Oplevelse, Turisme, Performance

1 - 10 ud af 28Pr. side: 10
 1. Andersen, Jonas Abkjær

  Oplevelse, Turisme, Performance (Formidling, Læring, Museumsbrug, Oplevelseskommunikation, Oplevelsesproduktion, Oplevelsesøkonomi), Fysisk planlægning, Bystudier (Kulturel byudvikling), Historie, Samfundsforhold (Historie- og mindekultur, Historiebrug, Historieformidling, Museumsbrug, Museumsformidling, Museumskommunikation), Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural Heritage, Kulturanalyse, Kulturarv, Kulturarvsformidling, Kulturformidling, Kulturplanlægning, UNESCO), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Kultur- og litteraturstudier, Kulturarvsbegrebet), Samfundsøkonomi, Politik (Kulturel byudvikling, Kulturudvikling, Museumspolitik)

  • Andersen, Ane

   Oplevelse, Turisme, Performance, Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

   • Baggesen, Rikke Haller

    Oplevelse, Turisme, Performance (Deltagelse, Design research, Digital kultur, Mode, Museologi)

    • Bærenholdt, Jørgen Ole

     Oplevelse, Turisme, Performance (Interaktiv museumsformidling, Krop, Kulturindustri, Oplevelses ledelse, Oplevelsesteori, Oplevelsesøkonomi, Organisering, Proceshåndtering i Performative Rum, Rejsestudier, Turisme), Fysisk planlægning, Bystudier (arkitektur, borgerdeltagelse, Design, Håndtering, Håndteringsstrategier, Identitetsdannelse, Innovation, Mestringsstrategier, Netværk, Planlægning, Regional udvikling, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Danmark, Europa, globalisering, Koloniseringens og nationalismens geografi, Lokal udvikling, Lokalsamfund, materiel kultur, mobilitet, netværk, Nordatlanten, Regional udvikling, Regionalisering, Regionalpolitik, Rejsestudier, Rumlig forandring, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet, Stedsudvikling), Historie, Samfundsforhold (Erindring, Kolonialisme, Kulturarv, Kulturmiljø, Nationalisme, Nordisk Atlantiske samfund, Regionalisme, Samfundets rumlig organisering), Kulturmøde, Multikulturalitet (antropologi og etnografi, hybriditet, Kulturanalyse, Kulturhistorie og kulturøkonomi, Museumsformidling, Postkolonialt Danmark, Religion og samfund), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Design, Innovation, Medarbejder performance, Oplevelsesproduktion)

     • Christrup, Henriette

      Oplevelse, Turisme, Performance (Indre frihed-livsudfoldende bevægelse-fællesskab, Proceshåndtering i Performative Rum), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Østens visdom og Vestens videnskab), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Processtyring), Sundhed, Medicin (Bevidsthedstilstande og hjerterytme), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Østens visdom og Vestens videnskab)

      • Fuglsang, Lars

       Oplevelse, Turisme, Performance (Oplevelsesøkonomi, Organisatorisk innovation), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Innovation herunder organisatorisk innovation, service innovation og social innovation), Offentlig administration, styring og forvaltning (Innovation i den offentlige sektor)

       • Gommesen, Niels Jørgen

        Oplevelse, Turisme, Performance, Datalogi, IT, Filosofi, Idéhistorie, Religion, Kommunikation, Journalistik, Medier, Teknologi, Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik

        • Haldrup, Michael

         Oplevelse, Turisme, Performance, Fysisk planlægning, Bystudier, Kulturmøde, Multikulturalitet, Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik, Teknologi, Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik

         • Harbsmeier, Michael

          Oplevelse, Turisme, Performance (Rejsebeskrivelser), Historie, Samfundsforhold (Europa set udefra, Historisk antropologi, Mentalitetshistorie, Rejseskildringer, Videnskabshistorie), Kulturmøde, Multikulturalitet (Historisk antropologi, Rejsebeskrivelser), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Videnskabshistorie)

          • Hovgaard, Gestur

           Oplevelse, Turisme, Performance, Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

           Forrige 1 2 3 Næste