Oplevelse, Turisme, Performance: Distortion

1 - 1 ud af 1Pr. side: 10
  1. Samson, Kristine

    Oplevelse, Turisme, Performance (affekt, aktivisme og ungdomskultur, byens subkulturer, byoplevelse, byrummets virkningsæstetik, byudvikling gennem oplevelser, Distortion, events, fotografering, happenings og aktioner, Imitation, industriarv, kulturarv, Kunstneriske arbejds- og tilblivelsesprocesser, Metropolis Biennale, Musik- og kunstmiljøer i byen, omdannelse af industriområder, Oplevelsesdesign, scenografi, Storbyidentitet), Fysisk planlægning, Bystudier (affekt, arkitektur, Assemblage, Byens rum, Byens æstetik, bysociologi, Carlsbergbyen, det offentlige rum, Distortion, DIY, Festivaler i byen, Gentrificering, kulturarv, kulturel byudvikling, kunstaktivisme, København, Midlertidige rum, New York, planlægning, Proces, redesign, Rio de Janeiro, rumanalyse, Sao Paulo, Situationisme, stedets og rummets æstetik, Stedsudvikling, The High Line, the informal city, tilblivelse, Urban and planning theory, urban gardening, urban studies, urbanitet), Kommunikation, Journalistik, Medier (Billedmedier, bybranding , Fotografi, Instagram, Location based blogging, Rumlig kommunikation, strategisk kommunikation i byplanlægning, Visuel etnografi, Visuel kommunikation, Visuelle metoder), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (arkitektur, atmosfære, avantgardens æstetik, DIY, dokumentarfilm og hybridgenre, filmteori, Fluxus, foto, installationskunst, interaktion, kunst i det offentlige rum, kunst- og eksperimentalfilm, litteraturteori og modernitet, Midlertidige rum, participatorisk kunst, performance art, Performance design, performance studies, performativitet, relationel æstetik, rummets æstetik, samtidskunst, sansning, Situationisme, street art, urbanitet, visuel kultur, æstetisk teori), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (affektteori, Aktør-Netværks-Teorier, Bysociologi, Critical theory, designteorier, Kunstens videnskabsteori, Performanceteori, Performande studies, performative metoder, procesfilosofi, Situeret viden, tværdisciplinaritet, vidensociologi, Visuelle metoder, vitalisme, æstetiske læringsprocesser)