Fysisk planlægning, Bystudier

1 - 10 ud af 29Pr. side: 10
 1. Agger, Annika

  Fysisk planlægning, Bystudier (borgerdeltagelse, By- og planlægningsteori, Byens sociale liv, Bypolitik, Byudvikling, Planlægning), Historie, Samfundsforhold (borgerdeltagelse, demokrati processer, Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning)

  • Andersen, John

   Fysisk planlægning, Bystudier (empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg, ghettoisering, kvarterløft, beskæftigelse), Arbejdsmarked (beskæftigelsespolitik, det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet), Køn, Etnicitet, Ligestilling (marginaliserede mænd, empowerment), Offentlig administration, styring og forvaltning (medborgercentre), Samfundsøkonomi, Politik (Beskæftigelsespolitik, Boligpolitik), Trafik, Transport (Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (empowerment, Fattigdom, positiv særbehandling, frit valg, social innovation)

   • Andersen, Jonas Abkjær

    Fysisk planlægning, Bystudier (Kulturel byudvikling), Historie, Samfundsforhold (Historie- og mindekultur, Historiebrug, Historieformidling, Museumsbrug, Museumsformidling, Museumskommunikation), Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural Heritage, Kulturanalyse, Kulturarv, Kulturarvsformidling, Kulturformidling, Kulturplanlægning, UNESCO), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Kultur- og litteraturstudier, Kulturarvsbegrebet), Oplevelse, Turisme, Performance (Formidling, Læring, Museumsbrug, Oplevelseskommunikation, Oplevelsesproduktion, Oplevelsesøkonomi), Samfundsøkonomi, Politik (Kulturel byudvikling, Kulturudvikling, Museumspolitik)

    • Brandt, Jesper

     Fysisk planlægning, Bystudier (Landskab og strukturreform), Biologi, Bioteknologi (Småbiotoper), Geografi, Geologi, Topografi (Landskab og strukturreform, Landskabsøkologi, Nationalparker, Natur- og landskabsovervågning), Offentlig administration, styring og forvaltning (Landskab og strukturreform)

     • Buciek, Keld

      Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Identitetsdannelse, Kulturlandskabet, Kulturplanlægning, Rum og sted, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Afrikastudier, Koloniseringens og nationalismens geografi, Naturhistorie, Rejsestudier, Repræsentationsanalyser), Kulturmøde, Multikulturalitet (hybriditet, identitet, Kulturanalyse, Kulturarven, Kulturstudier, Natursyn), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeoplysning, Folkeskolens naturfag, Kvalitativ metode, Livshistorie, Naturfagsdidaktik, Problemorienteret projektarbejde, Projektarbejde - metoder og didaktik, Uddannelsesplanlægning, Videregående uddannelser)

      • Bærenholdt, Jørgen Ole

       Fysisk planlægning, Bystudier (arkitektur, borgerdeltagelse, Design, Håndtering, Håndteringsstrategier, Identitetsdannelse, Innovation, Mestringsstrategier, Netværk, Planlægning, Regional udvikling, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Danmark, Europa, globalisering, Koloniseringens og nationalismens geografi, Lokal udvikling, Lokalsamfund, materiel kultur, mobilitet, netværk, Nordatlanten, Regional udvikling, Regionalisering, Regionalpolitik, Rejsestudier, Rumlig forandring, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet, Stedsudvikling), Historie, Samfundsforhold (Erindring, Kolonialisme, Kulturarv, Kulturmiljø, Nationalisme, Nordisk Atlantiske samfund, Regionalisme, Samfundets rumlig organisering), Kulturmøde, Multikulturalitet (antropologi og etnografi, hybriditet, Kulturanalyse, Kulturhistorie og kulturøkonomi, Museumsformidling, Postkolonialt Danmark, Religion og samfund), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Design, Innovation, Medarbejder performance, Oplevelsesproduktion), Oplevelse, Turisme, Performance (Interaktiv museumsformidling, Krop, Kulturindustri, Oplevelses ledelse, Oplevelsesteori, Oplevelsesøkonomi, Organisering, Proceshåndtering i Performative Rum, Rejsestudier, Turisme)

       • Christensen, Julia

        Fysisk planlægning, Bystudier, Geografi, Geologi, Topografi, Kulturmøde, Multikulturalitet, Køn, Etnicitet, Ligestilling, Sundhed, Medicin

        • Dahl, Mads-Peter Jakob

         Fysisk planlægning, Bystudier (Arealplanlægning og naturkatastrofer), Biologi, Bioteknologi (Land degradation, Overgræsning), Geografi, Geologi, Topografi (Erosion, Fysisk geografi og naturkatastrofer, Færøerne, Geomorfologi, GIS, Hydrologi, Jordskred, Pedologi, Susceptibility and Hazard assessment), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Klimaændringer, Nedbørsmønstre)

         • Drewes, Lise

          Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Byudvikling, Rum og sted), Arbejdsmarked (Arbejdsliv, Arbejdsmiljø, Fleksible lønarbejdsformer), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Bæredygtig udvikling, Industriel produktion og miljø, Participatorisk miljø- og udviklingsplanlægning, Scenarieteknik), Trafik, Transport (Mobilitet, Mobilitet, Hverdagsliv, Frihed, Risiko, Trafikplanlægning, Trafikpolitik), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning, Forskningsmetoder, Kvalitativ metode)

          • Egmose, Jonas

           Fysisk planlægning, Bystudier (Borgerinddragelse, Byplanlægning, Demokratisering), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Bæredygtighed, Commons), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Aktionsforskning, Social læring), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning, Samfundsvidenskab)

           Forrige 1 2 3 Næste