Trafik, Transport: Mobilitet

1 - 6 ud af 6Pr. side: 10
 1. Drewes, Lise

  Trafik, Transport (Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Trafikplanlægning, Trafikpolitik), Arbejdsmarked (Arbejdsliv, Arbejdsmiljø, Fleksible lønarbejdsformer), Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Byudvikling, Rum og sted), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Bæredygtig udvikling, Industriel produktion og miljø, Participatorisk miljø- og udviklingsplanlægning, Scenarieteknik), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning, Forskningsmetoder, Kvalitativ metode)

  • Fotel, Trine

   Trafik, Transport (Hverdagsliv, Mobilitet, Privat bilisme, Trafikadfærd, Trafikpolitik), Barndom, Ungdom, Familie (Barndom, Børneforskning, Børns hverdag, Visualisering af børneliv), Fysisk planlægning, Bystudier (By- og planlægningsteori, Byliv, Byudvikling), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted), Samfundsøkonomi, Politik (By og Bolig politik, Globalisering, Mobilitet, Nærdemokrati, Politisk styring, Regionalpolitik), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Empowerment, Governmentality, Identitet og hverdagsliv, Marginalisering, Medborgerskab og deltagelse, Transnationalitet, Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde, Velfærdsstat, civilsamfund, frivillig sektor, politisk forandring)

   • Freudendal-Pedersen, Malene

    Trafik, Transport (Hverdagsliv, Kollektiv transport, Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Privat bilisme, Trafikadfærd), Samfundsøkonomi, Politik (Mobilitet), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Hverdagsliv), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning)

    • Guasco, Clement Nicolas

     Trafik, Transport (Mobilitet, Samfundets rumlig organisering, Transport planning), Fysisk planlægning, Bystudier (Regional udvikling, Transport planning), Samfundsøkonomi, Politik (EU integration, EU regulering, European Studies, International Relations)

     • Jespersen, Per Homann

      Trafik, Transport (Godstransport, Kollektiv transport, Mobilitet, Privat bilisme, Sikkerhed, Trafik, Trafikadfærd, Trafikplanlægning, Trafikpolitik), Samfundsøkonomi, Politik (Trafikpolitik, Transportøkonomi)

      • Larsen, Jonas

       Trafik, Transport (Mobilitet), Geografi, Geologi, Topografi (globalisering, materiel kultur, Praksisforskning, sport, sted og rum), Kommunikation, Journalistik, Medier (digital kultur, Fotografi, mobile phones), Oplevelse, Turisme, Performance