Kulturmøde, Multikulturalitet: Cultural studies

1 - 5 ud af 5Pr. side: 10
 1. Bojsen, Heidi

  Kulturmøde, Multikulturalitet (kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion, Kulturstudier, migration og integration, Nationalisme og national identitet i Europa, race), Historie, Samfundsforhold (Afrika under Den Kolde Krig, Erindrings- og identitetsarbejde, Globalhistorie, Historieteori, Kolonialisme, Kolonihistorie, Nationalisme), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Afrikastudier, Nationalisme, Postkoloniale studier, Transnationale identiteter), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Afrikansk litteratur, Afrikanske diskurser, Identitet og modernisering, litteraturteori, litteraturhistorie, fransk roman, religion og modernitet)

  • Buciek, Keld

   Kulturmøde, Multikulturalitet (hybriditet, identitet, Kulturanalyse, Kulturarven, Kulturstudier, Natursyn), Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Identitetsdannelse, Kulturlandskabet, Kulturplanlægning, Rum og sted, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Afrikastudier, Koloniseringens og nationalismens geografi, Naturhistorie, Rejsestudier, Repræsentationsanalyser), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeoplysning, Folkeskolens naturfag, Kvalitativ metode, Livshistorie, Naturfagsdidaktik, Problemorienteret projektarbejde, Projektarbejde - metoder og didaktik, Uddannelsesplanlægning, Videregående uddannelser)

   • Feldt, Jakob Egholm

    Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural studies, Post-colonial studies), Filosofi, Idéhistorie, Religion (Islam, Jødedom, Kulturbegrebets idehistorie, Orientalistik), Historie, Samfundsforhold (Globalhistorie, Jødisk historie, Zionisme, Nationalisme, Postkolonialisme , Mellemøsten, Moderne europæisk historie, Transnational historie), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Universitetsundervisning), Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik (Pragmatism, Theory of history, Theory of science of the humanities, Theory of signs and semiotics)

    • Hvenegård-Lassen, Kirsten

     Kulturmøde, Multikulturalitet (Kulturstudier), Køn, Etnicitet, Ligestilling (Etnicitet, Integration af etniske minoriteter), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Etnicitet og minoriteter)

     • Wulf-Andersen, Trine Østergaard

      Kulturmøde, Multikulturalitet (Kulturanalyse, Kulturforståelse, Kulturstudier, Modernitet), Barndom, Ungdom, Familie (Arbejdsliv og familie/fritidsliv, Børnekultur og børneinstitutioner, Børns hverdag, Familiepleje, Hverdagsliv og institutioner, Ungdom), Psykologi (Identitet, Socialpsykologi), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Fysisk miljø og læring, Hverdagsliv og institutioner, Identitet og hverdagsliv, Interdisciplinær forskning og undervisning, Kvalitativ metode, Livshistorie og biografi, Livslang læring, Læring, Læring og selvforvaltning i velfærdsinstitutioner, Læringsmiljøer og livshistorisk læring, Læringsteori, Praksislæring, Unge og uddannelse), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Forsorg, Fællesskaber, Mangfoldighed, Marginalisering, Moderne patologier, Omsorg, Social arv, Socialarbejde og institutioner, Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde)