Oplevelse, Turisme, Performance: Filmiske virkemidler

1 - 1 ud af 1Pr. side: 10
  1. Juel, Henrik

    Oplevelse, Turisme, Performance (Filmiske virkemidler, Fænomenologi, Krop, Natur), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Filosofi og kommunikation, Retorik, Visuel kultur), Kommunikation, Journalistik, Medier (Filmiske virkemidler, Filosofi og kommunikation, Mediefænomenologi, Multimedier, Narrativitet og æstetik, Natur i medierne og mediernes natur, Videoproduktion, Visuel retorik), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Narrativitet, Æstetik), Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Naturfilosofi), Pædagogik, Læring, Uddannelse (didaktik, mundtlighed), Ret, Etik (natur og etik), Samfundsøkonomi, Politik (Kritisk teori, Retorik), Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (Sprogfilosofi), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Videnskabsteori/filosofi)