Trafik, Transport: Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko

1 - 2 ud af 2Pr. side: 10
  1. Drewes, Lise

    Trafik, Transport (Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Trafikplanlægning, Trafikpolitik), Arbejdsmarked (Arbejdsliv, Arbejdsmiljø, Fleksible lønarbejdsformer), Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Byudvikling, Rum og sted), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Bæredygtig udvikling, Industriel produktion og miljø, Participatorisk miljø- og udviklingsplanlægning, Scenarieteknik), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning, Forskningsmetoder, Kvalitativ metode)

    • Freudendal-Pedersen, Malene

      Trafik, Transport (Hverdagsliv, Kollektiv transport, Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Privat bilisme, Trafikadfærd), Samfundsøkonomi, Politik (Mobilitet), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Hverdagsliv), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning)