Arbejdsmarked

Forskningsområder

 1. Aktører på beskæftigelsesområdet
 2. Anerkendelse
 3. Arbejderbevægelsens historie
 4. Arbejderhistorie
 5. Arbejdsforhold
 6. Arbejdsimmigration fra Kina til Europa
 7. Arbejdsliv
 8. Arbejdsliv og familie/fritidsliv
 9. Arbejdsliv, fleksibilitet, flygtighed
 10. Arbejdsmarked
 11. Arbejdsmarked i Kina
 12. Arbejdsmarkedets organisationer
 13. Arbejdsmarkedsregulering
 14. Arbejdsmiljø
 15. Arbejdsskade
 16. Arbejdsulykker og godstransport
 17. Barselorlov
 18. Beskæftigelsespolitik og integration
 19. Betalt arbejde, ubetalt arbejde, omsorg
 20. Brugerinddragelse bruger organisering
 21. Bæredygtigt arbejdsliv
 22. Børn og institution
 23. Demokrati i arbejdslivet
 24. Etnicitet og køn i ansættelsessamtaler
 25. Europæisk medborgerskab
 26. Fagforeninger
 27. Fagidentitet
 28. Familie og arbejdsmarked
 29. Familiepolitik og omsorgsregimer
 30. Femernbælt: Udvikling af regionalt arbejdsmarked
 31. Fleksible lønarbejdsformer
 32. Flexibilitet og forskellighed
 33. Forholdet mellem Uddannelse og arbejdsmarked
 34. Frivillighed
 35. Globalisering
 36. Human ressource management
 37. Human ressource udvikling
 38. IKT i arbejdet
 39. IT i arbejdet
 40. Kollektive overenskomster
 41. Kompetenceudvikling
 42. Konsekvenser af råstof og industriudvikling
 43. Kritikken rejse på arbejdspladsen
 44. Kritikkens mulighedsbetingelser i det moderne arbejdsliv
 45. Kønsarbejdsdeling
 46. Kønsroller på arbejdsmarkedet
 47. Ligeløn
 48. Livskvalitet og arbejdskvalitet
 49. Læring i arbejdslivet
 50. Læring og demokratisering i arbejdslivet
 51. Læring på arbejdspladsen
 52. Løn og motivation
 53. Lønsystemer
 54. Medarbejderindflydelse
 55. Medborgerskab og integration
 56. Mening i arbejdet
 57. Migration i Kina
 58. Motivation og løn
 59. Mænds barselsorlov
 60. Ny løn
 61. Omsorg
 62. Omsorg, borgerinddragelse, sundhedspolitik
 63. Overenskomster
 64. Overvågning af ansatte
 65. Psykisk arbejdsmiljø
 66. Psykosocialt Arbejdsmiljø
 67. Regulering af psykisk arbejdsmiljø
 68. Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn
 69. Selvledelse
 70. Sikkerhed
 71. Sociologi
 72. Standardisering
 73. Sygefravær
 74. Teknologi i arbejdet
 75. Tilbagevenden til arbejde (TTA)
 76. Tillidsrepræsentanters læring og uddannelse
 77. Udtryks- og ytrings-frihed i arbejdslivet
 78. Ulighed - ojektiv og subjektiv
 79. Virksomhedernes sociale ansvar
 80. Virksomhedsetik
 81. beskæftigelsespolitik
 82. det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet
 83. jobskabelse
 84. kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion
 85. profession, faglighed og identitet
 86. seniorer og livslang læring
 87. sociologi
 88. udvikling af arbejdskraften
1 - 10 ud af 68Pr. side: 10
 1. Amoroso, Bruno

  Arbejdsmarked, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Offentlig administration, styring og forvaltning, Samfundsøkonomi, Politik, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

  • Andersen, Anders Siig

   Arbejdsmarked (Bæredygtigt arbejdsliv, Demokrati i arbejdslivet, Fagforeninger, Kompetenceudvikling, Læring i arbejdslivet), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (projektledelse), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Arbejdsmarkedsuddannelser, Erhvervsuddannelse, Fagforeningsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Læring i arbejdslivet, Læringsmiljøer og livshistorisk læring, Projekt- og temaarbejde i organisationer, Samspil mellem uddannelse og læring i arbejdslivet, Videregående uddannelse), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Uddannelsespolitik), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Dybdehermeneutik, Fortolkende socialvidenskab, Grounded Theory, Kritisk hermeneutik, Livshistorisk metodologi)

   • Andersen, John

    Arbejdsmarked (beskæftigelsespolitik, det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet), Fysisk planlægning, Bystudier (empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg, ghettoisering, kvarterløft, beskæftigelse), Køn, Etnicitet, Ligestilling (marginaliserede mænd, empowerment), Offentlig administration, styring og forvaltning (medborgercentre), Samfundsøkonomi, Politik (Beskæftigelsespolitik, Boligpolitik), Trafik, Transport (Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (empowerment, Fattigdom, positiv særbehandling, frit valg, social innovation)

    • Boje, Thomas P.

     Arbejdsmarked (Betalt arbejde, ubetalt arbejde, omsorg, Familie og arbejdsmarked, Flexibilitet og forskellighed, Livskvalitet og arbejdskvalitet, Medborgerskab og integration, Ulighed - ojektiv og subjektiv), Barndom, Ungdom, Familie (Flexibilitet, arbejde og omsorg, Forældreledighed og børnepasning, Kønskontrakt og omsorg, Medborgerskab og omsorg), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Anerkendelse og rettigheder, Familiepolitik og omsorgsregimer, Medborgerskab og deltagelse, Ulighed og velfærd)

     • Bonnesen, Lærke

      Arbejdsmarked (Frivillighed, Overenskomster), Barndom, Ungdom, Familie (Barsel og faderskab, Børneinddragelse, Folkeskole, Social kapital), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Barselorlov, Civilsamfund, medborgerskab, deltagelse, Frivillighed)

      • Bregn, Kirsten

       Arbejdsmarked (Løn og motivation, Lønsystemer, Ny løn, Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Ledelse og organisation, Lønsystemer, Motivation, Økonomi og psykologi, Økonomisk organisationsteori ), Offentlig administration, styring og forvaltning (Behavioural public policy, New public management NPM , Nudging, Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor, Offentlig organisation, Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling, Samspil mellem styring og motivation, Økonomisk organisationsteori, Økonomisk styring, Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger), Samfundsøkonomi, Politik ( Nudging, Behavioral economics, Psykologisk økonomi, Behavioural public policy, Eksperimentel økonomi, Principal-agent teori)

       • Breyen, Poul

        Arbejdsmarked, Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Europarådet, Italien, Nordisk samarbejde), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Samfundsøkonomi, Politik (EU), Velfærdsstat, Velfærdssamfund

        • Bryld, Claus

         Arbejdsmarked (Arbejderbevægelsens historie), Filosofi, Idéhistorie, Religion, Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Historiebrug, Kollektiv erindring)

         • Cybulski, Franz Wilhelm

          Arbejdsmarked (Familie og arbejdsmarked), Barndom, Ungdom, Familie (Familie og arbejdsmarked), Køn, Etnicitet, Ligestilling (Faderskab, Identitet, Kønsforskning, Maskuliniteter), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Organisationsanalyse, Proceskonsultation), Psykologi (Identitet, Psykoanalyse og systemisk teori, Socialkonstruktionisme)

          • Damgaard, Bodil

           Arbejdsmarked (Aktører på beskæftigelsesområdet, Arbejdsmarkedets organisationer, beskæftigelsespolitik), Offentlig administration, styring og forvaltning (Netværksstyring, Strukturreform på beskæftigelsesområdet)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste