kan hjælpe IT-udviklende organisationer med at blive bedre til at forbedre sig. Et andet spændende resultat fra samme projekt er et værktøj som en IT-virksomhed kan bruge til at vælge den bedste forandringsmåde.

Et andet spændende forskningsresultat som Jan har været med til var et studie af IT og processer da fem kommuner og et amt skulle lægges sammen på Bornholm. Det kom der en række resultater ud af der inspirerede en tilsvarende proces med IT-sammenlægning i mange kommuner i forbindelse med strukturreformen.

Jan er Danmarks repræsentant i IFIP Technical Committee 8 om Information Systems. Fra januar 2010 er Jan Chairman for IFIP TC 8.

Jan er eller har været tilknyttet som redaktør - Associate Editor - for flere af de bedste Information Systems tidsskrifter i verden: MIS Quarterly, Information Systems Journal (ISJ) og Business & Information Systems (Wirtschaftsinformatik)

Gennem årene har Jan undervist talrige studerende inden for et bredt felt af IT-emner. De seneste år har Jan især undervist i IT strategi, IT-projektledelse, IT-forandringsledelse og procesforbedring, samt hvordan man får samspillet mellem IT og forretning til at fungere optimalt.

Jan leder en forskningsgruppe i Brugerdreven IT-innovation, der bl.a. forsker i procesforbedring og spredning af IT.

Efter Jan kom til RUC har han været med til at starte en ny basisuddannelse HumTek, hvor Jan underviser i Design og Metode. Jan har også været een af initiativtagerne til Master i Projektledelse og procesforbedring (MPF) der startede i 2009.

Fra 1. september 2011 er Jan uddannelsesleder for Master i Projektledelse og procesforbedring (MPF).

ID: 579111