Samfundsøkonomi, Politik

Forskningsområder

 1. Nudging
 2. African Union
 3. Afrikansk politik
 4. Afrikanske stater
 5. Afrikas Horn
 6. Arbejdsmarked
 7. Befolkningens forståelser af fare og trusler
 8. Befolkningspolitik
 9. Behavioral economics, Psykologisk økonomi
 10. Behavioural public policy
 11. Beskæftigelsespolitik
 12. Boligformer
 13. Boligpolitik
 14. Borgerkrige
 15. By og Bolig politik
 16. Bæredygtig udvikling
 17. Cambodja
 18. Civil-military interfaces
 19. Civil-military synergies
 20. Civil-militær koordination
 21. Comparative politics of advanced states
 22. Comprehensive approach
 23. Conflict Regulation (Prevention, Management and Resolution of Violent Conflict)
 24. Conflict prevention
 25. Conflicts in Africa
 26. Crisis management
 27. DR Congo
 28. Danish Foreign Policy
 29. Dansk antikommunisme
 30. Dansk miljøpolitik
 31. De globale prioriteter og cost-benefit analyse
 32. Decentralisering
 33. Deltagelse
 34. Demokrati
 35. Demokrati og Repræsentation
 36. Demokrati og naturforvaltning
 37. Den Kolde Krig
 38. EU
 39. EU Security and Defense Policy
 40. EU integration
 41. EU regulering
 42. Eksperimentel økonomi
 43. European External Action Service
 44. European Foreign Policy
 45. European Studies
 46. European Union
 47. Europeanisation of National structures
 48. Europæisering
 49. Europæisk landbrugspolitik
 50. Fiskeripolitik
 51. Forandringsprocesser, sociale bevægelser, kreativ aktivisme, social innovation
 52. Foreign, Security and Defence Policy
 53. Freds- og konfliktstudier
 54. Fredsprocesser
 55. Gladio i Italien
 56. Globalisering
 57. Governance
 58. Græsrodsbevægelser
 59. Idéhistorie
 60. Individualisering
 61. Informationssamfund
 62. Integrated Peacekeeping Operations
 63. International Peacekeeping
 64. International Relations
 65. International miljøpolitik
 66. International politik
 67. International økonomisk politik
 68. Internationale stabiliseringsindsatser
 69. Iran, Turkey, og Centralasien
 70. Islam og Islamization
 71. John Maynard Keynes
 72. Jordfordelingspolitik
 73. Kenya
 74. Kommunale sundhedskurser
 75. Kommunisme
 76. Komparativ Politik
 77. Komparativ politik
 78. Konfliktløsning
 79. Kritisk realisme
 80. Kritisk teori
 81. Kulturel byudvikling
 82. Kulturudvikling
 83. Lord's Resistance Army
 84. Makroøkonomi
 85. Maritime Security
 86. Marxisme
 87. Mellemøsten
 88. Migration
 89. Mobilitet
 90. Museumspolitik
 91. Nyliberalisme
 92. Nærdemokrati
 93. Område effekter
 94. Parlamenter
 95. Partier
 96. Peacekeeping
 97. Planøkonomi
 98. Political Actors
 99. Political culture
 100. Politisk Konkurrence
 101. Politisk Kultur
 102. Politisk diskurs
 103. Politisk styring
 104. Politisk teori
 105. Politiske Institutioner
 106. Politiske Partier
 107. Politiske institutioner
 108. Politiske processer på mikroniveau
 109. Populisme
 110. Postkoloniale studier
 111. Postkolonialt Danmark
 112. Postkolonialt Europa
 113. Prevention of Mass Atrocity Crimes and Genocide
 114. Principal-agent teori
 115. Protection of Civilians
 116. Regeringer
 117. Regional Integration
 118. Regionalpolitik
 119. Retorik
 120. Retssikkerhed
 121. Risikokommunikation
 122. Rusland
 123. Samfundskritik
 124. Samfundsmæssige værdistrukturer
 125. Security Policy
 126. Skat
 127. Social politik og EU
 128. Sociale og politiske bevægelser
 129. Somalia
 130. Stat og samfund
 131. State Building
 132. Statens rolle i udviklingsprocessen
 133. Statsdannelse
 134. Stay-Behind aktiviteter
 135. Strategic Studies
 136. Sundhedsfremme i kommuner
 137. Sundhedspolitik
 138. Sundhedsstrategier
 139. Sydkorea
 140. Sydsudan
 141. Trafikpolitik
 142. Transportøkonomi
 143. USA's hegemoni
 144. Udenrigspolitik
 145. Udviklingsstaten
 146. Uganda
 147. Valg & Valgsystemer
 148. Velfærdsstat
 149. Verdensbanken
 150. Vælgeradfærd
 151. europæisering af nationale strukturer
 152. globalisering
 153. identitetspolitik
 154. international politisk økonomi
 155. magt og demokrati, højre/venstre orientering, diskurs- og metaforteori
 156. nordisk politik
 157. sociologi
 158. vigilante
 159. Økonomisk politik
 160. Økonomisk tænkning
 161. Økonomisk udvikling
 162. Økonomiske konsekevnser af indvandring
 163. Østeuropa
 164. økosocialisme
1 - 10 ud af 92Pr. side: 10
 1. Amoroso, Bruno

  Samfundsøkonomi, Politik, Arbejdsmarked, Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Offentlig administration, styring og forvaltning, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

  • Andersen, Nina Blom

   Samfundsøkonomi, Politik (Befolkningens forståelser af fare og trusler), Kommunikation, Journalistik, Medier (Kommunikation under store ulykker og katastrofer, Politisk kommunikation, Risikokommunikation, Varsling)

   • Andersen, John

    Samfundsøkonomi, Politik (Beskæftigelsespolitik, Boligpolitik), Arbejdsmarked (beskæftigelsespolitik, det rummelige arbejdsmarked, Virksomheden Møn, Sydhavns Compagniet), Fysisk planlægning, Bystudier (empowerment, Sydhavnen, Gellerup, bydelsforsøg, ghettoisering, kvarterløft, beskæftigelse), Køn, Etnicitet, Ligestilling (marginaliserede mænd, empowerment), Offentlig administration, styring og forvaltning (medborgercentre), Trafik, Transport (Leveilkår og trafik i Kgs. Enghave), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (empowerment, Fattigdom, positiv særbehandling, frit valg, social innovation)

    • Andersen, Jonas Abkjær

     Samfundsøkonomi, Politik (Kulturel byudvikling, Kulturudvikling, Museumspolitik), Fysisk planlægning, Bystudier (Kulturel byudvikling), Historie, Samfundsforhold (Historie- og mindekultur, Historiebrug, Historieformidling, Museumsbrug, Museumsformidling, Museumskommunikation), Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural Heritage, Kulturanalyse, Kulturarv, Kulturarvsformidling, Kulturformidling, Kulturplanlægning, UNESCO), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Kultur- og litteraturstudier, Kulturarvsbegrebet), Oplevelse, Turisme, Performance (Formidling, Læring, Museumsbrug, Oplevelseskommunikation, Oplevelsesproduktion, Oplevelsesøkonomi)

     • Andersson, Bjarne

      Samfundsøkonomi, Politik (Samfundsmæssige værdistrukturer), Datalogi, IT (Computerbaseret informationssøgning), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Sociologiens historie, Sociologiske metoder)

      • Azizi, Sameer Ahmad

       Samfundsøkonomi, Politik, Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi

       • Baekkeskov, Erik

        Samfundsøkonomi, Politik (Comparative politics of advanced states, Political Actors), Offentlig administration, styring og forvaltning (Contracting-Out, Government Agencies, Organizations and management, Political Actors), Sundhed, Medicin (Pandemic Preparedness and Response, Public Health)

        • Bischoff, Carina Saxlund

         Samfundsøkonomi, Politik (Demokrati og Repræsentation, EU, Komparativ Politik, Politisk Konkurrence, Politiske Institutioner, Politiske Partier, Valg & Valgsystemer, Vælgeradfærd)

         • Bregn, Kirsten

          Samfundsøkonomi, Politik ( Nudging, Behavioral economics, Psykologisk økonomi, Behavioural public policy, Eksperimentel økonomi, Principal-agent teori), Arbejdsmarked (Løn og motivation, Lønsystemer, Ny løn, Resultatløn, Decentral løn, Præstationsløn), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Ledelse og organisation, Lønsystemer, Motivation, Økonomi og psykologi, Økonomisk organisationsteori ), Offentlig administration, styring og forvaltning (Behavioural public policy, New public management NPM , Nudging, Nye styrings-, organisations- og ledelsesformer i den offentlige sektor, Offentlig organisation, Performance management, Resultatstyring, Resultatmåling, Samspil mellem styring og motivation, Økonomisk organisationsteori, Økonomisk styring, Økonomiske incitamenters muligheder og begrænsninger)

          • Breyen, Poul

           Samfundsøkonomi, Politik (EU), Arbejdsmarked, Historie, Samfundsforhold (Arbejderbevægelsens historie, Europarådet, Italien, Nordisk samarbejde), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ...10 Næste