Psykologi

Forskningsområder

 1. Arbejde og læring
 2. Arbejdsliv
 3. Arbejdsliv og familie/fritidsliv
 4. Arbejdspsykologi
 5. Autisme
 6. Autoritetstab
 7. Demokratianalyse
 8. Digitalt hverdagsliv
 9. Evolution of animal life
 10. Familie og hverdagsliv
 11. Flygtninge
 12. Fremtidskognition
 13. General psychology
 14. Globalisering
 15. Hverdagliv
 16. Hverdagsliv
 17. Identitet
 18. Interaktion og identitet i grupper
 19. Jung
 20. Kreativitet og kognition
 21. Kritisk psykologisk praksisforskning
 22. Krop, æstetik og bevægelse
 23. Kvalitativ metode
 24. Kvalitative forskningsmetoder (samt rimeligt kendskab til kvantitative forskningsmetoder)
 25. Livshistorie og biografi
 26. Læring
 27. Marginalisering/ulighed
 28. Memory/futurethinking in Hippocampus
 29. Neurofænomenologi
 30. Organisationspsykologi
 31. Organisationsteori
 32. Overskridelse af marginalisering
 33. Participatoriske metoder og praksisforskning
 34. Poststrukturalistisk teoridannelse
 35. Praksisforskning
 36. Psykiatri, psykoterapi, identitet, narrativitet
 37. Psyko-social teoretisering af læring
 38. Psykoanalyse og systemisk teori
 39. Psykoanalyse, politisk psykologi, socialpsykologi
 40. Pædagogisk psykologi
 41. Resiliens processer
 42. Rumfartsneuropsykologi
 43. Samarbejde
 44. Socail anthropology
 45. Social psychology
 46. Socialisationsteori
 47. Socialkonstruktionisme
 48. Socialpsykologi
 49. Socialpsykologi af teknologi
 50. Socialt entreprenørskab
 51. Subjektivitet
 52. The origin of psychic life
 53. Udsatte børn og unge
 54. Udtryksorienteret kunstterapi - praksis og teoritiske tilgange
 55. Unge i en gråzone fx fængsesindsatte, psykiatriske diagnoser
 56. Unge med psykiatriske diagnoser
 57. aldring
 58. det ubevidste 1800-1950; C. G. Jung; analytisk psykologi
 59. dialog, anerkendelse, tværkulturel forståelse
 60. etik i hverdagslivet
 61. exitprocesser
 62. faciliteringsprocesser
 63. forestillede verdener
 64. gruppe- og organisationspsykologi
 65. hverdagslivets socialpsykologi
 66. højre ekstremisme
 67. leg
 68. læring
 69. narrativanalyse, identitetskonstruktion, gruppeprocesser, interaktionsanalyse
 70. nye medieteknologier
 71. organisationsforandring
 72. psykologisk teknologiforskning
 73. relationelt arbejde
 74. sensorisk deprivation
 75. social forandring
 76. social psykologi
 77. socialpsykologi
 78. socialpsykologi af teknologi og hverdagsliv; digitalisering af læringspraksis; psykologi og daglig livsførelse; subjektivitet, teknologi og hverdagspraksis; teoretisk psykologi; kritisk psykologi; subjektvidenskablig psykologi; videnskab- og teknologiforskning.
 79. socialpædagogik
 80. subjektivitet
 81. teknologi
 82. unge og rusmiddelbrug
 83. æstetisk og sensorisk socialpsykologi
1 - 10 ud af 40Pr. side: 10
 1. Blackburn, Patrick Rowan

  Psykologi, Datalogi, IT, Filosofi, Idéhistorie, Religion, Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi

  • Busch-Jensen, Peter

   Psykologi (Arbejde og læring, Arbejdsliv, Arbejdsliv og familie/fritidsliv, Demokratianalyse, Globalisering, Hverdagliv, Kvalitativ metode, Marginalisering/ulighed , Organisationsteori, Samarbejde), Teknologi (Teknologi, Praksis og Samarbejde, Teknologi. Standardisering og deltagelse), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Kritikkens mulighedsbetingelser i det moderne arbejdsliv, Kritisk Psykologi, Kritisk teori, Poststrukturalisme, Marxisme, Praksisforskning)

   • Chimirri, Niklas Alexander

    Psykologi, Barndom, Ungdom, Familie, Kommunikation, Journalistik, Medier, Teknologi

    • Christensen, Eva

     Psykologi (Identitet, narrativanalyse, identitetskonstruktion, gruppeprocesser, interaktionsanalyse, Socialpsykologi), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet), Historie, Samfundsforhold (konversationel erindring, organisatorisk erindring, historiefortælling), Kommunikation, Journalistik, Medier (Historiefortælling, legitimitet, narrativer, Mundtlig kommunikation og præsentationsteknik, Narrativitet og æstetik, Virksomhedskommunikation), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (narrativ coaching, hstoriefortælling, organisatorisk erindring, kollektiv erindring, konversationel erindring, grupper, identitetskonstruktion, inteaktionsanalyse, samtaleenalyse), Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (interaktionsanalyse, Organisationskommunikation, Pragmatik, sprog og identitet, Sprog og kommunikation, Tekstanalyse)

     • Christensen, Tina Wilchen

      Psykologi (exitprocesser, højre ekstremisme, Socail anthropology, Social psychology)

      • Cybulski, Franz Wilhelm

       Psykologi (Identitet, Psykoanalyse og systemisk teori, Socialkonstruktionisme), Arbejdsmarked (Familie og arbejdsmarked), Barndom, Ungdom, Familie (Familie og arbejdsmarked), Køn, Etnicitet, Ligestilling (Faderskab, Identitet, Kønsforskning, Maskuliniteter), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Organisationsanalyse, Proceskonsultation)

       • Dahl, Magnus

        Psykologi (Evolution of animal life, General psychology, The origin of psychic life)

        • Dupret, Katia

         Psykologi (etik i hverdagslivet, organisationsforandring, Organisationspsykologi, social forandring, social psykologi, Socialt entreprenørskab), Pædagogik, Læring, Uddannelse (participatoriske metoder, Social design), Sundhed, Medicin (Sundhedsfremme og arbejdsliv), Teknologi (dokumentationsteknologi, Innovation, robotteknologi, social design, Teknologi i arbejdet, velfærdsteknologi), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (social design, sociale interventioner)

         • Elle, Birgitte

          Psykologi (Arbejdspsykologi, Hverdagsliv, Læring, Organisationspsykologi, Pædagogisk psykologi, Socialisationsteori, Socialpsykologi, Subjektivitet), Køn, Etnicitet, Ligestilling, Pædagogik, Læring, Uddannelse (Professionsforskning og læreruddannelse, Uddannelsesforskning, Velfærdsstat, velfærdssamfund og selvforvaltning), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik

          • Ellegaard, Tomas

           Psykologi, Barndom, Ungdom, Familie (Arbejdsliv og familie/fritidsliv, Barndom, Børnekultur og børneinstitutioner, Børns hverdag, Daginstitutionernes historie, Hverdagsliv og institutioner), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Identitet og hverdagsliv, Praksislæring)

           Forrige 1 2 3 4 Næste