Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

Forskningsområder

 1. Organizational change in health care organizations -including policy-/strategy implementation, quality development and participatory IT-development processes
 2. Arbejdsmarkedets parter
 3. Arbejdsmiljøregulering
 4. Arbejdspladsinterventioner
 5. Auditering
 6. Bestyrelseskompetencer
 7. Big data
 8. Brugerdrevet innovation
 9. Corporate Diplomacy
 10. Corporate Social Responsibility
 11. Corporate finance
 12. Corporate governance
 13. Deep learning
 14. Design
 15. Digitalisering af offentlig sektor
 16. Entreprenørskab/iværksætteri
 17. Erhvervsnetværk
 18. Evaluering
 19. Fagforeninger
 20. Finansiel globalisering
 21. Forbrugerstudier
 22. Forebyggelse af sygefravær
 23. Globale varekæder
 24. Globalisering
 25. HRM
 26. HRM, ledelse, organisations- og kompetenceudvikling, digitalisering
 27. Health care
 28. Human ressource management
 29. Human ressource udvikling
 30. IKT i arbejdet
 31. IT og oplevelsesdesign
 32. Industrielle forhold
 33. Industrielle klynger
 34. Innovation
 35. Innovation Journalism
 36. Innovation herunder organisatorisk innovation, service innovation og social innovation
 37. Innovation in public organizations
 38. Innovation og journalistik
 39. Institutionel teori
 40. International marketing
 41. Internet governance
 42. Investeringspraksis
 43. Iværksættere
 44. Kommunikation og ledelse
 45. Kompetenceudvikling
 46. Kreativitet
 47. Kunstig intelligens
 48. Kvalitetsstyring
 49. Kvinder i ledelse
 50. Kønnet organisationsteori
 51. LEGO Serious Play faciliteringsmetode
 52. Ledelse
 53. Ledelse og organisation
 54. Ledelse, organisering, tillid, samarbejde, kommunal erhvervsudvikling, netværksdannelse
 55. Ledelseskompetencer
 56. Ledelsespraksis
 57. Ledelsesteori
 58. Læring
 59. Lønsystemer
 60. Market research
 61. Medarbejder performance
 62. Motivation
 63. Motivation og løn
 64. Nye medier og informationsteknologier
 65. Offentlig og/eller privat opgaveløsning
 66. Offentlig organisation
 67. Oplevelsesproduktion
 68. Organisation
 69. Organisation of projects
 70. Organisationer og ledelse
 71. Organisationsanalyse
 72. Organisationskommunikation
 73. Organisationskulturer
 74. Organisationsteori
 75. Organisatorisk kompleksistetsteori
 76. Organization and management
 77. Organizational Communication
 78. Organizational Theory
 79. Organizational change (in general)
 80. Organizational change as translation
 81. Organizations and management
 82. Outsourcing
 83. Personaleledelse
 84. Planlægning og styring
 85. Proceskonsultation
 86. Processtyring
 87. Projekt- og temaarbejde i organisationer
 88. Projektledelse
 89. Projektorganisering
 90. Projektudvikling
 91. Public Diplomacy
 92. Public Relations
 93. Region Sjælland
 94. Regional udvikling
 95. Remisse
 96. Resistance to change
 97. Robotik
 98. Sensemaking og Sensegiving
 99. Service ledelse
 100. Stakeholder management
 101. Strategic Management
 102. The design perspective on organizational innovation and change
 103. Tillid
 104. Tillidsbaseret ledelse
 105. Udvikling af offentlig sektor
 106. Universitetsfinanciering
 107. Universitetsledelse
 108. Vidensoverførsel i virksomheder og organisationer
 109. Virksomhedernes sociale ansvar
 110. Virksomhedskommunikation
 111. Værdibaseret ledelse
 112. globalisering
 113. innovation in organizations and public-private innovation networks
 114. institutledelse
 115. narrativ coaching, hstoriefortælling, organisatorisk erindring, kollektiv erindring, konversationel erindring, grupper, identitetskonstruktion, inteaktionsanalyse, samtaleenalyse
 116. project management
 117. project organizing
 118. projektledelse
 119. universitetsledelse
 120. Økonomi og psykologi
 121. Økonomisk Geografi
 122. Økonomisk organisationsteori
 123. Økonomisk politik
 124. Økonomisk udvikling
1 - 10 ud af 69Pr. side: 10
 1. Andersen, Anders Siig

  Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (institutledelse, projektledelse, universitetsledelse), Arbejdsmarked (Bæredygtigt arbejdsliv, Demokrati i arbejdslivet, Fagforeninger, Kompetenceudvikling, Læring i arbejdslivet), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Arbejdsmarkedsuddannelser, Erhvervsuddannelse, Fagforeningsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Læring i arbejdslivet, Læringsmiljøer og livshistorisk læring, Projekt- og temaarbejde i organisationer, Samspil mellem uddannelse og læring i arbejdslivet, Videregående uddannelse), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Uddannelsespolitik, universitetspolitik), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Dybdehermeneutik, Fortolkende socialvidenskab, Grounded Theory, Kritisk hermeneutik, Livshistorisk metodologi)

  • Andersen, Ane

   Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi, Oplevelse, Turisme, Performance

   • Azizi, Sameer Ahmad

    Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi, Samfundsøkonomi, Politik

    • Boesen, Morten

     Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

     • Bogason, Peter

      Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Evaluering, Offentlig organisation, Planlægning og styring), Offentlig administration, styring og forvaltning (kommunalpolitik, offentlig organisation, planlægning og styring)

      • Bregn, Kirsten

       Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Ledelse og organisation, Lønsystemer, Motivation, Økonomi og psykologi, Økonomisk organisationsteori ), Arbejdsmarked (Løn og motivation, Lønsystemer, Ny løn, Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn), Offentlig administration, styring og forvaltning (Behavioural public policy, New public management NPM , Nudging, Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor, Offentlig organisation, Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling, Samspil mellem styring og motivation, Økonomisk organisationsteori, Økonomisk styring, Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger), Samfundsøkonomi, Politik ( Nudging, Behavioral economics, Psykologisk økonomi, Behavioural public policy, Eksperimentel økonomi, Principal-agent teori)

       • Buser, Martine

        Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi, Datalogi, IT, Teknologi

        • Bærenholdt, Jørgen Ole

         Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Design, Innovation, Medarbejder performance, Oplevelsesproduktion), Fysisk planlægning, Bystudier (arkitektur, borgerdeltagelse, Design, Håndtering, Håndteringsstrategier, Identitetsdannelse, Innovation, Mestringsstrategier, Netværk, Planlægning, Regional udvikling, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Danmark, Europa, globalisering, Koloniseringens og nationalismens geografi, Lokal udvikling, Lokalsamfund, materiel kultur, mobilitet, netværk, Nordatlanten, Regional udvikling, Regionalisering, Regionalpolitik, Rejsestudier, Rumlig forandring, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet, Stedsudvikling), Historie, Samfundsforhold (Erindring, Kolonialisme, Kulturarv, Kulturmiljø, Nationalisme, Nordisk Atlantiske samfund, Regionalisme, Samfundets rumlig organisering), Kulturmøde, Multikulturalitet (antropologi og etnografi, hybriditet, Kulturanalyse, Kulturhistorie og kulturøkonomi, Museumsformidling, Postkolonialt Danmark, Religion og samfund), Oplevelse, Turisme, Performance (Interaktiv museumsformidling, Krop, Kulturindustri, Oplevelses ledelse, Oplevelsesteori, Oplevelsesøkonomi, Organisering, Proceshåndtering i Performative Rum, Rejsestudier, Turisme)

         • Christensen, Eva

          Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (narrativ coaching, hstoriefortælling, organisatorisk erindring, kollektiv erindring, konversationel erindring, grupper, identitetskonstruktion, inteaktionsanalyse, samtaleenalyse), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet), Historie, Samfundsforhold (konversationel erindring, organisatorisk erindring, historiefortælling), Kommunikation, Journalistik, Medier (Historiefortælling, legitimitet, narrativer, Mundtlig kommunikation og præsentationsteknik, Narrativitet og æstetik, Virksomhedskommunikation), Psykologi (Identitet, narrativanalyse, identitetskonstruktion, gruppeprocesser, interaktionsanalyse, Socialpsykologi), Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (interaktionsanalyse, Organisationskommunikation, Pragmatik, sprog og identitet, Sprog og kommunikation, Tekstanalyse)

          • Christrup, Henriette

           Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Processtyring), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Østens visdom og Vestens videnskab), Oplevelse, Turisme, Performance (Indre frihed-livsudfoldende bevægelse-fællesskab, Proceshåndtering i Performative Rum), Sundhed, Medicin (Bevidsthedstilstande og hjerterytme), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Østens visdom og Vestens videnskab)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste