Trafik, Transport: Kollektiv transport

1 - 2 ud af 2Pr. side: 10
  1. Freudendal-Pedersen, Malene

    Trafik, Transport (Hverdagsliv, Kollektiv transport, Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Privat bilisme, Trafikadfærd), Samfundsøkonomi, Politik (Mobilitet), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Hverdagsliv), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning)

    • Jespersen, Per Homann

      Trafik, Transport (Godstransport, Kollektiv transport, Mobilitet, Privat bilisme, Sikkerhed, Trafik, Trafikadfærd, Trafikplanlægning, Trafikpolitik), Samfundsøkonomi, Politik (Trafikpolitik, Transportøkonomi)