Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik: Aktør-Netværks-Teorier

1 - 2 ud af 2Pr. side: 10
  1. Gommesen, Niels Jørgen

    Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (affects, Aktør-Netværks-Teorier, assemblages, becoming, embodied simulation, imitation, onto-genesis, performance design, visual ethnography), Datalogi, IT (game design, live coding, prototyping), Filosofi, Idéhistorie, Religion (algorithmic governmentality, process philosophy, techno-philosophy), Kommunikation, Journalistik, Medier (audience studies, cross-media productions, e-sports, game culture, game studies, games analysis, media analysis, media ecologies), Oplevelse, Turisme, Performance (affective participation, algorithmic cultures, co-creation, digital performance in experience-based design, experimental interaction, fankulturer, kroppe og affekt, kulturproduktion, live coding, materialitet og forbrugerkultur, oplevelse og erfaring, performance design, performative practice of live coding, poetic computation, Situeret viden, spectatorship, sport og æstetik, techno performance), Teknologi (affects, Processing, technological milieus, Tidal cycles)

    • Samson, Kristine

      Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (affektteori, Aktør-Netværks-Teorier, Bysociologi, Critical theory, designteorier, Kunstens videnskabsteori, Performanceteori, Performande studies, performative metoder, procesfilosofi, Situeret viden, tværdisciplinaritet, vidensociologi, Visuelle metoder, vitalisme, æstetiske læringsprocesser), Fysisk planlægning, Bystudier (affekt, arkitektur, Assemblage, Byens rum, Byens æstetik, bysociologi, Carlsbergbyen, det offentlige rum, Distortion, DIY, Festivaler i byen, Gentrificering, kulturarv, kulturel byudvikling, kunstaktivisme, København, Midlertidige rum, New York, planlægning, Proces, redesign, Rio de Janeiro, rumanalyse, Sao Paulo, Situationisme, stedets og rummets æstetik, Stedsudvikling, The High Line, the informal city, tilblivelse, Urban and planning theory, urban gardening, urban studies, urbanitet), Kommunikation, Journalistik, Medier (Billedmedier, bybranding , Fotografi, Instagram, Location based blogging, Rumlig kommunikation, strategisk kommunikation i byplanlægning, Visuel etnografi, Visuel kommunikation, Visuelle metoder), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (arkitektur, atmosfære, avantgardens æstetik, DIY, dokumentarfilm og hybridgenre, filmteori, Fluxus, foto, installationskunst, interaktion, kunst i det offentlige rum, kunst- og eksperimentalfilm, litteraturteori og modernitet, Midlertidige rum, participatorisk kunst, performance art, Performance design, performance studies, performativitet, relationel æstetik, rummets æstetik, samtidskunst, sansning, Situationisme, street art, urbanitet, visuel kultur, æstetisk teori), Oplevelse, Turisme, Performance (affekt, aktivisme og ungdomskultur, byens subkulturer, byoplevelse, byrummets virkningsæstetik, byudvikling gennem oplevelser, Distortion, events, fotografering, happenings og aktioner, Imitation, industriarv, kulturarv, Kunstneriske arbejds- og tilblivelsesprocesser, Metropolis Biennale, Musik- og kunstmiljøer i byen, omdannelse af industriområder, Oplevelsesdesign, scenografi, Storbyidentitet)