Offentlig administration, styring og forvaltning

Forskningsområder

 1. Accountability
 2. Autoritet
 3. Bandebekæmpelse
 4. Behavioural public policy
 5. Benchmarking
 6. Centraladministration/Forholdet mellem minister og embedsmænd
 7. Citizen involvement
 8. Contracting-Out
 9. Cross-border regions
 10. Decentralisering
 11. Decision-making in the European Union
 12. Deleøkonomi
 13. Demokrati og naturforvaltning
 14. Demokratianalyse
 15. Digital forvaltning
 16. Digital kløft
 17. Digitalsering
 18. Diskursanalyse
 19. Dokumentanalyse
 20. EU
 21. EU Institutions
 22. EU research policy
 23. EU-governance
 24. Education policy
 25. Environmental Policy in the European Union
 26. Europe
 27. European Commission
 28. European Parliament
 29. Europeanisation and Globalisation
 30. Europæisering
 31. Euroregions
 32. Forandringsledelse
 33. Forskningspolitik
 34. Fænglser og straf
 35. Governance
 36. Governance Networks
 37. Government Agencies
 38. Informationssamfund
 39. Innovation i den offentlige sektor
 40. Innovationsteori
 41. Institutional developments
 42. Institutionel teori
 43. Institutionelt design
 44. International Organisations
 45. Kommunal sundhedsfremme politik og strategi
 46. Kommunalreformer
 47. Kommunalsammenlægninger
 48. Kommunestyre
 49. Komparativ politik
 50. Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning
 51. Kriminalitet
 52. Kriminalitetsforebyggelse
 53. Kvalitetsbegreber
 54. Kvalitetsstyring af uddannelse
 55. Landskab og strukturreform
 56. Ledelse og organisation
 57. Ledelsesteori
 58. Legitimacy
 59. Lokal forvaltning af globale indsatser
 60. Magt
 61. Metagovernance
 62. Multi level governance
 63. Muslimske interesseorganisationer
 64. Netværksstyring
 65. Network governance
 66. New Institutionalism,
 67. New public management
 68. New public management NPM
 69. New-institutionalism and Institutional Change
 70. Nudging
 71. Nye styrings- organisations- og ledelsesformer i den offentlige omsorgssektor
 72. Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor
 73. Nærdemokrati
 74. Offentlig forvaltning og ledelse
 75. Offentlig innovation
 76. Offentlig innovation og innovationsledelse
 77. Offentlig ledelse og selv-ledelse
 78. Offentlig og/eller privat opgaveløsning
 79. Offentlig organisation
 80. Offentlig styring
 81. Offentlighed
 82. Offentligt-privat samarbejde
 83. Organisationskulturer
 84. Organisationspsykologi
 85. Organisationsteori
 86. Organisering
 87. Organizations and management
 88. Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling
 89. Policy Coordination
 90. Policy Innovation
 91. Policy-analysis
 92. Political Actors
 93. Politiker- og embedsmandsroller
 94. Politisk styring
 95. Politisk-administrative styringsrationaler
 96. Politiske processer på mikroniveau
 97. Rammebetingelser for innovation
 98. Regionalisering
 99. Relationer mellem stat og videnskab
 100. Renewable energy
 101. Research policy
 102. Responsible Research and Innovation (RRI)
 103. Resultatstyring, Resultatmåling
 104. Rolle- og identitetsstudier
 105. Samarbejdsdreven innovation
 106. Samarbejdsledelse
 107. Samdrift
 108. Samskabelse
 109. Samspil mellem styring og motivation
 110. Science and governance
 111. Selvstyring
 112. Social Innovation
 113. Social læring
 114. Stat og civil samfund
 115. Strukturreform
 116. Strukturreform på beskæftigelsesområdet
 117. Styring
 118. Styringsrationaliteter
 119. Technology and innovation
 120. Tecnology Assessment
 121. Teknologi og forskningspolitik
 122. Teknologivurdering
 123. The Common Agricultural Policy
 124. The study of Ideas and Discourse Analysis
 125. Transnationale styringsprocesser
 126. Transport policy
 127. Tværsektorielt samarbejde
 128. Tænketanke
 129. Videnskabs- og teknologistudier
 130. Wicked problems
 131. administrative klage- og kontrolsystemer
 132. borgerdeltagelse
 133. byplanlægning
 134. co-creation
 135. digital forvaltning
 136. forholdet mellem regering og folketing
 137. forvaltningsret
 138. governance af klima og energi i kommuner
 139. kommunalpolitik
 140. kommunernes forhold
 141. medborgercentre
 142. offentlig ledelse
 143. offentlig organisation
 144. planlægning og governance i forhold til klima, energi og bæredygtighed
 145. planlægning og styring
 146. politisk kommunikation
 147. rule of law
 148. styringsrationaliteter
 149. sundhedspolitik
 150. sustainable development
 151. test 1
 152. test2
 153. ulighed i sundhed
 154. Ældre og IT
 155. Økonomisk organisationsteori
 156. Økonomisk styring
 157. Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger
1 - 10 ud af 61Pr. side: 10
 1. Amoroso, Bruno

  Offentlig administration, styring og forvaltning, Arbejdsmarked, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Samfundsøkonomi, Politik, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

  • Andersen, John

   Offentlig administration, styring og forvaltning (medborgercentre), Arbejdsmarked (beskæftigelsespolitik, det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet), Fysisk planlægning, Bystudier (empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg, ghettoisering, kvarterløft, beskæftigelse), Køn, Etnicitet, Ligestilling (marginaliserede mænd, empowerment), Samfundsøkonomi, Politik (Beskæftigelsespolitik, Boligpolitik), Trafik, Transport (Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (empowerment, Fattigdom, positiv særbehandling, frit valg, social innovation)

   • Baekkeskov, Erik

    Offentlig administration, styring og forvaltning (Contracting-Out, Government Agencies, Organizations and management, Political Actors), Samfundsøkonomi, Politik (Comparative politics of advanced states, Political Actors), Sundhed, Medicin (Pandemic Preparedness and Response, Public Health)

    • Bjørn, Tanja Holmegaard

     Offentlig administration, styring og forvaltning (Digitalsering, Forandringsledelse, Innovation i den offentlige sektor, Netværksstyring)

     • Bjørn, Marie-Louise

      Offentlig administration, styring og forvaltning (Organisationspsykologi)

      • Bladt, Mette

       Offentlig administration, styring og forvaltning (Fænglser og straf, Kriminalitet), Barndom, Ungdom, Familie (kriminalitetstruede unge, Udsatte børn og unge), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Social læring), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning)

       • Bogason, Peter

        Offentlig administration, styring og forvaltning (kommunalpolitik, offentlig organisation, planlægning og styring), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Evaluering, Offentlig organisation, Planlægning og styring)

        • Brandt, Jesper

         Offentlig administration, styring og forvaltning (Landskab og strukturreform), Biologi, Bioteknologi (Småbiotoper), Fysisk planlægning, Bystudier (Landskab og strukturreform), Geografi, Geologi, Topografi (Landskab og strukturreform, Landskabsøkologi, Nationalparker, Natur- og landskabsovervågning)

         • Bregn, Kirsten

          Offentlig administration, styring og forvaltning (Behavioural public policy, New public management NPM , Nudging, Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor, Offentlig organisation, Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling, Samspil mellem styring og motivation, Økonomisk organisationsteori, Økonomisk styring, Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger), Arbejdsmarked (Løn og motivation, Lønsystemer, Ny løn, Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Ledelse og organisation, Lønsystemer, Motivation, Økonomi og psykologi, Økonomisk organisationsteori ), Samfundsøkonomi, Politik ( Nudging, Behavioral economics, Psykologisk økonomi, Behavioural public policy, Eksperimentel økonomi, Principal-agent teori)

          • Christoffersen, Lisbet

           Offentlig administration, styring og forvaltning (EU-governance, forvaltningsret, rule of law), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Law & Religion, Religionsret), Historie, Samfundsforhold (Religion & society, Religion og samfund), Ret, Etik (EUret, forvaltning, Globalisation of Law, kommuner, ligebehandling, migration, Offentlig og international ret, Religion ret og samfund, retskulturer, retssociologi, sundhed, The Rule of Law), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (EU regulering)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste