Velfærdsstat, Velfærdssamfund

Forskningsområder

 1. Afsavn
 2. Alkoholmisbrug og alkoholbehandling
 3. Alva og Gunnar Myrdal i Danmark
 4. Anerkendelse
 5. Anerkendelse og rettigheder
 6. Antidiskrimination
 7. Autonomi
 8. Barselorlov
 9. Befolkningspolitik, moderne socialpolitik
 10. Beskæftigelsespolitik
 11. Borgerinddragelse
 12. Brugerinddragelse bruger organisering
 13. By og Bolig politik
 14. Civilsamfund, medborgerskab, deltagelse
 15. Clusteranalyse
 16. Dagpasning
 17. Dansk kulturdebat; Demokratidebat; Videnskabsteoretiske diskussioner i Danmark
 18. Demokrati
 19. Døgninstitutioner
 20. EU regulering
 21. Empowerment
 22. Etnicitet
 23. Etnicitet og minoriteter
 24. Familiepolitik og omsorgsregimer
 25. Familieret
 26. Fattigdom
 27. Folkelig deltagelse
 28. Forskningsetik
 29. Forsorg
 30. Forældreansvar
 31. Frivillighed
 32. Frontlinjeorganisationer og organisationspraksis
 33. Fællesskaber
 34. Governmentality
 35. Handicapomsorg
 36. Hjemløshed og hjemløse
 37. Hverdagsliv
 38. Hverdagsliv og institutioner
 39. Hverdagslivssociologi
 40. Identitet og hverdagsliv
 41. Interaktionisme
 42. Kapacitetsopbygning i udviklingslande
 43. Klasseteori
 44. Kulturinstitutioner og sundhedsfremme
 45. Kulturpolitik
 46. Kvalitativ forskning
 47. Kvalitative metoder
 48. Mangfoldighed
 49. Marginalisering
 50. Marginalisering, inklusion og integrationsteori
 51. Medarbejderdrevet innovation
 52. Medborgerskab og deltagelse
 53. Medborgerskab, deltagelse og tilhør
 54. Mental sundhed
 55. Minoriteter
 56. Moderne patologier
 57. Multi level empowerment
 58. Multidimensionalitet
 59. Målemetoder
 60. Netværksteori
 61. New public management in public health care
 62. Omsorg
 63. Participatoriske metoder og praksisforskning
 64. Polarisering
 65. Pædagogisk arbejde
 66. Relationer mellem stat og professioner
 67. Sammenhængskraft
 68. Selvstyring
 69. Skilsmisse
 70. Social Innovation
 71. Social arv
 72. Social bæredygtighedsanalyse
 73. Social ingeniørskunst og social planlægning, Skandinavien 1920-1960
 74. Social innovation
 75. Social intraprenørskab
 76. Social kapital
 77. Social klasse
 78. Social læring
 79. Social politik
 80. Social politk og EU
 81. Social reproduktion
 82. Social ulighed
 83. Social ulighed i sundhed
 84. Social- og beskæftigelsesproblematikker
 85. Socialarbejde og institutioner
 86. Sociale bevægelser
 87. Socialpolitik
 88. Socialpsykologi
 89. Socialret
 90. Socialt arbejde
 91. Socialt entreprenørskab
 92. Socialt udsatte grupper
 93. Socialøkonomi
 94. Sociologisk teori
 95. Stat og civil samfund
 96. Statistik
 97. Stofmisbrug og narkopolitik
 98. Sundhedspolitik
 99. Sundhedssociologi
 100. Survey metode
 101. Tillid
 102. Transnationalitet
 103. Tværfagligt samarbejde
 104. Tværsektorielle partnerskaber
 105. Uddannelseschancer
 106. Uddannelsespolitik
 107. Udkantsområder
 108. Ulighed
 109. Ulighed og velfærd
 110. Ungdom
 111. Unge
 112. Urban sociologi
 113. Velfærdsdesign
 114. Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde
 115. Velfærdsprofessioner
 116. Velfærdsstat, civilsamfund, frivillig sektor, politisk forandring
 117. Velgørenhed
 118. Vold
 119. Vold mod kvinder
 120. demokrati processer
 121. empowerment
 122. folkebibliotekerne
 123. innovation
 124. ledelse
 125. lykke, tilfredshed
 126. mødet mellem velfærdsinstituiner og borgere, institutionskritiske analyser, magt/viden, velfærdsstat i et læringsperspektiv, lokalsamfundsperspektiver
 127. offentlig sektor
 128. opfattelser af slægtskab
 129. opfattelser af tilhørsforhold
 130. politisk aktivisme
 131. positiv særbehandling, frit valg
 132. retlig kontrol
 133. social design
 134. social innovation
 135. sociale interventioner
 136. socialforvaltning og socialforvaltningsret
 137. socialrådgiverens vilkår
 138. socialt arbejde, udsatte, læring på kanten af velfærdssamfundet, institutioner som ramme om udviklingog læring, mellem frivillighed og professioner
 139. sundhedsfremme
 140. særlig interesse i spændingsfeltet mellem politologien og sociologien
 141. transnational migration
 142. velfærdsstat og kultur
 143. Ældreområdet
 144. Økonomisk Sociologi
1 - 10 ud af 93Pr. side: 10
 1. Amoroso, Bruno

  Velfærdsstat, Velfærdssamfund, Arbejdsmarked, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Offentlig administration, styring og forvaltning, Samfundsøkonomi, Politik

  • Andersen, Anders Siig

   Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Uddannelsespolitik), Arbejdsmarked (Bæredygtigt arbejdsliv, Demokrati i arbejdslivet, Fagforeninger, Kompetenceudvikling, Læring i arbejdslivet), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (projektledelse), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Arbejdsmarkedsuddannelser, Erhvervsuddannelse, Fagforeningsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Læring i arbejdslivet, Læringsmiljøer og livshistorisk læring, Projekt- og temaarbejde i organisationer, Samspil mellem uddannelse og læring i arbejdslivet, Videregående uddannelse), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Dybdehermeneutik, Fortolkende socialvidenskab, Grounded Theory, Kritisk hermeneutik, Livshistorisk metodologi)

   • Andersen, John

    Velfærdsstat, Velfærdssamfund (empowerment, Fattigdom, positiv særbehandling, frit valg, social innovation), Arbejdsmarked (beskæftigelsespolitik, det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet), Fysisk planlægning, Bystudier (empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg, ghettoisering, kvarterløft, beskæftigelse), Køn, Etnicitet, Ligestilling (marginaliserede mænd, empowerment), Offentlig administration, styring og forvaltning (medborgercentre), Samfundsøkonomi, Politik (Beskæftigelsespolitik, Boligpolitik), Trafik, Transport (Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave)

    • Anker, Jørgen

     Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Brugerinddragelse bruger organisering, Folkelig deltagelse, Hjemløshed og hjemløse, Social politik, Sociale bevægelser, Stofmisbrug og narkopolitik), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Chile, Civilsamfund og sociale bevægelser, Social forandring og demokratiseing i Latin Amerika)

     • Banke, Cecilie Felicia Stokholm

      Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Alva og Gunnar Myrdal i Danmark, Befolkningspolitik, moderne socialpolitik, Social ingeniørskunst og social planlægning, Skandinavien 1920-1960, Stat og civil samfund), Historie, Samfundsforhold (Antisemitisme, Folkedrab, Historie- og mindekultur, Holocaust), Kulturmøde, Multikulturalitet (Jødespørgsmålet i Europa, 1917-1945, Nationalisme og national identitet i Europa)

      • Bjerregaard, Karen Steller

       Velfærdsstat, Velfærdssamfund, Historie, Samfundsforhold, Køn, Etnicitet, Ligestilling

       • Boje, Thomas P.

        Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Anerkendelse og rettigheder, Familiepolitik og omsorgsregimer, Medborgerskab og deltagelse, Ulighed og velfærd), Arbejdsmarked (Betalt arbejde, ubetalt arbejde, omsorg, Familie og arbejdsmarked, Flexibilitet og forskellighed, Livskvalitet og arbejdskvalitet, Medborgerskab og integration, Ulighed - ojektiv og subjektiv), Barndom, Ungdom, Familie (Flexibilitet, arbejde og omsorg, Forældreledighed og børnepasning, Kønskontrakt og omsorg, Medborgerskab og omsorg)

        • Bonnesen, Lærke

         Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Barselorlov, Civilsamfund, medborgerskab, deltagelse, Frivillighed), Arbejdsmarked (Frivillighed, Overenskomster), Barndom, Ungdom, Familie (Barsel og faderskab, Børneinddragelse, Folkeskole, Social kapital)

         • Breyen, Poul

          Velfærdsstat, Velfærdssamfund, Arbejdsmarked, Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Europarådet, Italien, Nordisk samarbejde), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Samfundsøkonomi, Politik (EU)

          • Brodersen, Marianne

           Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Relationer mellem stat og professioner), Historie, Samfundsforhold (Professionssociologi, Velfærdsarbejdets historie), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeskolen og pædagogiske institutioner, Køn og uddannelse, Samarbejde om børn)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...10 Næste