Historie, Samfundsforhold

Forskningsområder

 1. "Firmaet"
 2. (digital) museologi
 3. 1. Verdenskrig
 4. 2. Verdenskrig
 5. 2. verdenskrig
 6. Afrika under Den Kolde Krig
 7. Agent-håndtering
 8. Amerikansk efterretningshistorie
 9. Anden Verdenskrig
 10. Antisemitisme
 11. Arbejderbevægelsens Informationscentral (AIC)
 12. Arbejderbevægelsens historie
 13. Arbejderhistorie
 14. Arne Sejr
 15. Besættelsen
 16. Biografi
 17. Boghistorie
 18. By historie
 19. CIA
 20. Cambodja
 21. Cross-border regions
 22. Danmark i 50'erne
 23. Danmarks historie
 24. Dansk antikommunisme
 25. Dansk guldalder
 26. Dansk kulturhistorie
 27. Danske nazister
 28. Den Kolde Krig
 29. EU Institutions
 30. Efterretningstjenester
 31. Efterretningsvirksomhed
 32. Ekstremisme
 33. Erindring
 34. Erindrings- og identitetsarbejde
 35. Erindrings- og identitetspolitik
 36. Erindringssteder
 37. Europa
 38. Europa set udefra
 39. Europarådet
 40. European Integration
 41. Europæisk Middelalderhistorie
 42. Euroregions
 43. Familiehistorie
 44. Fascisme
 45. Femern Belt Region
 46. Feudalisme
 47. Folkedrab
 48. Forsvarets Efterretningstjeneste
 49. Fortidsbrug
 50. Første Verdenskrig
 51. Gavegivning
 52. Globalhistorie
 53. Governmentality
 54. Great War
 55. Helhedsvisioner
 56. Historie- og mindekultur
 57. Historiebrug
 58. Historiedidaktik
 59. Historiefilosofi
 60. Historieformidling
 61. Historiekultur
 62. Historieteori
 63. Historiografi
 64. Historisk antropologi
 65. Historisk metode
 66. Historisk narration
 67. Hjemmeværnet
 68. Holocaust
 69. Humanioras historie
 70. Idéhistorie
 71. Individualisering
 72. Intellektuel historie
 73. Italien
 74. Jødisk historie
 75. Jødisk historie, Zionisme, Nationalisme, Postkolonialisme
 76. KGB
 77. Kendiskultur
 78. Kendte som udviklingsaktører
 79. Kinas samtid og historie
 80. Kirkedisciplin
 81. Kollektiv erindring
 82. Kolonialisme
 83. Kolonihistorie
 84. Kommunisme
 85. Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning
 86. Konflikthåndtering i Middelalderen
 87. Kulturarv
 88. Kulturhistorie
 89. Kulturmiljø
 90. Marin miljøhistorie
 91. Maritim historie
 92. Medborgerskab og deltagelse
 93. Medicinhistorie
 94. Mellemkrigstiden
 95. Mellemøsten
 96. Mentalitetshistorie
 97. Middelalderarkæologi, middelalderhistorie, borge og voldsteder, kirkearkitektur, borgarkitektur,
 98. Miljøhistorie
 99. Moderne europæisk historie
 100. Museologi
 101. Museumsbrug
 102. Museumsformidling
 103. Museumskommunikation
 104. Narrativitet
 105. Nationalisme
 106. Naturforskere
 107. Natursynets historie
 108. Nederlandene
 109. Niels Frommelt
 110. Nordisk Atlantiske samfund
 111. Nordisk samarbejde
 112. Nordsøområdets historie
 113. Nostalgi
 114. Nyere tid
 115. Offermentalitet
 116. Office of Strategic Service
 117. Oleg Gordijevskij
 118. Oral history
 119. Organisationen "Absalon"
 120. Pierre Bourdieus sociologi
 121. Politiets Efterretningstjeneste
 122. Politisk filosofi
 123. Politisk vold
 124. Polsk efterretningsvirksomhed
 125. Postkolonial teori
 126. Postkolonialt Danmark
 127. Professionssociologi
 128. Protestbevægelser
 129. Psykiatrihistorie
 130. Påskekrisen
 131. Radikalisering
 132. Reformation
 133. Regionalisme
 134. Rejseskildringer
 135. Religion & society
 136. Religion and violence
 137. Religion og samfund
 138. Religion og vold
 139. Retshistorie
 140. Retspsykiatriens historie
 141. Ritualer
 142. Samfundets rumlig organisering
 143. Seksualitetshistorie
 144. Signalindhentning
 145. Skandinavisk efterretningsvirksomhed
 146. Social- og kulturhistorie i 1500-tallet
 147. Socialhistorie
 148. Socialpolitik
 149. Socialt arbejde
 150. Stay-Behind netværk
 151. Sydkorea
 152. Sydøstasien
 153. Teknologihistorie
 154. Terrorisme
 155. Transnational historie
 156. Transnationale bevægelser
 157. Tysk og østrigsk kulturhistorie
 158. USA's hegemoni
 159. Velfærdsarbejdets historie
 160. Velfærdsstat
 161. Velgørenhed
 162. Venstreradikalisme og 1968
 163. Videnskabshistorie
 164. Zimbabwes historie
 165. arkæologi
 166. borgerdeltagelse
 167. demografi
 168. demokrati
 169. demokrati processer
 170. digitalisering af kulturarv
 171. diskurs
 172. erindrings- og identitetsarbejde
 173. intersektionalitet
 174. kapitalisme
 175. klasse
 176. konversationel erindring, organisatorisk erindring, historiefortælling
 177. krig og kultur
 178. lærdomshistorie
 179. migrationshistorie
 180. postkoloniale Nederland
 181. stat
 182. stat, civilsamfund og medborgerskab
 183. world-systems analysis
 184. Økonomisk historie
 185. Østeuropæisk efterretningsvirksomhed
 186. Østtysk efterretningsvirksomhed
1 - 10 ud af 79Pr. side: 10
 1. Agger, Annika

  Historie, Samfundsforhold (borgerdeltagelse, demokrati processer, Konflikter og konflikthåndtering i offentlig forvaltning), Fysisk planlægning, Bystudier (borgerdeltagelse, By- og planlægningsteori, Byens sociale liv, Bypolitik, Byudvikling, Planlægning)

  • Andersen, Jonas Abkjær

   Historie, Samfundsforhold (Historie- og mindekultur, Historiebrug, Historieformidling, Museumsbrug, Museumsformidling, Museumskommunikation), Fysisk planlægning, Bystudier (Kulturel byudvikling), Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural Heritage, Kulturanalyse, Kulturarv, Kulturarvsformidling, Kulturformidling, Kulturplanlægning, UNESCO), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Kultur- og litteraturstudier, Kulturarvsbegrebet), Oplevelse, Turisme, Performance (Formidling, Læring, Museumsbrug, Oplevelseskommunikation, Oplevelsesproduktion, Oplevelsesøkonomi), Samfundsøkonomi, Politik (Kulturel byudvikling, Kulturudvikling, Museumspolitik)

   • Andreassen, Rikke

    Historie, Samfundsforhold, Kommunikation, Journalistik, Medier, Kulturmøde, Multikulturalitet, Køn, Etnicitet, Ligestilling

    • Appel, Charlotte

     Historie, Samfundsforhold (Boghistorie, Kirkedisciplin, Reformation, Social- og kulturhistorie i 1500-tallet), Kulturmøde, Multikulturalitet (Social- og kulturhistorie i 1500-tallet), Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (Læsning og skrivning)

     • Banke, Cecilie Felicia Stokholm

      Historie, Samfundsforhold (Antisemitisme, Folkedrab, Historie- og mindekultur, Holocaust), Kulturmøde, Multikulturalitet (Jødespørgsmålet i Europa, 1917-1945, Nationalisme og national identitet i Europa), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Alva og Gunnar Myrdal i Danmark, Befolkningspolitik, moderne socialpolitik, Social ingeniørskunst og social planlægning, Skandinavien 1920-1960, Stat og civil samfund)

      • Bjerregaard, Karen Steller

       Historie, Samfundsforhold, Køn, Etnicitet, Ligestilling, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

       • Bojsen, Heidi

        Historie, Samfundsforhold (Afrika under Den Kolde Krig, Erindrings- og identitetsarbejde, Globalhistorie, Historieteori, Kolonialisme, Kolonihistorie, Nationalisme), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Afrikastudier, Nationalisme, Postkoloniale studier, Transnationale identiteter), Kulturmøde, Multikulturalitet (kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion, Kulturstudier, migration og integration, Nationalisme og national identitet i Europa, race), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Afrikansk litteratur, Afrikanske diskurser, Identitet og modernisering, litteraturteori, litteraturhistorie, fransk roman, religion og modernitet)

        • Breyen, Poul

         Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Europarådet, Italien, Nordisk samarbejde), Arbejdsmarked, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Samfundsøkonomi, Politik (EU), Velfærdsstat, Velfærdssamfund

         • Brodersen, Marianne

          Historie, Samfundsforhold (Professionssociologi, Velfærdsarbejdets historie), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeskolen og pædagogiske institutioner, Køn og uddannelse, Samarbejde om børn), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Relationer mellem stat og professioner)

          • Bryld, Claus

           Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Historiebrug, Kollektiv erindring), Arbejdsmarked (Arbejderbevægelsens historie), Filosofi, Idéhistorie, Religion

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste