Fysisk planlægning, Bystudier: By- og planlægningsteori

1 - 3 ud af 3Pr. side: 10
 1. Agger, Annika

  Fysisk planlægning, Bystudier (borgerdeltagelse, By- og planlægningsteori, Byens sociale liv, Bypolitik, Byudvikling, Planlægning), Historie, Samfundsforhold (borgerdeltagelse, demokrati processer, Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning)

  • Fotel, Trine

   Fysisk planlægning, Bystudier (By- og planlægningsteori, Byliv, Byudvikling), Barndom, Ungdom, Familie (Barndom, Børneforskning, Børns hverdag, Visualisering af børneliv), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted), Samfundsøkonomi, Politik (By og Bolig politik, Globalisering, Mobilitet, Nærdemokrati, Politisk styring, Regionalpolitik), Trafik, Transport (Hverdagsliv, Mobilitet, Privat bilisme, Trafikadfærd, Trafikpolitik), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Empowerment, Governmentality, Identitet og hverdagsliv, Marginalisering, Medborgerskab og deltagelse, Transnationalitet, Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde, Velfærdsstat, civilsamfund, frivillig sektor, politisk forandring)

   • Pløger, John

    Fysisk planlægning, Bystudier (By- og planlægningsteori, Byliv, Bypolitik, Byudvikling, Planlægning)