Jakob Parby

(Tidligere)

Forskningsområder

  • Fysisk planlægning, Bystudier Historie, Samfundsforhold Kulturmøde, Multikulturalitet

Forskningsområde

 

Jeg er normalt museumsinspektør på Københavns Museum, men er siden juni 2011 indskrevet på RUC ved Institut for Kultur og Identitet med henblik på skrivning en afhandling med arbejdstitlen:
At blive Københavner - identitet og akkulturation blandt københavnske immigranter 1750-1850.
 
Afhandlingen tager udgangspunkt i udstillingen At blive københavner som siden november 2010 har kunnet opleves på Københavns Museum. Jeg var indholdsmæssig ansvarlig for udstillingen, der bl.a. udforskede indvandringens historiske betydning for Københavns udvikling og forhandlingen af identitet i byen før og nu.
 
I afhandlingen ser jeg nærmere på, hvordan man med udgangspunkt i moderne sociologiske teorier om byer, migration og identitet kan undersøge repræsentationen og forhandlingen af identitet blandt københavnske immigranter i perioden 1750-1850.  
 
Identitet og akkulturationsprocesser er centrale emner i moderne migrationsstudier, men det er sjældent, at man har undersøgt disse fænomener i en historisk sammenhæng. Mit projekt gennemgår først, hvordan identitet og immigration italesættes i udstillingen At blive københavner og sætter denne i forhold til den såkaldte 'nye museologi' og til skildringen af migration på museer andre steder i verden.
 
Med udgangspunkt i en analytisk ramme, der er inspireret af udstillingen, ser jeg dernæst nærmere på, hvordan enkelte indvandrere og indvandrergrupper forhandlede deres identitet og gjorde brug af deres fremmedhed i mødet med byens eksisterende fællesskaber. I gennem en række case studier vil jeg belyse de forestillinger om inklusion og eksklusion, der kommer til udtryk blandt immigranter og københavnere i slutningen af 1700-tallet og i første del af 1800-tallet. Perioden er valgt, fordi den er præget af en fremvoksende national bevidsthed og et skift i holdningerne til indvandring og diversitet, der bl.a. kommer til udtryk i lovgivningen og i en række opgør mellem især tysk- og dansktalende grupper i hovedstaden.  

ID: 33083405