Samfundsøkonomi, Politik

Forskningsområder

 1. Nudging
 2. African Union
 3. Afrikansk politik
 4. Afrikanske stater
 5. Afrikas Horn
 6. Arbejdsmarked
 7. Befolkningens forståelser af fare og trusler
 8. Befolkningspolitik
 9. Behavioral economics, Psykologisk økonomi
 10. Behavioural public policy
 11. Beskæftigelsespolitik
 12. Boligformer
 13. Boligpolitik
 14. Borgerkrige
 15. By og Bolig politik
 16. Bæredygtig udvikling
 17. Cambodja
 18. Civil-military interfaces
 19. Civil-military synergies
 20. Civil-militær koordination
 21. Comparative politics of advanced states
 22. Comprehensive approach
 23. Conflict Regulation (Prevention, Management and Resolution of Violent Conflict)
 24. Conflict prevention
 25. Conflicts in Africa
 26. Crisis management
 27. DR Congo
 28. Danish Foreign Policy
 29. Dansk antikommunisme
 30. Dansk miljøpolitik
 31. De globale prioriteter og cost-benefit analyse
 32. Decentralisering
 33. Demokrati
 34. Demokrati og Repræsentation
 35. Demokrati og naturforvaltning
 36. Den Kolde Krig
 37. EU
 38. EU Security and Defense Policy
 39. EU integration
 40. EU regulering
 41. Eksperimentel økonomi
 42. European External Action Service
 43. European Foreign Policy
 44. European Studies
 45. European Union
 46. Europeanisation of National structures
 47. Europæisering
 48. Europæisk landbrugspolitik
 49. Fiskeripolitik
 50. Forandringsprocesser, sociale bevægelser, kreativ aktivisme, social innovation
 51. Foreign, Security and Defence Policy
 52. Freds- og konfliktstudier
 53. Fredsprocesser
 54. Gladio i Italien
 55. Globalisering
 56. Governance
 57. Græsrodsbevægelser
 58. Idéhistorie
 59. Individualisering
 60. Informationssamfund
 61. Integrated Peacekeeping Operations
 62. International Peacekeeping
 63. International Relations
 64. International miljøpolitik
 65. International politik
 66. International økonomisk politik
 67. Internationale stabiliseringsindsatser
 68. Iran, Turkey, og Centralasien
 69. Islam og Islamization
 70. John Maynard Keynes
 71. Jordfordelingspolitik
 72. Kenya
 73. Kommunale sundhedskurser
 74. Kommunisme
 75. Komparativ Politik
 76. Komparativ politik
 77. Konfliktløsning
 78. Kritisk realisme
 79. Kritisk teori
 80. Kulturel byudvikling
 81. Kulturudvikling
 82. Lord's Resistance Army
 83. Makroøkonomi
 84. Maritime Security
 85. Marxisme
 86. Mellemøsten
 87. Migration
 88. Mobilitet
 89. Museumspolitik
 90. Nyliberalisme
 91. Nærdemokrati
 92. Område effekter
 93. Parlamenter
 94. Partier
 95. Peacekeeping
 96. Planøkonomi
 97. Political Actors
 98. Political culture
 99. Politisk Konkurrence
 100. Politisk Kultur
 101. Politisk diskurs
 102. Politisk styring
 103. Politisk teori
 104. Politiske Institutioner
 105. Politiske Partier
 106. Politiske institutioner
 107. Politiske processer på mikroniveau
 108. Postkoloniale studier
 109. Postkolonialt Danmark
 110. Postkolonialt Europa
 111. Prevention of Mass Atrocity Crimes and Genocide
 112. Principal-agent teori
 113. Protection of Civilians
 114. Regeringer
 115. Regional Integration
 116. Regionalpolitik
 117. Retorik
 118. Retssikkerhed
 119. Risikokommunikation
 120. Rusland
 121. Samfundskritik
 122. Samfundsmæssige værdistrukturer
 123. Security Policy
 124. Skat
 125. Social politik og EU
 126. Sociale og politiske bevægelser
 127. Somalia
 128. Stat og samfund
 129. State Building
 130. Statens rolle i udviklingsprocessen
 131. Statsdannelse
 132. Stay-Behind aktiviteter
 133. Strategic Studies
 134. Sundhedsfremme i kommuner
 135. Sundhedspolitik
 136. Sundhedsstrategier
 137. Sydkorea
 138. Sydsudan
 139. Trafikpolitik
 140. Transportøkonomi
 141. USA's hegemoni
 142. Udenrigspolitik
 143. Udviklingsstaten
 144. Uganda
 145. Valg & Valgsystemer
 146. Velfærdsstat
 147. Verdensbanken
 148. Vælgeradfærd
 149. europæisering af nationale strukturer
 150. globalisering
 151. identitetspolitik
 152. international politisk økonomi
 153. magt og demokrati, højre/venstre orientering, diskurs- og metaforteori
 154. nordisk politik
 155. sociologi
 156. vigilante
 157. Økonomisk politik
 158. Økonomisk tænkning
 159. Økonomisk udvikling
 160. Økonomiske konsekevnser af indvandring
 161. Østeuropa
 162. økosocialisme
1 - 10 ud af 92Pr. side: 10
 1. Amoroso, Bruno

  Samfundsøkonomi, Politik, Arbejdsmarked, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Offentlig administration, styring og forvaltning, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

  • Andersen, Nina Blom

   Samfundsøkonomi, Politik (Befolkningens forståelser af fare og trusler), Kommunikation, Journalistik, Medier (Kommunikation under store ulykker og katastrofer, Politisk kommunikation, Risikokommunikation, Varsling)

   • Andersen, John

    Samfundsøkonomi, Politik (Beskæftigelsespolitik, Boligpolitik), Arbejdsmarked (beskæftigelsespolitik, det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet), Fysisk planlægning, Bystudier (empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg, ghettoisering, kvarterløft, beskæftigelse), Køn, Etnicitet, Ligestilling (marginaliserede mænd, empowerment), Offentlig administration, styring og forvaltning (medborgercentre), Trafik, Transport (Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (empowerment, Fattigdom, positiv særbehandling, frit valg, social innovation)

    • Andersen, Jonas Abkjær

     Samfundsøkonomi, Politik (Kulturel byudvikling, Kulturudvikling, Museumspolitik), Fysisk planlægning, Bystudier (Kulturel byudvikling), Historie, Samfundsforhold (Historie- og mindekultur, Historiebrug, Historieformidling, Museumsbrug, Museumsformidling, Museumskommunikation), Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural Heritage, Kulturanalyse, Kulturarv, Kulturarvsformidling, Kulturformidling, Kulturplanlægning, UNESCO), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Kultur- og litteraturstudier, Kulturarvsbegrebet), Oplevelse, Turisme, Performance (Formidling, Læring, Museumsbrug, Oplevelseskommunikation, Oplevelsesproduktion, Oplevelsesøkonomi)

     • Andersson, Bjarne

      Samfundsøkonomi, Politik (Samfundsmæssige værdistrukturer), Datalogi, IT (Computerbaseret informationssøgning), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Sociologiens historie, Sociologiske metoder)

      • Azizi, Sameer Ahmad

       Samfundsøkonomi, Politik, Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

       • Baekkeskov, Erik

        Samfundsøkonomi, Politik (Comparative politics of advanced states, Political Actors), Offentlig administration, styring og forvaltning (Contracting-Out, Government Agencies, Organizations and management, Political Actors), Sundhed, Medicin (Pandemic Preparedness and Response, Public Health)

        • Bischoff, Carina Saxlund

         Samfundsøkonomi, Politik (Demokrati og Repræsentation, EU, Komparativ Politik, Politisk Konkurrence, Politiske Institutioner, Politiske Partier, Valg & Valgsystemer, Vælgeradfærd)

         • Bregn, Kirsten

          Samfundsøkonomi, Politik ( Nudging, Behavioral economics, Psykologisk økonomi, Behavioural public policy, Eksperimentel økonomi, Principal-agent teori), Arbejdsmarked (Løn og motivation, Lønsystemer, Ny løn, Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Ledelse og organisation, Lønsystemer, Motivation, Økonomi og psykologi, Økonomisk organisationsteori ), Offentlig administration, styring og forvaltning (Behavioural public policy, New public management NPM , Nudging, Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor, Offentlig organisation, Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling, Samspil mellem styring og motivation, Økonomisk organisationsteori, Økonomisk styring, Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger)

          • Breyen, Poul

           Samfundsøkonomi, Politik (EU), Arbejdsmarked, Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Europarådet, Italien, Nordisk samarbejde), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...10 Næste