Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

Forskningsområder

 1. Organizational change in health care organizations -including policy-/strategy implementation, quality development and participatory IT-development processes
 2. Arbejdsmarkedets parter
 3. Arbejdsmiljøregulering
 4. Arbejdspladsinterventioner
 5. Auditering
 6. Bestyrelseskompetencer
 7. Big data
 8. Brugerdrevet innovation
 9. Corporate Diplomacy
 10. Corporate Social Responsibility
 11. Corporate finance
 12. Corporate governance
 13. Deep learning
 14. Design
 15. Digitalisering af offentlig sektor
 16. Entreprenørskab/iværksætteri
 17. Erhvervsnetværk
 18. Evaluering
 19. Fagforeninger
 20. Finansiel globalisering
 21. Forbrugerstudier
 22. Forebyggelse af sygefravær
 23. Globale varekæder
 24. Globalisering
 25. HRM
 26. HRM, ledelse, organisations- og kompetenceudvikling, digitalisering
 27. Health care
 28. Human ressource management
 29. Human ressource udvikling
 30. IKT i arbejdet
 31. IT og oplevelsesdesign
 32. Industrielle forhold
 33. Industrielle klynger
 34. Innovation
 35. Innovation Journalism
 36. Innovation herunder organisatorisk innovation, service innovation og social innovation
 37. Innovation in public organizations
 38. Innovation og journalistik
 39. Institutionel teori
 40. International marketing
 41. Internet governance
 42. Investeringspraksis
 43. Iværksættere
 44. Kommunikation og ledelse
 45. Kompetenceudvikling
 46. Kreativitet
 47. Kunstig intelligens
 48. Kvalitetsstyring
 49. Kvinder i ledelse
 50. Kønnet organisationsteori
 51. LEGO Serious Play faciliteringsmetode
 52. Ledelse
 53. Ledelse og organisation
 54. Ledelseskompetencer
 55. Ledelsespraksis
 56. Ledelsesteori
 57. Læring
 58. Lønsystemer
 59. Market research
 60. Medarbejder performance
 61. Motivation
 62. Motivation og løn
 63. Nye medier og informationsteknologier
 64. Offentlig og/eller privat opgaveløsning
 65. Offentlig organisation
 66. Oplevelsesproduktion
 67. Organisation
 68. Organisation of projects
 69. Organisationer og ledelse
 70. Organisationsanalyse
 71. Organisationskommunikation
 72. Organisationskulturer
 73. Organisationsteori
 74. Organisatorisk kompleksistetsteori
 75. Organization and management
 76. Organizational Communication
 77. Organizational Theory
 78. Organizational change (in general)
 79. Organizational change as translation
 80. Organizations and management
 81. Outsourcing
 82. Personaleledelse
 83. Planlægning og styring
 84. Proceskonsultation
 85. Processtyring
 86. Projekt- og temaarbejde i organisationer
 87. Projektledelse
 88. Projektorganisering
 89. Projektudvikling
 90. Public Diplomacy
 91. Public Relations
 92. Region Sjælland
 93. Regional udvikling
 94. Remisse
 95. Resistance to change
 96. Robotik
 97. Sensemaking og Sensegiving
 98. Service ledelse
 99. Stakeholder management
 100. Strategic Management
 101. The design perspective on organizational innovation and change
 102. Tillid
 103. Tillid, samarbejde, kommunal erhvervsudvikling, netværksdannelse
 104. Tillidsbaseret ledelse
 105. Udvikling af offentlig sektor
 106. Universitetsfinanciering
 107. Universitetsledelse
 108. Vidensoverførsel i virksomheder og organisationer
 109. Virksomhedernes sociale ansvar
 110. Virksomhedskommunikation
 111. Værdibaseret ledelse
 112. globalisering
 113. innovation in organizations and public-private innovation networks
 114. narrativ coaching, hstoriefortælling, organisatorisk erindring, kollektiv erindring, konversationel erindring, grupper, identitetskonstruktion, inteaktionsanalyse, samtaleenalyse
 115. project management
 116. project organizing
 117. projektledelse
 118. Økonomi og psykologi
 119. Økonomisk Geografi
 120. Økonomisk organisationsteori
 121. Økonomisk politik
 122. Økonomisk udvikling
1 - 10 ud af 69Pr. side: 10
 1. Andersen, Anders Siig

  Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (projektledelse), Arbejdsmarked (Bæredygtigt arbejdsliv, Demokrati i arbejdslivet, Fagforeninger, Kompetenceudvikling, Læring i arbejdslivet), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Arbejdsmarkedsuddannelser, Erhvervsuddannelse, Fagforeningsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Læring i arbejdslivet, Læringsmiljøer og livshistorisk læring, Projekt- og temaarbejde i organisationer, Samspil mellem uddannelse og læring i arbejdslivet, Videregående uddannelse), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Uddannelsespolitik), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Dybdehermeneutik, Fortolkende socialvidenskab, Grounded Theory, Kritisk hermeneutik, Livshistorisk metodologi)

  • Andersen, Ane

   Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi, Oplevelse, Turisme, Performance

   • Azizi, Sameer Ahmad

    Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi, Samfundsøkonomi, Politik

    • Boesen, Morten

     Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

     • Bogason, Peter

      Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Evaluering, Offentlig organisation, Planlægning og styring), Offentlig administration, styring og forvaltning (kommunalpolitik, offentlig organisation, planlægning og styring)

      • Bregn, Kirsten

       Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Ledelse og organisation, Lønsystemer, Motivation, Økonomi og psykologi, Økonomisk organisationsteori ), Arbejdsmarked (Løn og motivation, Lønsystemer, Ny løn, Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn), Offentlig administration, styring og forvaltning (Behavioural public policy, New public management NPM , Nudging, Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor, Offentlig organisation, Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling, Samspil mellem styring og motivation, Økonomisk organisationsteori, Økonomisk styring, Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger), Samfundsøkonomi, Politik ( Nudging, Behavioral economics, Psykologisk økonomi, Behavioural public policy, Eksperimentel økonomi, Principal-agent teori)

       • Buser, Martine

        Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi, Datalogi, IT, Teknologi

        • Bærenholdt, Jørgen Ole

         Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Design, Innovation, Medarbejder performance, Oplevelsesproduktion), Fysisk planlægning, Bystudier (arkitektur, borgerdeltagelse, Design, Håndtering, Håndteringsstrategier, Identitetsdannelse, Innovation, Mestringsstrategier, Netværk, Planlægning, Regional udvikling, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Danmark, Europa, globalisering, Koloniseringens og nationalismens geografi, Lokal udvikling, Lokalsamfund, materiel kultur, mobilitet, netværk, Nordatlanten, Regional udvikling, Regionalisering, Regionalpolitik, Rejsestudier, Rumlig forandring, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet, Stedsudvikling), Historie, Samfundsforhold (Erindring, Kolonialisme, Kulturarv, Kulturmiljø, Nationalisme, Nordisk Atlantiske samfund, Regionalisme, Samfundets rumlig organisering), Kulturmøde, Multikulturalitet (antropologi og etnografi, hybriditet, Kulturanalyse, Kulturhistorie og kulturøkonomi, Museumsformidling, Postkolonialt Danmark, Religion og samfund), Oplevelse, Turisme, Performance (Interaktiv museumsformidling, Krop, Kulturindustri, Oplevelses ledelse, Oplevelsesteori, Oplevelsesøkonomi, Organisering, Proceshåndtering i Performative Rum, Rejsestudier, Turisme)

         • Christensen, Eva

          Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (narrativ coaching, hstoriefortælling, organisatorisk erindring, kollektiv erindring, konversationel erindring, grupper, identitetskonstruktion, inteaktionsanalyse, samtaleenalyse), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet), Historie, Samfundsforhold (konversationel erindring, organisatorisk erindring, historiefortælling), Kommunikation, Journalistik, Medier (Historiefortælling, legitimitet, narrativer, Mundtlig kommunikation og præsentationsteknik, Narrativitet og æstetik, Virksomhedskommunikation), Psykologi (Identitet, narrativanalyse, identitetskonstruktion, gruppeprocesser, interaktionsanalyse, Socialpsykologi), Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (interaktionsanalyse, Organisationskommunikation, Pragmatik, sprog og identitet, Sprog og kommunikation, Tekstanalyse)

          • Christrup, Henriette

           Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Processtyring), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Østens visdom og Vestens videnskab), Oplevelse, Turisme, Performance (Indre frihed-livsudfoldende bevægelse-fællesskab, Proceshåndtering i Performative Rum), Sundhed, Medicin (Bevidsthedstilstande og hjerterytme), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Østens visdom og Vestens videnskab)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste