Fysisk planlægning, Bystudier: Byliv

1 - 5 ud af 5Pr. side: 10
 1. Buciek, Keld

  Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Identitetsdannelse, Kulturlandskabet, Kulturplanlægning, Rum og sted, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Afrikastudier, Koloniseringens og nationalismens geografi, Naturhistorie, Rejsestudier, Repræsentationsanalyser), Kulturmøde, Multikulturalitet (hybriditet, identitet, Kulturanalyse, Kulturarven, Kulturstudier, Natursyn), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeoplysning, Folkeskolens naturfag, Kvalitativ metode, Livshistorie, Naturfagsdidaktik, Problemorienteret projektarbejde, Projektarbejde - metoder og didaktik, Uddannelsesplanlægning, Videregående uddannelser)

  • Drewes, Lise

   Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Byudvikling, Rum og sted), Arbejdsmarked (Arbejdsliv, Arbejdsmiljø, Fleksible lønarbejdsformer), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Bæredygtig udvikling, Industriel produktion og miljø, Participatorisk miljø- og udviklingsplanlægning, Scenarieteknik), Trafik, Transport (Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Trafikplanlægning, Trafikpolitik), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning, Forskningsmetoder, Kvalitativ metode)

   • Fotel, Trine

    Fysisk planlægning, Bystudier (By- og planlægningsteori, Byliv, Byudvikling), Barndom, Ungdom, Familie (Barndom, Børneforskning, Børns hverdag, Visualisering af børneliv), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted), Samfundsøkonomi, Politik (By og Bolig politik, Globalisering, Mobilitet, Nærdemokrati, Politisk styring, Regionalpolitik), Trafik, Transport (Hverdagsliv, Mobilitet, Privat bilisme, Trafikadfærd, Trafikpolitik), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Empowerment, Governmentality, Identitet og hverdagsliv, Marginalisering, Medborgerskab og deltagelse, Transnationalitet, Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde, Velfærdsstat, civilsamfund, frivillig sektor, politisk forandring)

    • Neergaard, Maja de

     Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Byudvikling, Krop og by, Rum og sted), Geografi, Geologi, Topografi (Geografiens videnskabsteori, materiel kultur, steds-konstruktioner og identitet, Stedsudvikling)

     • Pløger, John

      Fysisk planlægning, Bystudier (By- og planlægningsteori, Byliv, Bypolitik, Byudvikling, Planlægning)