Miljø, Energi, Natur, Ressourcer

Forskningsområder

 1. Affaldsplanlægning
 2. Afskovning
 3. Beslutningsværktøjer
 4. Bioenergi
 5. Biogas
 6. Brændselsceller og andre elektrokemiske apparater
 7. Bæredygtig forvaltning af naturressourcer
 8. Bæredygtig udvikling
 9. Bæredygtighed
 10. Cambodja
 11. Commons
 12. DNA-skader (genotoksicitet og mutationer)
 13. Dansk miljøpolitik
 14. Demokrati og naturforvaltning
 15. Energi besparelse
 16. Forbrug
 17. Fødevarer
 18. Fødevarerproduktion
 19. Fødevarersystemer
 20. Giftige metaller
 21. Globalisering og miljø
 22. Grænseværdier
 23. Industriel produktion og miljø
 24. International miljøpolitik
 25. Jagtsociologi
 26. Jordforurening
 27. Kemikalier
 28. Kemikalieregulering - REACH
 29. Klima
 30. Klimaforandringer
 31. Klimatrategier
 32. Klimaændringer
 33. Konstituering af madvaner
 34. Kraftvarme
 35. Kvælstofudvaskning
 36. Landbrug og natur
 37. Landsbyvarme
 38. Luftforurening
 39. Matematiske modeller i fysik og økologi
 40. Miljø og sundhed
 41. Miljø- og energikommunikation
 42. Miljø- og udviklingsbistand
 43. Miljøforurening
 44. Miljøfremmede stoffer
 45. Miljøhistorie
 46. Miljøindsats globalt og regionalt / EU
 47. Miljøkognition
 48. Miljøplanlægning
 49. Miljøproblemer og miljøforvaltning
 50. Miljøregulering
 51. Miljøteknologiske innovationer
 52. Miljøøkonomi
 53. Monitering
 54. NGO'er
 55. Natur
 56. Natur og planlægning
 57. Natur- og miljøforvaltning
 58. Naturbeskyttelse
 59. Naturfagsdidaktik
 60. Naturfilosofi
 61. Naturforvaltning
 62. Naturfredning
 63. Naturressourceforvaltning
 64. Natursemiotik
 65. Nedbørsmønstre
 66. Olie
 67. Olie og gas ressourcer
 68. Overgang til brint og brændselsceller
 69. Ozonlagsnedbrydning
 70. POP
 71. Participation
 72. Participatorisk miljø- og udviklingsplanlægning
 73. Regulationsteori
 74. Risikovurdering
 75. Risikovurdering af kemikalier
 76. Scenarieteknik
 77. Strategisk energiplanlægning
 78. Sydkorea
 79. Tropiske landbrugssystemer
 80. Tålegrænser
 81. Vand (økonomisk, socialt og miljøgode)
 82. Vandindvinding
 83. Vandrammeplanlægning
 84. Vandressourcer
 85. Vedvarende energi
 86. biobrændstoffer
 87. biomasse, skove, træfyring
 88. innovation, miljøomstilling, forandringsprocesser
 89. klima og energiomstilling i kommuner
 90. klimakognition
 91. klimapolitik
 92. marin økologi
 93. miljøpolitik
 94. planlægning og governance (klima, energi, bæredygtighed)
 95. populationsbiologi
 96. regulering
 97. risikovurdering
 98. social dimensions of climate change and natural catastrophes
 99. sustainable development
 100. Økohydrologi
 101. Økologi
 102. Økologisk hydrologi
 103. Økologisk udvikling
 104. Økologiske metoder
 105. Økotoksikologi
 106. økosystems
 107. økotoksikologi
1 - 10 ud af 73Pr. side: 10
 1. Agger, Peder Winkel

  Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Bæredygtig udvikling, Natur, Naturbeskyttelse, Naturforvaltning, Naturfredning), Biologi, Bioteknologi (Biodiversitet), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Bæredygtig udvikling)

  • Andersen, Ole

   Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Giftige metaller, Miljøforurening, Olie, Risikovurdering, Økotoksikologi), Kemi (PAH, Risikovurdering)

   • Bach, Lis

    Miljø, Energi, Natur, Ressourcer, Biologi, Bioteknologi

    • Banta, Gary Thomas

     Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (marin økologi, Økologi, økosystems), Biologi, Bioteknologi (biostatistik, økologi)

     • Bjarklev, Araceli

      Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Energi besparelse), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Produktion, Forbrug, Teknologi

      • Boegh, Eva

       Miljø, Energi, Natur, Ressourcer, Geografi, Geologi, Topografi (Agro/øko-hydrologisk modellering, Atmosfæriske flukse, GIS, Jordobservation, Klimaforandringer, Vandresurser)

       • Carlsen, Lars

        Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Beslutningsværktøjer, Kemikalier, Miljøfremmede stoffer, Monitering, Risikovurdering)

        • Casse, Thorkil

         Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Afskovning, Vand (økonomisk, socialt og miljøgode)), Samfundsøkonomi, Politik (De globale prioriteter og cost-benefit analyse)

         • Christensen, Thomas Budde

          Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (biobrændstoffer, Bæredygtighed, Klima, klimapolitik, miljøpolitik, regulering), Produktion, Forbrug (Affald, Cirkulær økonomi, grøn omstiling, industriel symbiose, regulering, ressourcer), Teknologi (innovation, Teknologivurdering), Trafik, Transport (bilindustri, elbiler)

          • Christiansen, Peder Voetmann

           Miljø, Energi, Natur, Ressourcer (Natursemiotik), Fysik, Fysik didaktik (Bond graph modellering, Statistisk termodynamik, Superledning), Matematik, Matematik didaktik, Matematisk modellering, Statistik (C.S. Peirce's naturfilosofi)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 Næste