Trafik, Transport

1 - 10 ud af 13Pr. side: 10
 1. Andersen, John

  Trafik, Transport (Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave), Arbejdsmarked (beskæftigelsespolitik, det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet), Fysisk planlægning, Bystudier (empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg, ghettoisering, kvarterløft, beskæftigelse), Køn, Etnicitet, Ligestilling (marginaliserede mænd, empowerment), Offentlig administration, styring og forvaltning (medborgercentre), Samfundsøkonomi, Politik (Beskæftigelsespolitik, Boligpolitik), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (empowerment, Fattigdom, positiv særbehandling, frit valg, social innovation)

  • Christensen, Thomas Budde

   Trafik, Transport (bilindustri, elbiler), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (biobrændstoffer, Bæredygtighed, Klima, klimapolitik, miljøpolitik, regulering), Produktion, Forbrug (Affald, Cirkulær økonomi, grøn omstiling, industriel symbiose, regulering, ressourcer), Teknologi (innovation, Teknologivurdering)

   • Drewes, Lise

    Trafik, Transport (Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Trafikplanlægning, Trafikpolitik), Arbejdsmarked (Arbejdsliv, Arbejdsmiljø, Fleksible lønarbejdsformer), Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Byudvikling, Rum og sted), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Bæredygtig udvikling, Industriel produktion og miljø, Participatorisk miljø- og udviklingsplanlægning, Scenarieteknik), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning, Forskningsmetoder, Kvalitativ metode)

    • Fotel, Trine

     Trafik, Transport (Hverdagsliv, Mobilitet, Privat bilisme, Trafikadfærd, Trafikpolitik), Barndom, Ungdom, Familie (Barndom, Børneforskning, Børns hverdag, Visualisering af børneliv), Fysisk planlægning, Bystudier (By- og planlægningsteori, Byliv, Byudvikling), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted), Samfundsøkonomi, Politik (By og Bolig politik, Globalisering, Mobilitet, Nærdemokrati, Politisk styring, Regionalpolitik), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Empowerment, Governmentality, Identitet og hverdagsliv, Marginalisering, Medborgerskab og deltagelse, Transnationalitet, Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde, Velfærdsstat, civilsamfund, frivillig sektor, politisk forandring)

     • Freudendal-Pedersen, Malene

      Trafik, Transport (Hverdagsliv, Kollektiv transport, Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Privat bilisme, Trafikadfærd), Samfundsøkonomi, Politik (Mobilitet), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Hverdagsliv), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning)

      • Grøn, Sisse Malene Frydendal

       Trafik, Transport (Arbejdsulykker og godstransport, Sikkerhed), Arbejdsmarked (Arbejdsmiljø, Arbejdsulykker og godstransport, Sikkerhed)

       • Guasco, Clement Nicolas

        Trafik, Transport (Mobilitet, Samfundets rumlig organisering, Transport planning), Fysisk planlægning, Bystudier (Regional udvikling, Transport planning), Samfundsøkonomi, Politik (EU integration, EU regulering, European Studies, International Relations)

        • Gudmundsson, Henrik

         Trafik, Transport, Miljø, Energi, Natur, Ressourcer

         • Jespersen, Per Homann

          Trafik, Transport (Godstransport, Kollektiv transport, Mobilitet, Privat bilisme, Sikkerhed, Trafik, Trafikadfærd, Trafikplanlægning, Trafikpolitik), Samfundsøkonomi, Politik (Trafikpolitik, Transportøkonomi)

          • Kjærulff, Aslak Aamot

           Trafik, Transport, Fysisk planlægning, Bystudier, Miljø, Energi, Natur, Ressourcer, Teknologi, Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Composition, Speculative)

           Forrige 1 2 Næste