Kulturmøde, Multikulturalitet

Forskningsområder

 1. Affektive Kredsløb
 2. Antropologi
 3. Australsk kulturhistorie
 4. Borders
 5. Børnekultur og børneinstitutioner
 6. Cross-border regions
 7. Cultural Heritage
 8. Cultural studies
 9. Dansk kulturhistorie
 10. Europæisk arbejdsretskultur
 11. Euroregions
 12. Feltarbejde og metode
 13. Globale intimitetskæder
 14. Historisk antropologi
 15. Hvidhed
 16. Identitetspolitik
 17. Integration af etniske minoriteter
 18. Inter-/transkulturelle kompetencer, migration/integration, identitet
 19. Interaktiv museumsformidling
 20. Interkulturalitet
 21. Interkulturel kompetence
 22. Jødespørgsmålet i Europa, 1917-1945
 23. Kendte som udviklingsaktører
 24. Kinesisk arbejdsretsskultur
 25. Kolonihistorie
 26. Kulturanalyse
 27. Kulturarv
 28. Kulturarven
 29. Kulturarvsformidling
 30. Kulturel appropriation
 31. Kulturel identitet
 32. Kulturelle kropsidealer
 33. Kulturformidling
 34. Kulturforskning
 35. Kulturforståelse
 36. Kulturhistorie og kulturøkonomi
 37. Kulturplanlægning
 38. Kulturstudier
 39. Marginalisering og ulighed
 40. Mobilitet
 41. Modernitet
 42. Multikulturalisme
 43. Museumsformidling
 44. Museumskommunikation af identitet
 45. Muslimske civilsamfund i Europa og USA
 46. Nationalisme i Folkerepublikken Kina og i Taiwan
 47. Nationalisme og national identitet i Europa
 48. Natursyn
 49. Politico-administrative cultures
 50. Politisk kultur
 51. Populærkultur og demokrati
 52. Post-colonial studies
 53. Postkolonialt Danmark
 54. Postkolonialt Europa
 55. Race
 56. Rejsebeskrivelser
 57. Religion og samfund
 58. Retskulturmødet
 59. Seksuelle kulturer
 60. Social- og kulturhistorie i 1500-tallet
 61. Transnational intimitet
 62. Transnational migration
 63. UNESCO
 64. antropologi
 65. antropologi og etnografi
 66. dialog, anerkendelse, tværkulturel forståelse
 67. erindringspolitik
 68. etnicitet
 69. etniske minoriteter
 70. flygtninge
 71. generation og slægtskab
 72. generationer
 73. globalisering
 74. hybriditet
 75. identitet
 76. interkulturalitet
 77. interkulturel kompetence
 78. kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion
 79. køn og etnicitet
 80. medborgerskab
 81. migration
 82. migration og integration
 83. postkolonial nederland
 84. postkoloniale migranter
 85. race
 86. religion og samfund
 87. sprog og kulturel identitet
 88. uddannelseskulturer på videregående uddannelser
1 - 10 ud af 70Pr. side: 10
 1. Andersen, Jonas Abkjær

  Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural Heritage, Kulturanalyse, Kulturarv, Kulturarvsformidling, Kulturformidling, Kulturplanlægning, UNESCO), Fysisk planlægning, Bystudier (Kulturel byudvikling), Historie, Samfundsforhold (Historie- og mindekultur, Historiebrug, Historieformidling, Museumsbrug, Museumsformidling, Museumskommunikation), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Kultur- og litteraturstudier, Kulturarvsbegrebet), Oplevelse, Turisme, Performance (Formidling, Læring, Museumsbrug, Oplevelseskommunikation, Oplevelsesproduktion, Oplevelsesøkonomi), Samfundsøkonomi, Politik (Kulturel byudvikling, Kulturudvikling, Museumspolitik)

  • Andreassen, Rikke

   Kulturmøde, Multikulturalitet, Historie, Samfundsforhold, Kommunikation, Journalistik, Medier, Køn, Etnicitet, Ligestilling

   • Appel, Charlotte

    Kulturmøde, Multikulturalitet (Social- og kulturhistorie i 1500-tallet), Historie, Samfundsforhold (Boghistorie, Kirkedisciplin, Reformation, Social- og kulturhistorie i 1500-tallet), Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (Læsning og skrivning)

    • Banke, Cecilie Felicia Stokholm

     Kulturmøde, Multikulturalitet (Jødespørgsmålet i Europa, 1917-1945, Nationalisme og national identitet i Europa), Historie, Samfundsforhold (Antisemitisme, Folkedrab, Historie- og mindekultur, Holocaust), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Alva og Gunnar Myrdal i Danmark, Befolkningspolitik, moderne socialpolitik, Social ingeniørskunst og social planlægning, Skandinavien 1920-1960, Stat og civil samfund)

     • Bojsen, Heidi

      Kulturmøde, Multikulturalitet (kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion, Kulturstudier, migration og integration, Nationalisme og national identitet i Europa, race), Historie, Samfundsforhold (Afrika under Den Kolde Krig, Erindrings- og identitetsarbejde, Globalhistorie, Historieteori, Kolonialisme, Kolonihistorie, Nationalisme), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Afrikastudier, Nationalisme, Postkoloniale studier, Transnationale identiteter), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Afrikansk litteratur, Afrikanske diskurser, Identitet og modernisering, litteraturteori, litteraturhistorie, fransk roman, religion og modernitet)

      • Buciek, Keld

       Kulturmøde, Multikulturalitet (hybriditet, identitet, Kulturanalyse, Kulturarven, Kulturstudier, Natursyn), Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Identitetsdannelse, Kulturlandskabet, Kulturplanlægning, Rum og sted, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Afrikastudier, Koloniseringens og nationalismens geografi, Naturhistorie, Rejsestudier, Repræsentationsanalyser), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeoplysning, Folkeskolens naturfag, Kvalitativ metode, Livshistorie, Naturfagsdidaktik, Problemorienteret projektarbejde, Projektarbejde - metoder og didaktik, Uddannelsesplanlægning, Videregående uddannelser)

       • Bærenholdt, Jørgen Ole

        Kulturmøde, Multikulturalitet (antropologi og etnografi, hybriditet, Kulturanalyse, Kulturhistorie og kulturøkonomi, Museumsformidling, Postkolonialt Danmark, Religion og samfund), Fysisk planlægning, Bystudier (arkitektur, borgerdeltagelse, Design, Håndtering, Håndteringsstrategier, Identitetsdannelse, Innovation, Mestringsstrategier, Netværk, Planlægning, Regional udvikling, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Danmark, Europa, globalisering, Koloniseringens og nationalismens geografi, Lokal udvikling, Lokalsamfund, materiel kultur, mobilitet, netværk, Nordatlanten, Regional udvikling, Regionalisering, Regionalpolitik, Rejsestudier, Rumlig forandring, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet, Stedsudvikling), Historie, Samfundsforhold (Erindring, Kolonialisme, Kulturarv, Kulturmiljø, Nationalisme, Nordisk Atlantiske samfund, Regionalisme, Samfundets rumlig organisering), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Design, Innovation, Medarbejder performance, Oplevelsesproduktion), Oplevelse, Turisme, Performance (Interaktiv museumsformidling, Krop, Kulturindustri, Oplevelses ledelse, Oplevelsesteori, Oplevelsesøkonomi, Organisering, Proceshåndtering i Performative Rum, Rejsestudier, Turisme)

        • Christensen, Suna

         Kulturmøde, Multikulturalitet, Pædagogik, Læring, Uddannelse, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

         • Christensen, Julia

          Kulturmøde, Multikulturalitet, Fysisk planlægning, Bystudier, Geografi, Geologi, Topografi, Køn, Etnicitet, Ligestilling, Sundhed, Medicin

          • Christiansen, Lene Bull

           Kulturmøde, Multikulturalitet (Hvidhed, Kendte som udviklingsaktører, Race), Historie, Samfundsforhold (Kendiskultur, Kendte som udviklingsaktører, Postkolonial teori, Zimbabwes historie), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Medier og ulande, Nationalisme, Postkoloniale studier, Udviklingsstudier), Køn, Etnicitet, Ligestilling (Køn og identitet, Køn og seksualitet i Afrika, Kønsforskning, Maskuliniteter), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Afrikansk litteratur, Kendiskultur, Litteratur og politik)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste