Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande: Asien

1 - 1 ud af 1Pr. side: 10
  1. Juul, Kristine

    Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Afrikastudier, Asien), Barndom, Ungdom, Familie, Geografi, Geologi, Topografi (Afrikastudier, Asien, Jordfordelingspolitik, Naturressourceforvaltning), Historie, Samfundsforhold, Kulturmøde, Multikulturalitet, Køn, Etnicitet, Ligestilling, Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Naturressourceforvaltning), Offentlig administration, styring og forvaltning (Decentralisering, Politiske processer på mikroniveau), Samfundsøkonomi, Politik (Decentralisering, Jordfordelingspolitik, Politiske processer på mikroniveau)