Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi

Forskningsområder

 1. Akademisk engelsk
 2. Akademisk læsning på dansk og engelsk
 3. Akademisk præsentationsteknik på dansk og engelsk
 4. Akademisk skrivning på dansk og engelsk
 5. Argumentationsteori
 6. Augmentet kommunikation
 7. BBC engelsk
 8. Dansk
 9. Den engelsksprogede modernisme
 10. Det engelske sprogs struktur og brug
 11. Discourse analysis
 12. Diskursanalyse
 13. Engelsk påvirkning af dansk sprog og samfund
 14. Engelsk som internationalt sprog
 15. Engelsksproget litteratur
 16. Framing
 17. Fremmedsprog og uddannelsespolitik
 18. Internationale varianter af det engelske sprog
 19. James Joyce
 20. Lingvistik
 21. Litterær oversættelse
 22. Læsning og skrivning
 23. Media discourse
 24. Media language
 25. Metaforer
 26. Organisationskommunikation
 27. Oversættelse
 28. Oversættelses- og receptionsforskning
 29. Oversættelsesstudier
 30. Oversættelsesteori
 31. Plagiering
 32. Pragmatik
 33. Psykolingvistik
 34. Retorik
 35. Semiotik
 36. Skrift
 37. Skriftlig formidling
 38. Skriftlig tekstformidling
 39. Sociofonetik
 40. Sprog i samfundet
 41. Sprog og globalisering
 42. Sprog og kommunikation
 43. Sprog og køn
 44. Sprog og skrift
 45. Sprog og ungdomskultur
 46. Sprogfilosofi
 47. Sprogforandring
 48. Sprogholdninger
 49. Sprognormer/sproglig standardisering
 50. Sprogpolitik
 51. Sprogpædagogik
 52. Sprogsociologi, sprogpolitik, diskursanalyse, sproglig mangfoldighed
 53. Sprogteori
 54. Sprogtilegnelse
 55. Store og små sprog
 56. Studieteknik på dansk og engelsk
 57. Tekstanalyse
 58. Tekstteori
 59. Tysk
 60. Udtalevariation i engelsk
 61. Verdens sprog
 62. Virginia Woolf
 63. diskursanalyse
 64. dokumentarfilm og hybridgenrer
 65. flersprogethed
 66. indholdsbaseret andetsprogsundervisning
 67. interaktionsanalyse
 68. konstruerede tekniske sprog
 69. multimodal diskursanalyse
 70. oversættelses- og receptionsforskning
 71. sprog og identitet
 72. sproglig globalisering
 73. sproglig mangfoldighed
 74. sprogpolitik
 75. tosproget undervisning
1 - 10 ud af 41Pr. side: 10
 1. Appel, Charlotte

  Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (Læsning og skrivning), Historie, Samfundsforhold (Boghistorie, Kirkedisciplin, Reformation, Social- og kulturhistorie i 1500-tallet), Kulturmøde, Multikulturalitet (Social- og kulturhistorie i 1500-tallet)

  • Balslev, Jesper

   Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi, Teknologi

   • Barfod, Sonja

    Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi

    • Blackburn, Patrick Rowan

     Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi, Datalogi, IT, Filosofi, Idéhistorie, Religion, Psykologi

     • Borchmann, Simon

      Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi

      • Christensen, Eva

       Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (interaktionsanalyse, Organisationskommunikation, Pragmatik, sprog og identitet, Sprog og kommunikation, Tekstanalyse), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet), Historie, Samfundsforhold (konversationel erindring, organisatorisk erindring, historiefortælling), Kommunikation, Journalistik, Medier (Historiefortælling, legitimitet, narrativer, Mundtlig kommunikation og præsentationsteknik, Narrativitet og æstetik, Virksomhedskommunikation), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (narrativ coaching, hstoriefortælling, organisatorisk erindring, kollektiv erindring, konversationel erindring, grupper, identitetskonstruktion, inteaktionsanalyse, samtaleenalyse), Psykologi (Identitet, narrativanalyse, identitetskonstruktion, gruppeprocesser, interaktionsanalyse, Socialpsykologi)

       • Daryai-Hansen, Petra

        Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (Sprogsociologi, sprogpolitik, diskursanalyse, sproglig mangfoldighed), Kulturmøde, Multikulturalitet (Inter-/transkulturelle kompetencer, migration/integration, identitet), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Internationalisering, pluralistiske tilgange til sprog og kulturer, sprogdidaktik )

        • Fabricius, Anne

         Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (BBC engelsk, Sociofonetik, Sprog i samfundet, Sprogforandring, Sprogholdninger, Udtalevariation i engelsk)

         • Haberland, Hartmut

          Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (Skrift, Sprog og globalisering, Sprog og skrift, Sprogpolitik, Store og små sprog, Tysk, Verdens sprog)

          • Hazel, Spencer

           Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi, Arbejdsmarked, Kulturmøde, Multikulturalitet, Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik, Pædagogik, Læring, Uddannelse

           Forrige 1 2 3 4 5 Næste