Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande: Bæredygtig byggeri/bolig

1 - 1 ud af 1Pr. side: 10
  1. Søndergård, Bent

    Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Bæredygtig byggeri/bolig, Industriel produktion og miljø, Miljøinnovation, Miljøkommunikation, Miljøpolitik og miljøomstillingsstrategier, Organisaitioner og miljø ), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (klima og energiomstilling i kommuner, Klimatrategier , planlægning og governance (klima, energi, bæredygtighed)), Offentlig administration, styring og forvaltning (governance af klima og energi i kommuner, planlægning og governance i forhold til klima, energi og bæredygtighed), Produktion, Forbrug (Industriel produktion og miljø, klima, bolig og adfærd, Omdstilling til bæredygtig praksis, praksisteori - socio-teknisk praksis), Teknologi (design og bæredygtig omstilling, teknologi og socio-teknisk praksis (praksisteori))