Trafik, Transport: Privat bilisme

1 - 3 ud af 3Pr. side: 10
 1. Fotel, Trine

  Trafik, Transport (Hverdagsliv, Mobilitet, Privat bilisme, Trafikadfærd, Trafikpolitik), Barndom, Ungdom, Familie (Barndom, Børneforskning, Børns hverdag, Visualisering af børneliv), Fysisk planlægning, Bystudier (By- og planlægningsteori, Byliv, Byudvikling), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted), Samfundsøkonomi, Politik (By og Bolig politik, Globalisering, Mobilitet, Nærdemokrati, Politisk styring, Regionalpolitik), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Empowerment, Governmentality, Identitet og hverdagsliv, Marginalisering, Medborgerskab og deltagelse, Transnationalitet, Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde, Velfærdsstat, civilsamfund, frivillig sektor, politisk forandring)

  • Freudendal-Pedersen, Malene

   Trafik, Transport (Hverdagsliv, Kollektiv transport, Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Privat bilisme, Trafikadfærd), Samfundsøkonomi, Politik (Mobilitet), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Hverdagsliv), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning)

   • Jespersen, Per Homann

    Trafik, Transport (Godstransport, Kollektiv transport, Mobilitet, Privat bilisme, Sikkerhed, Trafik, Trafikadfærd, Trafikplanlægning, Trafikpolitik), Samfundsøkonomi, Politik (Trafikpolitik, Transportøkonomi)