Offentlig administration, styring og forvaltning

Forskningsområder

 1. Accountability
 2. Autoritet
 3. Bandebekæmpelse
 4. Behavioural public policy
 5. Benchmarking
 6. Centraladministration/Forholdet mellem minister og embedsmænd
 7. Citizen involvement
 8. Contracting-Out
 9. Cross-border regions
 10. Decentralisering
 11. Decision-making in the European Union
 12. Deleøkonomi
 13. Demokrati og naturforvaltning
 14. Demokratianalyse
 15. Digital forvaltning
 16. Digital kløft
 17. Digitalsering
 18. Diskursanalyse
 19. Dokumentanalyse
 20. EU
 21. EU Institutions
 22. EU research policy
 23. EU-governance
 24. Education policy
 25. Environmental Policy in the European Union
 26. Europe
 27. European Commission
 28. European Parliament
 29. Europeanisation and Globalisation
 30. Europæisering
 31. Euroregions
 32. Forandringsledelse
 33. Forskningspolitik
 34. Fænglser og straf
 35. Governance
 36. Governance Networks
 37. Government Agencies
 38. Informationssamfund
 39. Innovation i den offentlige sektor
 40. Innovationsteori
 41. Institutional developments
 42. Institutionel teori
 43. Institutionelt design
 44. International Organisations
 45. Kommunal sundhedsfremme politik og strategi
 46. Kommunalreformer
 47. Kommunalsammenlægninger
 48. Kommunestyre
 49. Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning
 50. Kriminalitet
 51. Kriminalitetsforebyggelse
 52. Landskab og strukturreform
 53. Ledelse og organisation
 54. Ledelsesteori
 55. Legitimacy
 56. Lokal forvaltning af globale indsatser
 57. Magt
 58. Metagovernance
 59. Multi level governance
 60. Muslimske interesseorganisationer
 61. Netværksstyring
 62. Network governance
 63. New Institutionalism,
 64. New public management
 65. New public management NPM
 66. New-institutionalism and Institutional Change
 67. Nudging
 68. Nye styrings- organisations- og ledelsesformer i den offentlige omsorgssektor
 69. Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor
 70. Nærdemokrati
 71. Offentlig forvaltning og ledelse
 72. Offentlig innovation
 73. Offentlig innovation og innovationsledelse
 74. Offentlig ledelse og selv-ledelse
 75. Offentlig og/eller privat opgaveløsning
 76. Offentlig organisation
 77. Offentlig styring
 78. Offentlighed
 79. Offentligt Privat Samarbejde
 80. Organisationskulturer
 81. Organisationspsykologi
 82. Organisationsteori
 83. Organisering
 84. Organizations and management
 85. Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling
 86. Policy Coordination
 87. Policy Innovation
 88. Policy-analysis
 89. Political Actors
 90. Politiker- og embedsmandsroller
 91. Politisk styring
 92. Politisk-administrative styringsrationaler
 93. Politiske processer på mikroniveau
 94. Rammebetingelser for innovation
 95. Regionalisering
 96. Relationer mellem stat og videnskab
 97. Renewable energy
 98. Research policy
 99. Responsible Research and Innovation (RRI)
 100. Resultatstyring, Resultatmåling
 101. Rolle- og identitetsstudier
 102. Samarbejdsdreven innovation
 103. Samarbejdsledelse
 104. Samdrift
 105. Samskabelse
 106. Samspil mellem styring og motivation
 107. Science and governance
 108. Selvstyring
 109. Social Innovation
 110. Social læring
 111. Stat og civil samfund
 112. Strukturreform
 113. Strukturreform på beskæftigelsesområdet
 114. Styring
 115. Styringsrationaliteter
 116. Technology and innovation
 117. Tecnology Assessment
 118. Teknologi og forskningspolitik
 119. Teknologivurdering
 120. The Common Agricultural Policy
 121. The study of Ideas and Discourse Analysis
 122. Transnationale styringsprocesser
 123. Transport policy
 124. Tværsektorielt samarbejde
 125. Tænketanke
 126. Videnskabs- og teknologistudier
 127. Wicked problems
 128. administrative klage- og kontrolsystemer
 129. borgerdeltagelse
 130. byplanlægning
 131. co-creation
 132. digital forvaltning
 133. forholdet mellem regering og folketing
 134. forvaltningsret
 135. governance af klima og energi i kommuner
 136. kommunalpolitik
 137. kommunernes forhold
 138. medborgercentre
 139. offentlig ledelse
 140. offentlig organisation
 141. planlægning og governance i forhold til klima, energi og bæredygtighed
 142. planlægning og styring
 143. politisk kommunikation
 144. rule of law
 145. styringsrationaliteter
 146. sundhedspolitik
 147. sustainable development
 148. test 1
 149. test2
 150. ulighed i sundhed
 151. Ældre og IT
 152. Økonomisk organisationsteori
 153. Økonomisk styring
 154. Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger
1 - 10 ud af 60Pr. side: 10
 1. Amoroso, Bruno

  Offentlig administration, styring og forvaltning, Arbejdsmarked, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Samfundsøkonomi, Politik, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

  • Andersen, John

   Offentlig administration, styring og forvaltning (medborgercentre), Arbejdsmarked (beskæftigelsespolitik, det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet), Fysisk planlægning, Bystudier (empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg, ghettoisering, kvarterløft, beskæftigelse), Køn, Etnicitet, Ligestilling (marginaliserede mænd, empowerment), Samfundsøkonomi, Politik (Beskæftigelsespolitik, Boligpolitik), Trafik, Transport (Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (empowerment, Fattigdom, positiv særbehandling, frit valg, social innovation)

   • Baekkeskov, Erik

    Offentlig administration, styring og forvaltning (Contracting-Out, Government Agencies, Organizations and management, Political Actors), Samfundsøkonomi, Politik (Comparative politics of advanced states, Political Actors), Sundhed, Medicin (Pandemic Preparedness and Response, Public Health)

    • Bjørn, Tanja Holmegaard

     Offentlig administration, styring og forvaltning (Digitalsering, Forandringsledelse, Innovation i den offentlige sektor, Netværksstyring)

     • Bjørn, Marie-Louise

      Offentlig administration, styring og forvaltning (Organisationspsykologi)

      • Bladt, Mette

       Offentlig administration, styring og forvaltning (Fænglser og straf, Kriminalitet), Barndom, Ungdom, Familie (kriminalitetstruede unge, Udsatte børn og unge), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Social læring), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning)

       • Bogason, Peter

        Offentlig administration, styring og forvaltning (kommunalpolitik, offentlig organisation, planlægning og styring), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Evaluering, Offentlig organisation, Planlægning og styring)

        • Brandt, Jesper

         Offentlig administration, styring og forvaltning (Landskab og strukturreform), Biologi, Bioteknologi (Småbiotoper), Fysisk planlægning, Bystudier (Landskab og strukturreform), Geografi, Geologi, Topografi (Landskab og strukturreform, Landskabsøkologi, Nationalparker, Natur- og landskabsovervågning)

         • Bregn, Kirsten

          Offentlig administration, styring og forvaltning (Behavioural public policy, New public management NPM , Nudging, Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor, Offentlig organisation, Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling, Samspil mellem styring og motivation, Økonomisk organisationsteori, Økonomisk styring, Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger), Arbejdsmarked (Løn og motivation, Lønsystemer, Ny løn, Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Ledelse og organisation, Lønsystemer, Motivation, Økonomi og psykologi, Økonomisk organisationsteori ), Samfundsøkonomi, Politik ( Nudging, Behavioral economics, Psykologisk økonomi, Behavioural public policy, Eksperimentel økonomi, Principal-agent teori)

          • Christoffersen, Lisbet

           Offentlig administration, styring og forvaltning (EU-governance, forvaltningsret, rule of law), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Law & Religion, Religionsret), Historie, Samfundsforhold (Religion & society, Religion og samfund), Ret, Etik (EUret, forvaltning, Globalisation of Law, kommuner, ligebehandling, migration, Offentlig og international ret, Religion ret og samfund, retskulturer, retssociologi, sundhed, The Rule of Law), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (EU regulering)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 Næste