Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik

Forskningsområder

 1. Aktionsforskning
 2. Aktør-Netværks-Teorier
 3. Bysociologi
 4. Composition
 5. Critical theory
 6. Design
 7. Diskursanalyser
 8. Dybdehermeneutik
 9. Epistemologi
 10. Filosofisk/strukturel antropologi
 11. Forskningsfrihed; universitets- og videnskabspolitik og plural økonomi; bæredygtighed
 12. Forskningsmetoder
 13. Fortolkende socialvidenskab
 14. Fysikkens og kemiens historie
 15. Geometrisk Data Analyse
 16. Grounded Theory
 17. Humanioras historie
 18. Humanioras videnskabsteori
 19. Humanistisk videnskabsteori;
 20. Interdisciplinær forskning og undervisning
 21. Interventionsforskning
 22. Konceptuelle modeller
 23. Korrespondanceanalyse
 24. Kreativitet og kognition over forskerens livskarriere
 25. Kritikkens mulighedsbetingelser i det moderne arbejdsliv
 26. Kritisk Psykologi, Kritisk teori, Poststrukturalisme, Marxisme
 27. Kritisk hermeneutik
 28. Kritisk realisme
 29. Kritisk teori, socialkonstruktivisme, hermeneutik
 30. Kritisk teori; kritisk humanisme; socialisationsteori og dybdehermeneutik, kritisk-utopisk aktionsforskning, fremtids- og forskningsværksteder
 31. Kunstens videnskabsteori
 32. Kunstfagenes videnskabsteori
 33. Kvalitativ metode
 34. Kvantitativ metode
 35. Livshistorisk metodologi
 36. Logik
 37. Magt
 38. Matematikhistorie
 39. Metodologi
 40. Naturvidenskab i Romantikken
 41. Naturvidenskab og marxisme
 42. Performanceteori
 43. Performande studies
 44. Politisk teori
 45. Poststrukturalisme
 46. Pragmatism
 47. Praksisforskning
 48. Program evaluering
 49. Prototyping
 50. Samfundsvidenskab
 51. Situeret viden
 52. Socialkonstruktionsime
 53. Sociologi
 54. Sociologiens historie
 55. Sociologisk teori
 56. Sociologiske metoder
 57. Speculative
 58. Theory of history
 59. Theory of science of the humanities
 60. Theory of signs and semiotics
 61. Udviklingsteori
 62. Videnskabernes historiografi
 63. Videnskabs- og teknologistudier
 64. Videnskabshistorie
 65. Videnskabsteori
 66. Videnskabsteori for humanistisk og teknologisk forskning
 67. Videnskabsteori/filosofi
 68. Visuelle metoder
 69. Vurderingsmetoder
 70. adfærdsvidenskab
 71. adfærdsøkonomi
 72. affects
 73. affektteori
 74. assemblages
 75. becoming
 76. beslutningsteori
 77. designteorier
 78. embodied simulation
 79. etik
 80. evolutionsteori
 81. imitation
 82. matematisk modellering
 83. metode
 84. nudging
 85. onto-genesis
 86. performance design
 87. performative metoder
 88. poststrukturalistisk aktionsforskning, videnskabelse på tværs af teori/praksis
 89. procesfilosofi
 90. psykoanalyse, metodologi og fortolkning, kvalitative metoder
 91. spilteori
 92. tværdisciplinaritet
 93. vidensociologi
 94. visual ethnography
 95. vitalisme
 96. Østens visdom og Vestens videnskab
 97. æstetiske læringsprocesser
 98. økonomisk metode
1 - 10 ud af 82Pr. side: 10
 1. Andersen, Anders Siig

  Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Dybdehermeneutik, Fortolkende socialvidenskab, Grounded Theory, Kritisk hermeneutik, Livshistorisk metodologi), Arbejdsmarked (Bæredygtigt arbejdsliv, Demokrati i arbejdslivet, Fagforeninger, Kompetenceudvikling, Læring i arbejdslivet), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (projektledelse), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Arbejdsmarkedsuddannelser, Erhvervsuddannelse, Fagforeningsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Læring i arbejdslivet, Læringsmiljøer og livshistorisk læring, Projekt- og temaarbejde i organisationer, Samspil mellem uddannelse og læring i arbejdslivet, Videregående uddannelse), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Uddannelsespolitik)

  • Andersson, Bjarne

   Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Sociologiens historie, Sociologiske metoder), Datalogi, IT (Computerbaseret informationssøgning), Samfundsøkonomi, Politik (Samfundsmæssige værdistrukturer)

   • Bladt, Mette

    Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning), Barndom, Ungdom, Familie (kriminalitetstruede unge, Udsatte børn og unge), Offentlig administration, styring og forvaltning (Fænglser og straf, Kriminalitet), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Social læring)

    • Brønd, Thomas Vladimir

     Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik, Filosofi, Idéhistorie, Religion, Historie, Samfundsforhold

     • Busch-Jensen, Peter

      Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Kritikkens mulighedsbetingelser i det moderne arbejdsliv, Kritisk Psykologi, Kritisk teori, Poststrukturalisme, Marxisme, Praksisforskning), Psykologi (Arbejde og læring, Arbejdsliv, Arbejdsliv og familie/fritidsliv, Demokratianalyse, Globalisering, Hverdagliv, Kvalitativ metode, Marginalisering/ulighed , Organisationsteori, Samarbejde), Teknologi (Teknologi, Praksis og Samarbejde, Teknologi. Standardisering og deltagelse)

      • Christensen, Dan Charly

       Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Videnskabshistorie), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Idéhistorie), Historie, Samfundsforhold (Biografi, Idéhistorie, Teknologihistorie, Videnskabshistorie), Samfundsøkonomi, Politik (Idéhistorie), Teknologi

       • Christrup, Henriette

        Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Østens visdom og Vestens videnskab), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Østens visdom og Vestens videnskab), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Processtyring), Oplevelse, Turisme, Performance (Indre frihed-livsudfoldende bevægelse-fællesskab, Proceshåndtering i Performative Rum), Sundhed, Medicin (Bevidsthedstilstande og hjerterytme)

        • Danholt, Peter

         Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Videnskabs- og teknologistudier), Datalogi, IT (IS design, Sociotekniske netværk), Sundhed, Medicin (Behandlingspraksisser, Sundheds IT), Teknologi (Sociotekniske netværk, Videnskabs- og teknologistudier)

         • Drewes, Lise

          Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning, Forskningsmetoder, Kvalitativ metode), Arbejdsmarked (Arbejdsliv, Arbejdsmiljø, Fleksible lønarbejdsformer), Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Byudvikling, Rum og sted), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Bæredygtig udvikling, Industriel produktion og miljø, Participatorisk miljø- og udviklingsplanlægning, Scenarieteknik), Trafik, Transport (Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Trafikplanlægning, Trafikpolitik)

          • Egmose, Jonas

           Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning, Samfundsvidenskab), Fysisk planlægning, Bystudier (Borgerinddragelse, Byplanlægning, Demokratisering), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Bæredygtighed, Commons), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Aktionsforskning, Social læring)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Næste