Geografi, Geologi, Topografi: Afrikastudier

1 - 2 ud af 2Pr. side: 10
  1. Buciek, Keld

    Geografi, Geologi, Topografi (Afrikastudier, Koloniseringens og nationalismens geografi, Naturhistorie, Rejsestudier, Repræsentationsanalyser), Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Identitetsdannelse, Kulturlandskabet, Kulturplanlægning, Rum og sted, Stedskonsumption), Kulturmøde, Multikulturalitet (hybriditet, identitet, Kulturanalyse, Kulturarven, Kulturstudier, Natursyn), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeoplysning, Folkeskolens naturfag, Kvalitativ metode, Livshistorie, Naturfagsdidaktik, Problemorienteret projektarbejde, Projektarbejde - metoder og didaktik, Uddannelsesplanlægning, Videregående uddannelser)

    • Juul, Kristine

      Geografi, Geologi, Topografi (Afrikastudier, Asien, Jordfordelingspolitik, Naturressourceforvaltning), Barndom, Ungdom, Familie, Historie, Samfundsforhold, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Afrikastudier, Asien), Kulturmøde, Multikulturalitet, Køn, Etnicitet, Ligestilling, Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Naturressourceforvaltning), Offentlig administration, styring og forvaltning (Decentralisering, Politiske processer på mikroniveau), Samfundsøkonomi, Politik (Decentralisering, Jordfordelingspolitik, Politiske processer på mikroniveau)