Pædagogik, Læring, Uddannelse

Forskningsområder

 1. 2.0
 2. Aktionsforskning
 3. Arbejdsmarkedsuddannelser
 4. Artbased research
 5. Autisme
 6. Barndom
 7. Biopædagogik
 8. Board
 9. Brydningsfladen mellem skoleområdet og socialforvaltningsområdet
 10. Børn
 11. Børn og institution
 12. Børn og unges Identitet og hverdagsliv
 13. Børnekultur og børneinstitutioner
 14. Den lærendes perspektiv
 15. Digital dannelse
 16. Dømmekraft
 17. EU programmer for omstilling i højere uddannelse
 18. Efter- videreuddannelse
 19. Eksperimentelt arbejde i naturvidenskab
 20. Erasmus
 21. Erhvervs- og efteruddannelse
 22. Erhvervsrettede ungdomsuddannelser
 23. Erhvervsuddannelse
 24. Erhvervsuddannelser
 25. Etnicitet, integration
 26. Evaluering
 27. Fagforeningsuddannelse
 28. Fagidentitet
 29. Faglig formidling
 30. Folkeoplysning
 31. Folkeskole
 32. Folkeskolen og pædagogiske institutioner
 33. Folkeskolen, elevhed, køn og socialklasse, governmentality
 34. Folkeskolens naturfag
 35. Forskningspolitik
 36. Fremmedsprog og uddannelsespolitik
 37. Fremtidsværksteder
 38. Fysisk miljø og læring
 39. Fænomenologi, eksistentiel fænomenologi og Hannah Arendt
 40. Globalisering af universitetsuddannelse
 41. Gymnasial uddannelse
 42. Gymnasieforskning
 43. Humaniora og universitetsreform
 44. Hverdagserfaringer og social fantasi; social læring; arbejdsliv, bæredygtighed og demokrati; demokratisk naturforvaltning og lokalsamfundsudvikling; politisk kultur
 45. Hverdagsliv og institutioner
 46. IKT og læring
 47. IT og ældre
 48. IT-støttet samarbejde
 49. Identitet og hverdagsliv
 50. Identitet/subjektivering
 51. Interdisciplinær forskning og undervisning
 52. Internationalisering, pluralistiske tilgange til sprog og kulturer, sprogdidaktik
 53. Interprofessionel uddannelse
 54. Kommunal sundhedsfremme strategi og praksis
 55. Komparative udddannelsesstudier
 56. Kortuddannede
 57. Kreativitet
 58. Kritisk Aktionsforskning
 59. Kvalitativ metode
 60. Køn og uddannelse
 61. Leder- og skoleudvikling
 62. Livshistorie
 63. Livshistorie og biografi
 64. Livslang læring
 65. Livslang læring, kompetence
 66. Læreprocesser
 67. Lærer
 68. Læring
 69. Læring i arbejdslivet
 70. Læring og demokratisering i arbejdslivet
 71. Læring og kortuddannede
 72. Læring og selvforvaltning i velfærdsinstitutioner
 73. Læring på arbejdspladsen
 74. Læring, køn og generation
 75. Læringsmiljøer og livshistorisk læring
 76. Læringsrum
 77. Læringsteknologi
 78. Læringsteori
 79. Medarbejderuddannelse og kompetenceudvikling
 80. Mobile medier
 81. Naturfagsdidaktik
 82. Naturvidenskabelig formidling
 83. Netbaseret kollaborativ læring
 84. Oplevelsesbaseret formidling
 85. Overgangen mellem daginstitution og skole
 86. Pofessionelle
 87. Practice learning
 88. Praksislæring
 89. Problemorienteret projektarbejde
 90. Professional identity
 91. Professioner og læreprocesser
 92. Professionsforskning og læreruddannelse
 93. Professionsuddannelser
 94. Professionsudøvelse
 95. Projekt- og temaarbejde i organisationer
 96. Projektarbejde - metoder og didaktik
 97. Projektarbejde i matematik og naturvidenskab
 98. Projektarbejde i naturvidenskab
 99. Psyko-social teoretisering af læring
 100. Pædagog
 101. Pædagogisk arbejde
 102. SMART
 103. Samarbejde om børn
 104. Samspil mellem uddannelse og læring i arbejdslivet
 105. Skole-praktiksamspil
 106. Skriveprocesser
 107. Social design
 108. Social læring
 109. Social- og sundhedsuddannelser
 110. Socrates
 111. Sproglærerudvikling
 112. Sprogpædagogik
 113. Studenterudveksling
 114. Sundhedsfremme
 115. Sundhedspædagogik
 116. Sundhedsuddannelser
 117. Teachers' Careeers
 118. Tillidsrepræsentanters læring og uddannelse
 119. Tværprofessionalitet
 120. Uddannelse af mentorer og vejledere
 121. Uddannelse og læring i naturvidenskab
 122. Uddannelses- og erhvervsvejledning
 123. Uddannelsesforskning
 124. Uddannelsesplanlægning
 125. Uddannelsespolitik
 126. Uddannelsesvalg
 127. Uddannelsesvalg - kønsperspektiver
 128. Udsatte unge
 129. Udstillinger
 130. Uformel læring
 131. Undersøgende matematikundervisning
 132. Undervisning i naturvidenskab
 133. Ungdom
 134. Ungdoms- og uddannelseskultur
 135. Ungdomskulturer
 136. Ungdomsuddannelse
 137. Unge og uddannelse
 138. Unges uddannelsesvalg
 139. Universiteter i samfundet
 140. Universitetets autonomi
 141. Universitetsforandring EU, CEE, CIS
 142. Universitetshistorie
 143. Universitetsledelse
 144. Universitetspolitik
 145. Universitetspædagogikkens historie
 146. Universitetsstuderende
 147. Universitetsundervisning
 148. VEU
 149. Velfærdsstat, velfærdssamfund og selvforvaltning
 150. Videregående uddannelse
 151. Videregående uddannelser
 152. Virtuelle grupper
 153. Visualisering af børneliv
 154. Visuelle metoder
 155. Voksenuddannelse
 156. Voksenundervisning
 157. anvendelse af E-learning i uddannelse og undervisning
 158. arbejde og læring
 159. cscw
 160. didaktik
 161. eksistentiel fænomenologi
 162. etnografiske metoder
 163. ingeniører
 164. interactive
 165. interaktive
 166. interkulturel undervisning
 167. internet
 168. iwb
 169. livlang læring
 170. lærere, læreruddannelse, folkeskolen, professionsforskning, grounded theory, fænomenografi
 171. lærerfaglighed
 172. læringsfællesskaber
 173. læringsidentitet
 174. mobil
 175. mundtlighed
 176. participatoriske metoder
 177. praktiserende læger
 178. profession, faglighed og identitet
 179. social læring
 180. social og sundhedsområdet
 181. socialt arbejde, udsatte, læring på kanten af velfærdssamfundet, institutioner som ramme om udviklingog læring, mellem frivillighed og professioner
 182. talentudvikling indenfor kreative fag
 183. tavler
 184. tværfagligt samarbejde mellem socialrådgivere, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, psykologer o.a.
 185. uddannelseskulturer på videregående uddannelser
 186. verdener
 187. virtual
 188. virtuelle
 189. web
 190. whiteboard
 191. worlds
 192. Ældreområdet
 193. Æstetiske læreprocesser
1 - 10 ud af 101Pr. side: 10
 1. Aguilar, Mario Sánchez

  Pædagogik, Læring, Uddannelse, Matematik, Matematik didaktik, Matematisk modellering, Statistik

  • Andersen, Anders Siig

   Pædagogik, Læring, Uddannelse (Arbejdsmarkedsuddannelser, Erhvervsuddannelse, Fagforeningsuddannelse, Gymnasial uddannelse, Læring i arbejdslivet, Læringsmiljøer og livshistorisk læring, Projekt- og temaarbejde i organisationer, Samspil mellem uddannelse og læring i arbejdslivet, Videregående uddannelse), Arbejdsmarked (Bæredygtigt arbejdsliv, Demokrati i arbejdslivet, Fagforeninger, Kompetenceudvikling, Læring i arbejdslivet), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (projektledelse), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Uddannelsespolitik), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Dybdehermeneutik, Fortolkende socialvidenskab, Grounded Theory, Kritisk hermeneutik, Livshistorisk metodologi)

   • Bayer, Martin

    Pædagogik, Læring, Uddannelse (profession, faglighed og identitet, Professional identity, Teachers' Careeers)

    • Berth, Mette

     Pædagogik, Læring, Uddannelse, Barndom, Ungdom, Familie, Kommunikation, Journalistik, Medier

     • Beyer, Karin

      Pædagogik, Læring, Uddannelse (Projektarbejde i naturvidenskab, Uddannelse og læring i naturvidenskab), Fysik, Fysik didaktik (Fysik didaktik), Køn, Etnicitet, Ligestilling (Kønsforskning)

      • Bille, Thomas

       Pædagogik, Læring, Uddannelse

       • Bjørn, Pernille

        Pædagogik, Læring, Uddannelse (IT-støttet samarbejde, Virtuelle grupper), Datalogi, IT (Groupware teknologi, IT-støttet læring, Virtuelle grupper), Teknologi (Groupware teknologi)

        • Bladt, Mette

         Pædagogik, Læring, Uddannelse (Social læring), Barndom, Ungdom, Familie (kriminalitetstruede unge, Udsatte børn og unge), Offentlig administration, styring og forvaltning (Fænglser og straf, Kriminalitet), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Aktionsforskning)

         • Blomhøj, Morten

          Pædagogik, Læring, Uddannelse (Projektarbejde i matematik og naturvidenskab, Undersøgende matematikundervisning), Matematik, Matematik didaktik, Matematisk modellering, Statistik (Matematik didaktik, Matematisk modellering, Projektarbejde i matematik og naturvidenskab)

          • Brodersen, Marianne

           Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeskolen og pædagogiske institutioner, Køn og uddannelse, Samarbejde om børn), Historie, Samfundsforhold (Professionssociologi, Velfærdsarbejdets historie), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Relationer mellem stat og professioner)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...11 Næste