Arbejdsmarked: Arbejdet som læringsrum

1 - 1 ud af 1Pr. side: 10
  1. Kondrup, Sissel

    Arbejdsmarked (Arbejde og identitet, Arbejdet som læringsrum, Arbejdsmarkedspolitik, Læring i arbejdslivet, Læring i organisationer, Motivation og mening i arbejdet), Offentlig administration, styring og forvaltning (Kvalitetsbegreber, Kvalitetsstyring af uddannelse), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Den digitale erhvervsskole, Erhvervsuddannelse, Kortuddannede, Kvalitetsstyring, livlang læring, Læring i arbejdslivet, læringsidentitet, Organisatorisk læring, Partsstyret uddannelse, Uddannelsespolitik, Vekseluddannelsessystemet, VEU, Voksenuddannelse), Samfundsøkonomi, Politik (Uddannelsespolitik, Uddannelsesreformer), Teknologi (Den digitale erhvervsskole, Velfærdsteknologisk dannelse), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Uddannelsespolitik som velfærdspolitik, Velfærdsteknologisk dannelse)