Download som PDF

Curriculum Vitae

Profile photo

Flemming Juul Christiansen

Lektor

  • Roskilde School of Governance
  • Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv
Postaddresse:
Universitetsvej 1
25.2
DK-4000
Roskilde
Danmark

E-mail: fjc@ruc.dk

Telefon: 4674-3257

Hjemmeside: http://www.ruc.dk/~fjc

Web: http://www.ruc.dk/~fjc, http://www.ruc.dk/~fjc

Akademiske ansættelser og grader

2012-Lektor i politologi, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet
2009-2012Adjunkt, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
2008-2009Post.doc., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
2008PhD i statskundskab, Aarhus Universit. Tital: Flertal med oppositionen. Om koalitionsstyring som løsning på problemer med partikonkurrence og samarbejde under mindretalsparlamentarisme
2002Kandidat i statskundskab, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Administration

2013-Bestyrelsesmedlem, Dansk Selskab for Statskundskab
2013-Huskoordinator, Samfundsvidenskabelig bacheloruddannelse, Hus 19, Roskilde Universitet

Væsentligere publikationer

PEER-REVIEWEDE TIDSSKRIFTSARTIKLER

Christiansen, Flemming Juul, Rasmus Leander Nielsen and Rasmus Brun Pedersen (forthcoming), ‘Friendship, Courtesy and Engagement: Pre-electoral coalition dynamics in action’ Accepted by The Journal of Legislative Studies.

Christiansen, Flemming Juul and Helene Helboe Pedersen (forthcoming) ‘Minority coalition governance in Denmark’, accepted by Party Politics.

Christiansen, Flemming Juul (2012) ‘Raising the Stakes. Passing State Budgets in Scandinavia’, World Political Science Review, 8 (1), 184-200.

Christiansen, Flemming Juul and Rasmus Brun Pedersen (2012), ‘The Impact of EU on the Coalition Formation in a Minority System: The Case of Denmark’,
Scandinavian Political Studies, 35 (3), 179-197.

Pedersen, Rasmus Brun og Flemming Juul Christiansen (2012) ’Europæisering af
koalitioner mellem Folketingets partier’, Politica, 44 (2), 202-220.

Christiansen, Flemming Juul (2012) ‘Organisational de-integration of political parties and
interest groups in Denmark’, Party Politics, 18 (1), 27-43.

Christiansen, Flemming Juul (2011) ’Regeringen har brug for et flertal. Parlamentariske
effekter af institutionelle ændringer i Sverige, Norge og Danmark ved vedtagelsen af
statsbudgetter.’ Politica, 43 (1), 27-47.

Christiansen, Flemming Juul & Erik Damgaard (2008) ’Parliamentary Opposition under
Minority Parliamentarism in Scandinavia’, The Journal of Legislative Studies, 14 (1/2), 46-76.

Allern, Elin Haugsgjerd Allern, Nicholas Aylott & Flemming Juul Christiansen (2007): ‘Social Democrats and Trade Unions in Scandinavia: The Decline and Persistence of Institutional Relationships’, European Journal of Political Research, 46 (5), 607-635.

Christiansen, Flemming Juul (2005) ‘Aftaler på tværs af sektorer i Folketinget’, Politica, 37 (4), 423-439.

Christiansen, Flemming Juul (2002) ’Politiske forlig og mindretalsparlamentarisme i dansk
politik’, Politologiske Studier, 5 (1), 23-36.


JOURNAL ARTICLES NOT PEER-REVIEWED

Pedersen, Rasmus Brun og Flemming Juul Christiansen (2012) ’Aldrig mere en Irak-krig?’ Udenrigs, 67 (2), 81-86.

Pedersen, Rasmus Brun og Flemming Juul Christiansen (2011) ’Da udenrigsministeren stod
uden for døren’ Udenrigs, 66 (3), 85-92.


BOG

Christiansen, Flemming Juul (2008) Politiske forlig i Folketinget. Århus: Politica


BOGKAPITLER

Christoffer Green-Pedersen, Flemming Juul Christiansen, Eva-Maria Euchner, Carsten Jensen
and John Turnpenny (2012) ‘Non-decisions and invisible cutbacks? The indexation of social benefits in four countries’ in Michael Bauer, Andrew Jordan, Christoffer Green-Pederson and Adrienne Héritier (eds) Dismantling Public Policy: Interests, Opportunities, Strategies and Effects, Oxford: Oxford University Press. 129-151.

Christiansen, Flemming Juul og Rasmus Brun Pedersen (2011) ’Europeanization and Coalition Management in Minority Parliamentary Systems’ in Matti Wiberg and Thomas Persson (eds). In Thomas Persson and Matti Wiberg (eds), Government in the Nordic Countries at a Crossroads: Coping with Challenges from ‘Europeanisation’ and ‘Presidentialisation’ Stockholm : Santérus Förlag. 63-83.

Christensen, Jacob and Flemming Juul Christiansen (2009) ’Denmark’ in Juliet Lodge (ed.) .
The 2009 Elections to the European Parliament. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 86-95.

Christiansen, Flemming Juul (2009) ’Blokpolitik under VK-regeringen?’.I: Perspektiver på
politik : Bidrag til samfundsdebatten. red. / Jens Blom-Hansen ; Jørgen Elklit. Århus : Systime Academic, 2009. 212-217.

Christiansen, Flemming Juul and Erik Damgaard (2009) ’Parliamentary Opposition under
Minority Parliamentarism: Scandinavia’. in Ludger Helms (ed.) Parliamentary Opposition in Old and New Democracies. London : Taylor & Francis, 2008. 27-57.

Allern, Elin Haugsgjerd Allern, Nicholas Aylott & Flemming Juul Christiansen (2008):
‘Scener fra et ægteskab: Socialdemokratiske partier og fagforeninger i Skandinavien’ i Peter
Kurrild-Klitgaard & Karina Pedersen (red.) Parties, Politicians, and the Political System.
Festschrift to Lars Bille. 251-279.

Bille, Lars & Flemming Juul Christiansen (2001): ‘Partier og interesseorganisationer i Danmark’ i Jan Sundberg (red.), Partier och intresseorganisationer i Norden, København: Nordisk Ministerråd. 29-77.