Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik

Forskningsområder

 1. Afrikansk litteratur
 2. Afrikanske diskurser
 3. Arkitektur,
 4. Camp og kitsch
 5. DIY
 6. Digital kunst
 7. Eksil og verdenslitteratur.
 8. Filmkunst. Skandinavisk film.
 9. Fluxus
 10. Færøsk litteratur og litteraturhistorie. Færøsk historie.
 11. Identitet og modernisering
 12. Indisk film
 13. Jødisk kunst og litteratur, Identitetsskabelse, Multikulturalisme, Nostalgi, Romantisering
 14. Kant; Hegel; Lessing; Winckelmann; Schiller
 15. Kendiskultur
 16. Kognition og billeddannelse
 17. Kultur- og litteraturstudier
 18. Kulturarvsbegrebet
 19. Kunstens filosofi
 20. Kunstneriske arbejds- og tilblivelsesprocesser
 21. Kuratering
 22. Kønsforskning
 23. Literatur og nationalisme. Erindring og litteratur. Migration og litteratur.
 24. Litteratur og politik
 25. Midlertidige rum
 26. Moderne litteraturhistoriografi. Erindring og erindringspolitik. Erindringsstudier.
 27. Multikulturalisme
 28. Museologi
 29. Musil, Kafka
 30. Narrativitet
 31. Performance design
 32. Performance teori
 33. Psykoanalyse og litteratur
 34. Radioæstetik, radiodrama, kulturhistorie
 35. Selvbiografisk skrivning
 36. Situationisme
 37. Tysk litteratur i det 20. århundrede
 38. Udsigelse
 39. amerikanske studier, litteraturteori, medierfilosofi, film
 40. animationsfilm
 41. arkitektur
 42. arkitektur- og designuddannelse
 43. atmosfære
 44. atmosfære, performativitet
 45. avantgardens æstetik
 46. critical studies
 47. dansk litteratur- og kulturhistorie fra 1700 og frem, samtidslitteratur, formidling, litteratur- og kulturteori, litteraturhistoriografi
 48. diagram
 49. digital tegning
 50. dokumentarfilm og hybridgenre
 51. elektroakustisk musik
 52. filmkritik
 53. filmteori
 54. forestillede verdener
 55. foto
 56. installationskunst
 57. interaktion
 58. kognitiv semantik
 59. kunst i det offentlige rum
 60. kunst- og eksperimentalfilm
 61. litteraturhistorie, britisk litteratur, engelsk middelalder
 62. litteraturteori og modernitet
 63. litteraturteori, litteraturhistorie, fransk roman, religion og modernitet
 64. livsstil og Smag
 65. lyddesign
 66. lydkunst
 67. lydproduktion
 68. musik
 69. musik og medier
 70. musikbranchen
 71. participatorisk kunst
 72. performance art
 73. performance design
 74. performance kunst
 75. performance studies
 76. performativitet
 77. populærkultur
 78. relationel æstetik
 79. retro
 80. rummets æstetik
 81. samtidskunst
 82. sansning
 83. street art
 84. teater og performancekunst
 85. tegning
 86. urbanitet
 87. visuel kultur
 88. Æstetik
 89. Æstetiske læreprocesser
 90. æstetisk teori
1 - 10 ud af 47Pr. side: 10
 1. Andersen, Jonas Abkjær

  Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Kultur- og litteraturstudier, Kulturarvsbegrebet), Fysisk planlægning, Bystudier (Kulturel byudvikling), Historie, Samfundsforhold (Historie- og mindekultur, Historiebrug, Historieformidling, Museumsbrug, Museumsformidling, Museumskommunikation), Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural Heritage, Kulturanalyse, Kulturarv, Kulturarvsformidling, Kulturformidling, Kulturplanlægning, UNESCO), Oplevelse, Turisme, Performance (Formidling, Læring, Museumsbrug, Oplevelseskommunikation, Oplevelsesproduktion, Oplevelsesøkonomi), Samfundsøkonomi, Politik (Kulturel byudvikling, Kulturudvikling, Museumspolitik)

  • Blok, Mette

   Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Musil, Kafka, Tysk litteratur i det 20. århundrede), Filosofi, Idéhistorie, Religion (19. og 20. århundredes filosofi, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Cavell)

   • Bojsen, Heidi

    Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Afrikansk litteratur, Afrikanske diskurser, Identitet og modernisering, litteraturteori, litteraturhistorie, fransk roman, religion og modernitet), Historie, Samfundsforhold (Afrika under Den Kolde Krig, Erindrings- og identitetsarbejde, Globalhistorie, Historieteori, Kolonialisme, Kolonihistorie, Nationalisme), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Afrikastudier, Nationalisme, Postkoloniale studier, Transnationale identiteter), Kulturmøde, Multikulturalitet (kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion, Kulturstudier, migration og integration, Nationalisme og national identitet i Europa, race)

    • Christiansen, Lene Bull

     Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Afrikansk litteratur, Kendiskultur, Litteratur og politik), Historie, Samfundsforhold (Kendiskultur, Kendte som udviklingsaktører, Postkolonial teori, Zimbabwes historie), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Medier og ulande, Nationalisme, Postkoloniale studier, Udviklingsstudier), Kulturmøde, Multikulturalitet (Hvidhed, Kendte som udviklingsaktører, Race), Køn, Etnicitet, Ligestilling (Køn og identitet, Køn og seksualitet i Afrika, Kønsforskning, Maskuliniteter)

     • Elias, Camelia

      Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (amerikanske studier, litteraturteori, medierfilosofi, film), Filosofi, Idéhistorie, Religion (hermetisk filosofi, esoteriske studier, neoplatonisme, okkultisme), Kulturmøde, Multikulturalitet (kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion)

      • Frederiksen, Bodil Folke

       Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Afrikansk litteratur), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Politisk kultur i Kenya), Kommunikation, Journalistik, Medier (Medier og populærkultur i Afrika), Køn, Etnicitet, Ligestilling (Køn og seksualitet i Afrika)

       • Frølunde, Lisbeth

        Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (animationsfilm, forestillede verdener, Kognition og billeddannelse, Kunstneriske arbejds- og tilblivelsesprocesser, Narrativitet), Kommunikation, Journalistik, Medier (animationsfilm, Design af nye medier, Dialogisk kommunikation, Digital kultur, dokumentarfilm og hybridgenre, kollaborative processer, Multimodal diskursanalyse, Social semiotik, storytelling, tværmedialitet, Virtuelle verdener, Visuel kommunikation, visuelle metoder), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Entreprenørskab/iværksætteri, globalisering, LEGO Serious Play faciliteringsmetode), Psykologi (dialog, anerkendelse, tværkulturel forståelse, faciliteringsprocesser, Interaktion og identitet i grupper, Jung, Kreativitet og kognition, leg, Socialpsykologi af teknologi, Udtryksorienteret kunstterapi - praksis og teoritiske tilgange, Unge i en gråzone fx fængsesindsatte, psykiatriske diagnoser), Pædagogik, Læring, Uddannelse (IKT og læring, Psyko-social teoretisering af læring, talentudvikling indenfor kreative fag, Æstetiske læreprocesser)

        • Groth, Sanne Krogh

         Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (avantgardens æstetik, elektroakustisk musik, lyddesign, lydkunst, lydproduktion, musik, teater og performancekunst)

         • Haldrup, Michael

          Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik, Fysisk planlægning, Bystudier, Kulturmøde, Multikulturalitet, Oplevelse, Turisme, Performance, Teknologi, Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik

          • Hallberg, Gry Worre

           Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (performance art, performance design, performance studies), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Artbased research, Practice learning)

           Forrige 1 2 3 4 5 Næste