Geografi, Geologi, Topografi

1 - 10 ud af 37Pr. side: 10
 1. Boegh, Eva

  Geografi, Geologi, Topografi (Agro/øko-hydrologisk modellering, Atmosfæriske flukse, GIS, Jordobservation, Klimaforandringer, Vandresurser), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer

  • Brandt, Jesper

   Geografi, Geologi, Topografi (Landskab og strukturreform, Landskabsøkologi, Nationalparker, Natur- og landskabsovervågning), Biologi, Bioteknologi (Småbiotoper), Fysisk planlægning, Bystudier (Landskab og strukturreform), Offentlig administration, styring og forvaltning (Landskab og strukturreform)

   • Buciek, Keld

    Geografi, Geologi, Topografi (Afrikastudier, Koloniseringens og nationalismens geografi, Naturhistorie, Rejsestudier, Repræsentationsanalyser), Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Identitetsdannelse, Kulturlandskabet, Kulturplanlægning, Rum og sted, Stedskonsumption), Kulturmøde, Multikulturalitet (hybriditet, identitet, Kulturanalyse, Kulturarven, Kulturstudier, Natursyn), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeoplysning, Folkeskolens naturfag, Kvalitativ metode, Livshistorie, Naturfagsdidaktik, Problemorienteret projektarbejde, Projektarbejde - metoder og didaktik, Uddannelsesplanlægning, Videregående uddannelser)

    • Bærenholdt, Jørgen Ole

     Geografi, Geologi, Topografi (Danmark, Europa, globalisering, Koloniseringens og nationalismens geografi, Lokal udvikling, Lokalsamfund, materiel kultur, mobilitet, netværk, Nordatlanten, Regional udvikling, Regionalisering, Regionalpolitik, Rejsestudier, Rumlig forandring, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet, Stedsudvikling), Fysisk planlægning, Bystudier (arkitektur, borgerdeltagelse, Design, Håndtering, Håndteringsstrategier, Identitetsdannelse, Innovation, Mestringsstrategier, Netværk, Planlægning, Regional udvikling, Stedskonsumption), Historie, Samfundsforhold (Erindring, Kolonialisme, Kulturarv, Kulturmiljø, Nationalisme, Nordisk Atlantiske samfund, Regionalisme, Samfundets rumlig organisering), Kulturmøde, Multikulturalitet (antropologi og etnografi, hybriditet, Kulturanalyse, Kulturhistorie og kulturøkonomi, Museumsformidling, Postkolonialt Danmark, Religion og samfund), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Design, Innovation, Medarbejder performance, Oplevelsesproduktion), Oplevelse, Turisme, Performance (Interaktiv museumsformidling, Krop, Kulturindustri, Oplevelses ledelse, Oplevelsesteori, Oplevelsesøkonomi, Organisering, Proceshåndtering i Performative Rum, Rejsestudier, Turisme)

     • Christensen, Eva

      Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet), Historie, Samfundsforhold (konversationel erindring, organisatorisk erindring, historiefortælling), Kommunikation, Journalistik, Medier (Historiefortælling, legitimitet, narrativer, Mundtlig kommunikation og præsentationsteknik, Narrativitet og æstetik, Virksomhedskommunikation), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (narrativ coaching, hstoriefortælling, organisatorisk erindring, kollektiv erindring, konversationel erindring, grupper, identitetskonstruktion, inteaktionsanalyse, samtaleenalyse), Psykologi (Identitet, narrativanalyse, identitetskonstruktion, gruppeprocesser, interaktionsanalyse, Socialpsykologi), Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (interaktionsanalyse, Organisationskommunikation, Pragmatik, sprog og identitet, Sprog og kommunikation, Tekstanalyse)

      • Christensen, Julia

       Geografi, Geologi, Topografi, Fysisk planlægning, Bystudier, Kulturmøde, Multikulturalitet, Køn, Etnicitet, Ligestilling, Sundhed, Medicin

       • Christiansen, Connie Carøe

        Geografi, Geologi, Topografi (Mellemøsten, Yemen, Tyrkiet, Marokko), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Islam, Islam og Islamization), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Migration og udvikling), Produktion, Forbrug (Forbrug), Samfundsøkonomi, Politik (Islam og Islamization, Migration), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (transnational migration)

        • Dahl, Mads-Peter Jakob

         Geografi, Geologi, Topografi (Erosion, Fysisk geografi og naturkatastrofer, Færøerne, Geomorfologi, GIS, Hydrologi, Jordskred, Pedologi, Susceptibility and Hazard assessment), Biologi, Bioteknologi (Land degradation, Overgræsning), Fysisk planlægning, Bystudier (Arealplanlægning og naturkatastrofer), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Klimaændringer, Nedbørsmønstre)

         • Flude, Stephanie

          Geografi, Geologi, Topografi

          • Fogelman, Tatiana

           Geografi, Geologi, Topografi, Kulturmøde, Multikulturalitet

           Forrige 1 2 3 4 Næste