Kulturmøde, Multikulturalitet

Forskningsområder

 1. Affektive Kredsløb
 2. Antropologi
 3. Australsk kulturhistorie
 4. Borders
 5. Børnekultur og børneinstitutioner
 6. Cross-border regions
 7. Cultural Heritage
 8. Cultural studies
 9. Dansk kulturhistorie
 10. Europæisk arbejdsretskultur
 11. Euroregions
 12. Feltarbejde og metode
 13. Globale intimitetskæder
 14. Historisk antropologi
 15. Hvidhed
 16. Identitet
 17. Identitetspolitik
 18. Integration af etniske minoriteter
 19. Inter-/transkulturelle kompetencer, migration/integration, identitet
 20. Interaktiv museumsformidling
 21. Interkulturalitet
 22. Interkulturel kompetence
 23. Jødespørgsmålet i Europa, 1917-1945
 24. Kendte som udviklingsaktører
 25. Kinesisk arbejdsretsskultur
 26. Kolonihistorie
 27. Kultur
 28. Kulturanalyse
 29. Kulturarv
 30. Kulturarven
 31. Kulturarvsformidling
 32. Kulturel appropriation
 33. Kulturel identitet
 34. Kulturelle kropsidealer
 35. Kulturformidling
 36. Kulturforskning
 37. Kulturforståelse
 38. Kulturhistorie og kulturøkonomi
 39. Kulturplanlægning
 40. Kulturstudier
 41. Marginalisering og ulighed
 42. Mobilitet
 43. Modernitet
 44. Multikulturalisme
 45. Museumsformidling
 46. Museumskommunikation af identitet
 47. Muslimske civilsamfund i Europa og USA
 48. Nationalisme i Folkerepublikken Kina og i Taiwan
 49. Nationalisme og national identitet i Europa
 50. Natursyn
 51. Politico-administrative cultures
 52. Politisk kultur
 53. Populærkultur og demokrati
 54. Post-colonial studies
 55. Postkolonialt Danmark
 56. Postkolonialt Europa
 57. Race
 58. Rejsebeskrivelser
 59. Religion og samfund
 60. Retskulturmødet
 61. Seksuelle kulturer
 62. Social- og kulturhistorie i 1500-tallet
 63. Transnational intimitet
 64. Transnational migration
 65. UNESCO
 66. antropologi
 67. antropologi og etnografi
 68. dialog, anerkendelse, tværkulturel forståelse
 69. erindringspolitik
 70. etnicitet
 71. etniske minoriteter
 72. flygtninge
 73. generation og slægtskab
 74. generationer
 75. globalisering
 76. hybriditet
 77. identitet
 78. interkulturalitet
 79. interkulturel kompetence
 80. kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion
 81. køn og etnicitet
 82. medborgerskab
 83. migration
 84. migration og integration
 85. postkolonial nederland
 86. postkoloniale migranter
 87. race
 88. religion og samfund
 89. sprog og kulturel identitet
 90. uddannelseskulturer på videregående uddannelser
1 - 10 ud af 70Pr. side: 10
 1. Andersen, Jonas Abkjær

  Kulturmøde, Multikulturalitet (Cultural Heritage, Kulturanalyse, Kulturarv, Kulturarvsformidling, Kulturformidling, Kulturplanlægning, UNESCO), Fysisk planlægning, Bystudier (Kulturel byudvikling), Historie, Samfundsforhold (Historie- og mindekultur, Historiebrug, Historieformidling, Museumsbrug, Museumsformidling, Museumskommunikation), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Kultur- og litteraturstudier, Kulturarvsbegrebet), Oplevelse, Turisme, Performance (Formidling, Læring, Museumsbrug, Oplevelseskommunikation, Oplevelsesproduktion, Oplevelsesøkonomi), Samfundsøkonomi, Politik (Kulturel byudvikling, Kulturudvikling, Museumspolitik)

  • Andreassen, Rikke

   Kulturmøde, Multikulturalitet, Historie, Samfundsforhold, Kommunikation, Journalistik, Medier, Køn, Etnicitet, Ligestilling

   • Appel, Charlotte

    Kulturmøde, Multikulturalitet (Social- og kulturhistorie i 1500-tallet), Historie, Samfundsforhold (Boghistorie, Kirkedisciplin, Reformation, Social- og kulturhistorie i 1500-tallet), Sprog, Sprogbrug, Sprogfilosofi (Læsning og skrivning)

    • Banke, Cecilie Felicia Stokholm

     Kulturmøde, Multikulturalitet (Jødespørgsmålet i Europa, 1917-1945, Nationalisme og national identitet i Europa), Historie, Samfundsforhold (Antisemitisme, Folkedrab, Historie- og mindekultur, Holocaust), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Alva og Gunnar Myrdal i Danmark, Befolkningspolitik, moderne socialpolitik, Social ingeniørskunst og social planlægning, Skandinavien 1920-1960, Stat og civil samfund)

     • Bojsen, Heidi

      Kulturmøde, Multikulturalitet (kulturelle tekststudier, kulturteori og -analyse, identitetsteori, fashion, Kulturstudier, migration og integration, Nationalisme og national identitet i Europa, race), Historie, Samfundsforhold (Afrika under Den Kolde Krig, Erindrings- og identitetsarbejde, Globalhistorie, Historieteori, Kolonialisme, Kolonihistorie, Nationalisme), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Afrikastudier, Nationalisme, Postkoloniale studier, Transnationale identiteter), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Afrikansk litteratur, Afrikanske diskurser, Identitet og modernisering, litteraturteori, litteraturhistorie, fransk roman, religion og modernitet)

      • Buciek, Keld

       Kulturmøde, Multikulturalitet (hybriditet, identitet, Kulturanalyse, Kulturarven, Kulturstudier, Natursyn), Fysisk planlægning, Bystudier (Byliv, Identitetsdannelse, Kulturlandskabet, Kulturplanlægning, Rum og sted, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Afrikastudier, Koloniseringens og nationalismens geografi, Naturhistorie, Rejsestudier, Repræsentationsanalyser), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Folkeoplysning, Folkeskolens naturfag, Kvalitativ metode, Livshistorie, Naturfagsdidaktik, Problemorienteret projektarbejde, Projektarbejde - metoder og didaktik, Uddannelsesplanlægning, Videregående uddannelser)

       • Bærenholdt, Jørgen Ole

        Kulturmøde, Multikulturalitet (antropologi og etnografi, hybriditet, Kulturanalyse, Kulturhistorie og kulturøkonomi, Museumsformidling, Postkolonialt Danmark, Religion og samfund), Fysisk planlægning, Bystudier (arkitektur, borgerdeltagelse, Design, Håndtering, Håndteringsstrategier, Identitetsdannelse, Innovation, Mestringsstrategier, Netværk, Planlægning, Regional udvikling, Stedskonsumption), Geografi, Geologi, Topografi (Danmark, Europa, globalisering, Koloniseringens og nationalismens geografi, Lokal udvikling, Lokalsamfund, materiel kultur, mobilitet, netværk, Nordatlanten, Regional udvikling, Regionalisering, Regionalpolitik, Rejsestudier, Rumlig forandring, sted, rum, magt og kulturel erfaring, steds-konstruktioner og identitet, Stedsudvikling), Historie, Samfundsforhold (Erindring, Kolonialisme, Kulturarv, Kulturmiljø, Nationalisme, Nordisk Atlantiske samfund, Regionalisme, Samfundets rumlig organisering), Ledelse, Organisation, Erhvervsøkonomi, Virksomhedsøkonomi (Design, Innovation, Medarbejder performance, Oplevelsesproduktion), Oplevelse, Turisme, Performance (Interaktiv museumsformidling, Krop, Kulturindustri, Oplevelses ledelse, Oplevelsesteori, Oplevelsesøkonomi, Organisering, Proceshåndtering i Performative Rum, Rejsestudier, Turisme)

        • Christensen, Suna

         Kulturmøde, Multikulturalitet, Pædagogik, Læring, Uddannelse, Velfærdsstat, Velfærdssamfund

         • Christensen, Julia

          Kulturmøde, Multikulturalitet, Fysisk planlægning, Bystudier, Geografi, Geologi, Topografi, Køn, Etnicitet, Ligestilling, Sundhed, Medicin

          • Christiansen, Lene Bull

           Kulturmøde, Multikulturalitet (Hvidhed, Kendte som udviklingsaktører, Race), Historie, Samfundsforhold (Kendiskultur, Kendte som udviklingsaktører, Postkolonial teori, Zimbabwes historie), Industriel udvikling, Udviklingsstudier, Udviklingslande (Medier og ulande, Nationalisme, Postkoloniale studier, Udviklingsstudier), Køn, Etnicitet, Ligestilling (Køn og identitet, Køn og seksualitet i Afrika, Kønsforskning, Maskuliniteter), Litteratur, Kunst, Musik, Æstetik (Afrikansk litteratur, Kendiskultur, Litteratur og politik)

           Forrige 1 2 3 4 5 6 7 Næste