Offentlig administration, styring og forvaltning

Forskningsområder

 1. Accountability
 2. Autoritet
 3. Bandebekæmpelse
 4. Behavioural public policy
 5. Benchmarking
 6. Centraladministration/Forholdet mellem minister og embedsmænd
 7. Citizen involvement
 8. Contracting-Out
 9. Cross-border regions
 10. Decentralisering
 11. Decision-making in the European Union
 12. Deleøkonomi
 13. Demokrati og naturforvaltning
 14. Demokratianalyse
 15. Digital forvaltning
 16. Digital kløft
 17. Digitalsering
 18. Diskursanalyse
 19. Dokumentanalyse
 20. EU
 21. EU Institutions
 22. EU research policy
 23. EU-governance
 24. Education policy
 25. Environmental Policy in the European Union
 26. Europe
 27. European Commission
 28. European Parliament
 29. Europeanisation and Globalisation
 30. Europæisering
 31. Euroregions
 32. Forandringsledelse
 33. Forskningspolitik
 34. Fænglser og straf
 35. Governance
 36. Governance Networks
 37. Government Agencies
 38. Informationssamfund
 39. Innovation i den offentlige sektor
 40. Innovationsteori
 41. Institutional developments
 42. Institutionel teori
 43. Institutionelt design
 44. International Organisations
 45. Kommunal sundhedsfremme politik og strategi
 46. Kommunalreformer
 47. Kommunalsammenlægninger
 48. Kommunestyre
 49. Komparativ politik
 50. Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning
 51. Kriminalitet
 52. Kriminalitetsforebyggelse
 53. Landskab og strukturreform
 54. Ledelse og organisation
 55. Ledelsesteori
 56. Legitimacy
 57. Lokal forvaltning af globale indsatser
 58. Magt
 59. Metagovernance
 60. Multi level governance
 61. Muslimske interesseorganisationer
 62. Netværksstyring
 63. Network governance
 64. New Institutionalism,
 65. New public management
 66. New public management NPM
 67. New-institutionalism and Institutional Change
 68. Nudging
 69. Nye styrings- organisations- og ledelsesformer i den offentlige omsorgssektor
 70. Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor
 71. Nærdemokrati
 72. Offentlig forvaltning og ledelse
 73. Offentlig innovation
 74. Offentlig innovation og innovationsledelse
 75. Offentlig ledelse og selv-ledelse
 76. Offentlig og/eller privat opgaveløsning
 77. Offentlig organisation
 78. Offentlig styring
 79. Offentlighed
 80. Offentligt-privat samarbejde
 81. Organisationskulturer
 82. Organisationspsykologi
 83. Organisationsteori
 84. Organisering
 85. Organizations and management
 86. Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling
 87. Policy Coordination
 88. Policy Innovation
 89. Policy-analysis
 90. Political Actors
 91. Politiker- og embedsmandsroller
 92. Politisk styring
 93. Politisk-administrative styringsrationaler
 94. Politiske processer på mikroniveau
 95. Rammebetingelser for innovation
 96. Regionalisering
 97. Relationer mellem stat og videnskab
 98. Renewable energy
 99. Research policy
 100. Responsible Research and Innovation (RRI)
 101. Resultatstyring, Resultatmåling
 102. Rolle- og identitetsstudier
 103. Samarbejdsdreven innovation
 104. Samarbejdsledelse
 105. Samdrift
 106. Samskabelse
 107. Samspil mellem styring og motivation
 108. Science and governance
 109. Selvstyring
 110. Social Innovation
 111. Social læring
 112. Stat og civil samfund
 113. Strukturreform
 114. Strukturreform på beskæftigelsesområdet
 115. Styring
 116. Styringsrationaliteter
 117. Technology and innovation
 118. Tecnology Assessment
 119. Teknologi og forskningspolitik
 120. Teknologivurdering
 121. The Common Agricultural Policy
 122. The study of Ideas and Discourse Analysis
 123. Transnationale styringsprocesser
 124. Transport policy
 125. Tværsektorielt samarbejde
 126. Tænketanke
 127. Videnskabs- og teknologistudier
 128. Wicked problems
 129. administrative klage- og kontrolsystemer
 130. borgerdeltagelse
 131. byplanlægning
 132. co-creation
 133. digital forvaltning
 134. forholdet mellem regering og folketing
 135. forvaltningsret
 136. governance af klima og energi i kommuner
 137. kommunalpolitik
 138. kommunernes forhold
 139. medborgercentre
 140. offentlig ledelse
 141. offentlig organisation
 142. planlægning og governance i forhold til klima, energi og bæredygtighed
 143. planlægning og styring
 144. politisk kommunikation
 145. rule of law
 146. styringsrationaliteter
 147. sundhedspolitik
 148. sustainable development
 149. test 1
 150. test2
 151. ulighed i sundhed
 152. Ældre og IT
 153. Økonomisk organisationsteori
 154. Økonomisk styring
 155. Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger
1 - 10 ud af 60Pr. side: 10
 1. Amoroso, Bruno

  Offentlig administration, styring og forvaltning, Arbejdsmarked, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Samfundsøkonomi, Politik, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

  • Andersen, John

   Offentlig administration, styring og forvaltning (medborgercentre), Arbejdsmarked (beskæftigelsespolitik, det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet), Fysisk planlægning, Bystudier (empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg, ghettoisering, kvarterløft, beskæftigelse), Køn, Etnicitet, Ligestilling (marginaliserede mænd, empowerment), Samfundsøkonomi, Politik (Beskæftigelsespolitik, Boligpolitik), Trafik, Transport (Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (empowerment, Fattigdom, positiv særbehandling, frit valg, social innovation)

   • Baekkeskov, Erik

    Offentlig administration, styring og forvaltning (Contracting-Out, Government Agencies, Organizations and management, Political Actors), Samfundsøkonomi, Politik (Comparative politics of advanced states, Political Actors), Sundhed, Medicin (Pandemic Preparedness and Response, Public Health)

    • Bjørn, Tanja Holmegaard

     Offentlig administration, styring og forvaltning (Digitalsering, Forandringsledelse, Innovation i den offentlige sektor, Netværksstyring)

     • Bjørn, Marie-Louise

      Offentlig administration, styring og forvaltning (Organisationspsykologi)

      • Bladt, Mette

       Offentlig administration, styring og forvaltning (Fænglser og straf, Kriminalitet), Barndom, Ungdom, Familie (kriminalitetstruede unge, Udsatte børn og unge), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Social læring), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning)

       • Bogason, Peter

        Offentlig administration, styring og forvaltning (kommunalpolitik, offentlig organisation, planlægning og styring), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Evaluering, Offentlig organisation, Planlægning og styring)

        • Brandt, Jesper

         Offentlig administration, styring og forvaltning (Landskab og strukturreform), Biologi, Bioteknologi (Småbiotoper), Fysisk planlægning, Bystudier (Landskab og strukturreform), Geografi, Geologi, Topografi (Landskab og strukturreform, Landskabsøkologi, Nationalparker, Natur- og landskabsovervågning)

         • Bregn, Kirsten

          Offentlig administration, styring og forvaltning (Behavioural public policy, New public management NPM , Nudging, Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor, Offentlig organisation, Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling, Samspil mellem styring og motivation, Økonomisk organisationsteori, Økonomisk styring, Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger), Arbejdsmarked (Løn og motivation, Lønsystemer, Ny løn, Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Ledelse og organisation, Lønsystemer, Motivation, Økonomi og psykologi, Økonomisk organisationsteori ), Samfundsøkonomi, Politik ( Nudging, Behavioral economics, Psykologisk økonomi, Behavioural public policy, Eksperimentel økonomi, Principal-agent teori)

          • Christoffersen, Lisbet

           Offentlig administration, styring og forvaltning (EU-governance, forvaltningsret, rule of law), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Law & Religion, Religionsret), Historie, Samfundsforhold (Religion & society, Religion og samfund), Ret, Etik (EUret, forvaltning, Globalisation of Law, kommuner, ligebehandling, migration, Offentlig og international ret, Religion ret og samfund, retskulturer, retssociologi, sundhed, The Rule of Law), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (EU regulering)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste