Arbejdsmarked

Forskningsområder

 1. Aktører på beskæftigelsesområdet
 2. Anerkendelse
 3. Arbejde og identitet
 4. Arbejderbevægelsens historie
 5. Arbejderhistorie
 6. Arbejdet som læringsrum
 7. Arbejdsforhold
 8. Arbejdsimmigration fra Kina til Europa
 9. Arbejdsliv
 10. Arbejdsliv og familie/fritidsliv
 11. Arbejdsliv, fleksibilitet, flygtighed
 12. Arbejdsmarked
 13. Arbejdsmarked i Kina
 14. Arbejdsmarkedets organisationer
 15. Arbejdsmarkedspolitik
 16. Arbejdsmarkedsregulering
 17. Arbejdsmiljø
 18. Arbejdsskade
 19. Arbejdsulykker og godstransport
 20. Barselorlov
 21. Beskæftigelsespolitik og integration
 22. Betalt arbejde, ubetalt arbejde, omsorg
 23. Brugerinddragelse bruger organisering
 24. Bæredygtigt arbejdsliv
 25. Børn og institution
 26. Demokrati i arbejdslivet
 27. Etnicitet og køn i ansættelsessamtaler
 28. Europæisk medborgerskab
 29. Fagforeninger
 30. Fagidentitet
 31. Familie og arbejdsmarked
 32. Familiepolitik og omsorgsregimer
 33. Femernbælt: Udvikling af regionalt arbejdsmarked
 34. Fleksible lønarbejdsformer
 35. Flexibilitet og forskellighed
 36. Forholdet mellem Uddannelse og arbejdsmarked
 37. Frivillighed
 38. Globalisering
 39. Human ressource management
 40. Human ressource udvikling
 41. IKT i arbejdet
 42. IT i arbejdet
 43. Kollektive overenskomster
 44. Kompetenceudvikling
 45. Konsekvenser af råstof og industriudvikling
 46. Kritikkens mulighedsbetingelser i det moderne arbejdsliv
 47. Kønsarbejdsdeling
 48. Kønsroller på arbejdsmarkedet
 49. Ligeløn
 50. Livskvalitet og arbejdskvalitet
 51. Læring i arbejdslivet
 52. Læring i organisationer
 53. Læring og demokratisering i arbejdslivet
 54. Læring på arbejdspladsen
 55. Løn og motivation
 56. Lønsystemer
 57. Medarbejderindflydelse
 58. Medborgerskab og integration
 59. Mening i arbejdet
 60. Migration i Kina
 61. Motivation og løn
 62. Motivation og mening i arbejdet
 63. Mænds barselsorlov
 64. Ny løn
 65. Omsorg
 66. Omsorg, borgerinddragelse, sundhedspolitik
 67. Overenskomster
 68. Overvågning af ansatte
 69. Psykisk arbejdsmiljø
 70. Psykosocialt Arbejdsmiljø
 71. Regulering af psykisk arbejdsmiljø
 72. Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn
 73. Selvledelse
 74. Sikkerhed
 75. Sociologi
 76. Standardisering
 77. Sygefravær
 78. Teknologi i arbejdet
 79. Tilbagevenden til arbejde (TTA)
 80. Tillidsrepræsentanters læring og uddannelse
 81. Ulighed - ojektiv og subjektiv
 82. Virksomhedernes sociale ansvar
 83. Virksomhedsetik
 84. beskæftigelsespolitik
 85. beskæftigelsespolitik i udsatte boligområder
 86. det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet
 87. jobskabelse
 88. kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion
 89. profession, faglighed og identitet
 90. seniorer og livslang læring
 91. sociologi
 92. udvikling af arbejdskraften
1 - 10 ud af 67Pr. side: 10
 1. Amoroso, Bruno

  Arbejdsmarked, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Offentlig administration, styring og forvaltning, Samfundsøkonomi, Politik, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

  • Andersen, Anders Siig

   Arbejdsmarked (Bæredygtigt arbejdsliv, Demokrati i arbejdslivet, Fagforeninger, Kompetenceudvikling, Læring i arbejdslivet), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (institutledelse, projektledelse, universitetsledelse), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Arbejdsmarkedsuddannelser, Erhvervsuddannelse, Fagforeningsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Læring i arbejdslivet, Læringsmiljøer og livshistorisk læring, Projekt- og temaarbejde i organisationer, Samspil mellem uddannelse og læring i arbejdslivet, Videregående uddannelse), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Uddannelsespolitik, universitetspolitik), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Dybdehermeneutik, Fortolkende socialvidenskab, Grounded Theory, Kritisk hermeneutik, Livshistorisk metodologi)

   • Andersen, John

    Arbejdsmarked (beskæftigelsespolitik i udsatte boligområder, det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet), Fysisk planlægning, Bystudier (empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg, ghettoisering, kvarterløft, beskæftigelse), Køn, Etnicitet, Ligestilling (marginaliserede mænd, empowerment), Offentlig administration, styring og forvaltning (empowermentplanlægning, medborgercentre), Samfundsøkonomi, Politik (Beskæftigelsespolitik, Boligpolitik, Bypolitik), Trafik, Transport (Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (empowerment, Fattigdom, neoliberalisme, positiv særbehandling, frit valg, social innovation)

    • Boje, Thomas P.

     Arbejdsmarked (Betalt arbejde, ubetalt arbejde, omsorg, Familie og arbejdsmarked, Flexibilitet og forskellighed, Livskvalitet og arbejdskvalitet, Medborgerskab og integration, Ulighed - ojektiv og subjektiv), Barndom, Ungdom, Familie (Flexibilitet, arbejde og omsorg, Forældreledighed og børnepasning, Kønskontrakt og omsorg, Medborgerskab og omsorg), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Anerkendelse og rettigheder, Familiepolitik og omsorgsregimer, Medborgerskab og deltagelse, Ulighed og velfærd)

     • Bonnesen, Lærke

      Arbejdsmarked (Frivillighed, Overenskomster), Barndom, Ungdom, Familie (Barsel og faderskab, Børneinddragelse, Folkeskole, Social kapital), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Barselorlov, Civilsamfund, medborgerskab, deltagelse, Frivillighed)

      • Bregn, Kirsten

       Arbejdsmarked (Løn og motivation, Lønsystemer, Ny løn, Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Ledelse og organisation, Lønsystemer, Motivation, Økonomi og psykologi, Økonomisk organisationsteori ), Offentlig administration, styring og forvaltning (Behavioural public policy, New public management NPM , Nudging, Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor, Offentlig organisation, Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling, Samspil mellem styring og motivation, Økonomisk organisationsteori, Økonomisk styring, Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger), Samfundsøkonomi, Politik ( Nudging, Behavioral economics, Psykologisk økonomi, Behavioural public policy, Eksperimentel økonomi, Principal-agent teori)

       • Breyen, Poul

        Arbejdsmarked, Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Europarådet, Italien, Nordisk samarbejde), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Samfundsøkonomi, Politik (EU), Velfærdsstat, Velfærdssamfund

        • Bryld, Claus

         Arbejdsmarked (Arbejderbevægelsens historie), Filosofi, Idéhistorie, Religion, Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Historiebrug, Kollektiv erindring)

         • Cybulski, Franz Wilhelm

          Arbejdsmarked (Familie og arbejdsmarked), Barndom, Ungdom, Familie (Familie og arbejdsmarked), Køn, Etnicitet, Ligestilling (Faderskab, Identitet, Kønsforskning, Maskuliniteter), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Organisationsanalyse, Proceskonsultation), Psykologi (Identitet, Psykoanalyse og systemisk teori, Socialkonstruktionisme)

          • Damgaard, Bodil

           Arbejdsmarked (Aktører på beskæftigelsesområdet, Arbejdsmarkedets organisationer, beskæftigelsespolitik), Offentlig administration, styring og forvaltning (Netværksstyring, Strukturreform på beskæftigelsesområdet)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste