Oplevelse, Turisme, Performance

Forskningsområder

 1. Arbejdsliv
 2. Deltagelse
 3. Design research
 4. Digital kultur
 5. Digitalisering
 6. Distortion
 7. Filmiske virkemidler
 8. Formidling
 9. Fænomenologi
 10. Imitation
 11. Immersiv performance
 12. Indre frihed-livsudfoldende bevægelse-fællesskab
 13. Interaktiv museumsformidling
 14. Krop
 15. Kulturarv
 16. Kulturindustri
 17. Kulturpolitik
 18. Kunstneriske arbejds- og tilblivelsesprocesser
 19. Læring
 20. Medierede lokationer
 21. Metropolis Biennale
 22. Miljø
 23. Mobile oplevelser
 24. Mode
 25. Museer
 26. Museologi
 27. Museumsbrug
 28. Museumsformidling
 29. Musik- og kunstmiljøer i byen
 30. Natur
 31. Oplevelses ledelse
 32. Oplevelsesdesign
 33. Oplevelseskommunikation
 34. Oplevelsesproduktion
 35. Oplevelsesteori
 36. Oplevelsesøkonomi
 37. Organisatorisk innovation
 38. Organisering
 39. Performance design
 40. Proceshåndtering i Performative Rum
 41. Rejsebeskrivelser
 42. Rejseskildringer
 43. Rejsestudier
 44. Samarbejde imellem kunst og videnskab på kulturinstitutioner
 45. Situeret viden
 46. Storbyidentitet
 47. Turisme
 48. affective participation
 49. affekt
 50. aktivisme og ungdomskultur
 51. algorithmic cultures
 52. begivenhedsledelse
 53. byens subkulturer
 54. byoplevelse
 55. byrummets virkningsæstetik
 56. byudvikling gennem oplevelser
 57. co-creation
 58. digital performance in experience-based design
 59. event management
 60. events
 61. experimental interaction
 62. fankulturer
 63. fotografering
 64. happenings og aktioner
 65. industriarv
 66. kroppe og affekt
 67. kulturarv
 68. kulturproduktion
 69. leg
 70. live coding
 71. materialitet og forbrugerkultur
 72. omdannelse af industriområder
 73. oplevelse og erfaring
 74. oplevelsesrum; museer; atmosfære, stedsfornemmelse
 75. performance design
 76. performative practice of live coding
 77. poetic computation
 78. scenografi
 79. special event management
 80. spectatorship
 81. spil
 82. sport og æstetik
 83. techno performance
1 - 10 ud af 28Pr. side: 10
 1. Andersen, Jonas Abkjær

  Oplevelse, Turisme, Performance (Formidling, Læring, Museumsbrug, Oplevelseskommunikation, Oplevelsesproduktion, Oplevelsesøkonomi), Fysisk planlægning, Bystudier (Kulturel byudvikling), Historie, Samfundsforhold (Historie- og mindekultur, Historiebrug, Historieformidling, Museumsbrug, Museumsformidling, Museumskommunikation), Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural Heritage, Kulturanalyse, Kulturarv, Kulturarvsformidling, Kulturformidling, Kulturplanlægning, UNESCO), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Kultur- og litteraturstudier, Kulturarvsbegrebet), Samfundsøkonomi, Politik (Kulturel byudvikling, Kulturudvikling, Museumspolitik)

  • Andersen, Ane

   Oplevelse, Turisme, Performance, Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

   • Baggesen, Rikke Haller

    Oplevelse, Turisme, Performance (Deltagelse, Design research, Digital kultur, Mode, Museologi)

    • Bærenholdt, Jørgen Ole

     Oplevelse, Turisme, Performance (Interaktiv museumsformidling, Krop, Kulturindustri, Oplevelses ledelse, Oplevelsesteori, Oplevelsesøkonomi, Organisering, Proceshåndtering i Performative Rum, Rejsestudier, Turisme), Fysisk planlægning, Bystudier (arkitektur, borgerdeltagelse, Design, Håndtering, Håndteringsstrategier, Identitetsdannelse, Innovation, Mestringsstrategier, Netværk, Planlægning, Regional udvikling, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Danmark, Europa, globalisering, Koloniseringens og nationalismens geografi, Lokal udvikling, Lokalsamfund, materiel kultur, mobilitet, netværk, Nordatlanten, Regional udvikling, Regionalisering, Regionalpolitik, Rejsestudier, Rumlig forandring, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet, Stedsudvikling), Historie, Samfundsforhold (Erindring, Kolonialisme, Kulturarv, Kulturmiljø, Nationalisme, Nordisk Atlantiske samfund, Regionalisme, Samfundets rumlig organisering), Kulturmøde, Multikulturalitet (antropologi og etnografi, hybriditet, Kulturanalyse, Kulturhistorie og kulturøkonomi, Museumsformidling, Postkolonialt Danmark, Religion og samfund), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Design, Innovation, Medarbejder performance, Oplevelsesproduktion)

     • Christrup, Henriette

      Oplevelse, Turisme, Performance (Indre frihed-livsudfoldende bevægelse-fællesskab, Proceshåndtering i Performative Rum), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Østens visdom og Vestens videnskab), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Processtyring), Sundhed, Medicin (Bevidsthedstilstande og hjerterytme), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Østens visdom og Vestens videnskab)

      • Fuglsang, Lars

       Oplevelse, Turisme, Performance (Oplevelsesøkonomi, Organisatorisk innovation), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Innovation herunder organisatorisk innovation, service innovation og social innovation), Offentlig administration, styring og forvaltning (Innovation i den offentlige sektor)

       • Gommesen, Niels Jørgen

        Oplevelse, Turisme, Performance (affective participation, algorithmic cultures, co-creation, digital performance in experience-based design, experimental interaction, fankulturer, kroppe og affekt, kulturproduktion, live coding, materialitet og forbrugerkultur, oplevelse og erfaring, performance design, performative practice of live coding, poetic computation, Situeret viden, spectatorship, sport og æstetik, techno performance), Datalogi, IT (game design, live coding, prototyping), Filosofi, Idéhistorie, Religion (algorithmic governmentality, process philosophy, techno-philosophy), Kommunikation, Journalistik, Medier (audience studies, cross-media productions, e-sports, game culture, game studies, games analysis, media analysis, media ecologies), Teknologi (affects, Processing, technological milieus, Tidal cycles), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (affects, Aktør-Netværks-Teorier, assemblages, becoming, embodied simulation, imitation, onto-genesis, performance design, visual ethnography)

        • Haldrup, Michael

         Oplevelse, Turisme, Performance, Fysisk planlægning, Bystudier, Kulturmøde, Multikulturalitet, Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik, Teknologi, Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik

         • Harbsmeier, Michael

          Oplevelse, Turisme, Performance (Rejsebeskrivelser), Historie, Samfundsforhold (Europa set udefra, Historisk antropologi, Mentalitetshistorie, Rejseskildringer, Videnskabshistorie), Kulturmøde, Multikulturalitet (Historisk antropologi, Rejsebeskrivelser), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Videnskabshistorie)

          • Hovgaard, Gestur

           Oplevelse, Turisme, Performance, Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

           Forrige 1 2 3 Næste