Historie, Samfundsforhold

Forskningsområder

 1. "Firmaet"
 2. (digital) museologi
 3. 1. Verdenskrig
 4. 2. Verdenskrig
 5. 2. verdenskrig
 6. Afrika under Den Kolde Krig
 7. Agent-håndtering
 8. Amerikansk efterretningshistorie
 9. Anden Verdenskrig
 10. Antisemitisme
 11. Arbejderbevægelsens Informationscentral (AIC)
 12. Arbejderbevægelsens historie
 13. Arbejderhistorie
 14. Arne Sejr
 15. Besættelsen
 16. Biografi
 17. Boghistorie
 18. By historie
 19. CIA
 20. Cambodja
 21. Cross-border regions
 22. Danmark i 50'erne
 23. Danmarks historie
 24. Dansk antikommunisme
 25. Dansk guldalder
 26. Dansk kulturhistorie
 27. Danske nazister
 28. Den Kolde Krig
 29. EU Institutions
 30. Efterretningstjenester
 31. Efterretningsvirksomhed
 32. Ekstremisme
 33. Erindring
 34. Erindrings- og identitetsarbejde
 35. Erindrings- og identitetspolitik
 36. Erindringssteder
 37. Europa
 38. Europa set udefra
 39. Europarådet
 40. European Integration
 41. Europæisk Middelalderhistorie
 42. Euroregions
 43. Familiehistorie
 44. Fascisme
 45. Femern Belt Region
 46. Feudalisme
 47. Folkedrab
 48. Forsvarets Efterretningstjeneste
 49. Fortidsbrug
 50. Første Verdenskrig
 51. Gavegivning
 52. Global history
 53. Globalhistorie
 54. Governmentality
 55. Great War
 56. Helhedsvisioner
 57. Historie- og mindekultur
 58. Historiebrug
 59. Historiedidaktik
 60. Historiefilosofi
 61. Historieformidling
 62. Historiekultur
 63. Historieteori
 64. Historiografi
 65. Historisk antropologi
 66. Historisk metode
 67. Historisk narration
 68. Hjemmeværnet
 69. Holocaust
 70. Humanioras historie
 71. Idéhistorie
 72. Individualisering
 73. Intellektuel historie
 74. Italien
 75. Jødisk historie
 76. Jødisk historie, Zionisme, Nationalisme, Postkolonialisme
 77. KGB
 78. Kendiskultur
 79. Kendte som udviklingsaktører
 80. Kinas samtid og historie
 81. Kirkedisciplin
 82. Kollektiv erindring
 83. Kolonialisme
 84. Kolonihistorie
 85. Kommunisme
 86. Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning
 87. Konflikthåndtering i Middelalderen
 88. Kulturarv
 89. Kulturhistorie
 90. Kulturmiljø
 91. Marin miljøhistorie
 92. Maritim historie
 93. Medborgerskab og deltagelse
 94. Medicinhistorie
 95. Mellemkrigstiden
 96. Mellemøsten
 97. Mentalitetshistorie
 98. Middelalderarkæologi, middelalderhistorie, borge og voldsteder, kirkearkitektur, borgarkitektur,
 99. Miljøhistorie
 100. Moderne europæisk historie
 101. Museologi
 102. Museumsbrug
 103. Museumsformidling
 104. Museumskommunikation
 105. Narrativitet
 106. Nationalisme
 107. Naturforskere
 108. Natursynets historie
 109. Nederlandene
 110. Niels Frommelt
 111. Nordisk Atlantiske samfund
 112. Nordisk samarbejde
 113. Nordsøområdets historie
 114. Nostalgi
 115. Nyere tid
 116. Offermentalitet
 117. Office of Strategic Service
 118. Oleg Gordijevskij
 119. Oral history
 120. Organisationen "Absalon"
 121. Pierre Bourdieus sociologi
 122. Politiets Efterretningstjeneste
 123. Politisk filosofi
 124. Politisk vold
 125. Polsk efterretningsvirksomhed
 126. Postkolonial teori
 127. Postkolonialt Danmark
 128. Professionssociologi
 129. Protestbevægelser
 130. Psykiatrihistorie
 131. Påskekrisen
 132. Radikalisering
 133. Reformation
 134. Regionalisme
 135. Rejseskildringer
 136. Religion & society
 137. Religion and violence
 138. Religion og samfund
 139. Religion og vold
 140. Retshistorie
 141. Retspsykiatriens historie
 142. Ritualer
 143. Samfundets rumlig organisering
 144. Seksualitetshistorie
 145. Signalindhentning
 146. Skandinavisk efterretningsvirksomhed
 147. Social- og kulturhistorie i 1500-tallet
 148. Socialhistorie
 149. Socialpolitik
 150. Socialt arbejde
 151. Stay-Behind netværk
 152. Sydkorea
 153. Sydøstasien
 154. Teknologihistorie
 155. Terrorisme
 156. Transnational historie
 157. Transnationale bevægelser
 158. Tysk og østrigsk kulturhistorie
 159. USA's hegemoni
 160. Velfærdsarbejdets historie
 161. Velfærdsstat
 162. Velgørenhed
 163. Venstreradikalisme og 1968
 164. Videnskabshistorie
 165. Zimbabwes historie
 166. arkæologi
 167. borgerdeltagelse
 168. demografi
 169. demokrati
 170. demokrati processer
 171. digitalisering af kulturarv
 172. diskurs
 173. erindrings- og identitetsarbejde
 174. intersektionalitet
 175. kapitalisme
 176. klasse
 177. konversationel erindring, organisatorisk erindring, historiefortælling
 178. krig og kultur
 179. lærdomshistorie
 180. migrationshistorie
 181. postkoloniale Nederland
 182. stat
 183. stat, civilsamfund og medborgerskab
 184. world-systems analysis
 185. Økonomisk historie
 186. Østeuropæisk efterretningsvirksomhed
 187. Østtysk efterretningsvirksomhed
1 - 10 ud af 79Pr. side: 10
 1. Agger, Annika

  Historie, Samfundsforhold (borgerdeltagelse, demokrati processer, Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning), Fysisk planlægning, Bystudier (borgerdeltagelse, By- og planlægningsteori, Byens sociale liv, Bypolitik, Byudvikling, Planlægning)

  • Andersen, Jonas Abkjær

   Historie, Samfundsforhold (Historie- og mindekultur, Historiebrug, Historieformidling, Museumsbrug, Museumsformidling, Museumskommunikation), Fysisk planlægning, Bystudier (Kulturel byudvikling), Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural Heritage, Kulturanalyse, Kulturarv, Kulturarvsformidling, Kulturformidling, Kulturplanlægning, UNESCO), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Kultur- og litteraturstudier, Kulturarvsbegrebet), Oplevelse, Turisme, Performance (Formidling, Læring, Museumsbrug, Oplevelseskommunikation, Oplevelsesproduktion, Oplevelsesøkonomi), Samfundsøkonomi, Politik (Kulturel byudvikling, Kulturudvikling, Museumspolitik)

   • Andreassen, Rikke

    Historie, Samfundsforhold, Kommunikation, Journalistik, Medier, Kulturmøde, Multikulturalitet, Køn, Etnicitet, Ligestilling

    • Appel, Charlotte

     Historie, Samfundsforhold (Boghistorie, Kirkedisciplin, Reformation, Social- og kulturhistorie i 1500-tallet), Kulturmøde, Multikulturalitet (Social- og kulturhistorie i 1500-tallet), Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (Læsning og skrivning)

     • Banke, Cecilie Felicia Stokholm

      Historie, Samfundsforhold (Antisemitisme, Folkedrab, Historie- og mindekultur, Holocaust), Kulturmøde, Multikulturalitet (Jødespørgsmålet i Europa, 1917-1945, Nationalisme og national identitet i Europa), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Alva og Gunnar Myrdal i Danmark, Befolkningspolitik, moderne socialpolitik, Social ingeniørskunst og social planlægning, Skandinavien 1920-1960, Stat og civil samfund)

      • Bjerregaard, Karen Steller

       Historie, Samfundsforhold, Køn, Etnicitet, Ligestilling, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

       • Bojsen, Heidi

        Historie, Samfundsforhold (Afrika under Den Kolde Krig, Erindrings- og identitetsarbejde, Globalhistorie, Historieteori, Kolonialisme, Kolonihistorie, Nationalisme), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Afrikastudier, Nationalisme, Postkoloniale studier, Transnationale identiteter), Kulturmøde, Multikulturalitet (kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion, Kulturstudier, migration og integration, Nationalisme og national identitet i Europa, race), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Afrikansk litteratur, Afrikanske diskurser, Identitet og modernisering, litteraturteori, litteraturhistorie, fransk roman, religion og modernitet)

        • Breyen, Poul

         Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Europarådet, Italien, Nordisk samarbejde), Arbejdsmarked, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Samfundsøkonomi, Politik (EU), Velfærdsstat, Velfærdssamfund

         • Brodersen, Marianne

          Historie, Samfundsforhold (Professionssociologi, Velfærdsarbejdets historie), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeskolen og pædagogiske institutioner, Køn og uddannelse, Samarbejde om børn), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Relationer mellem stat og professioner)

          • Bryld, Claus

           Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Historiebrug, Kollektiv erindring), Arbejdsmarked (Arbejderbevægelsens historie), Filosofi, Idéhistorie, Religion

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste