Barndom, Ungdom, Familie: Børns hverdag

1 - 3 ud af 3Pr. side: 10
 1. Ellegaard, Tomas

  Barndom, Ungdom, Familie (Arbejdsliv og familie/fritidsliv, Barndom, Børnekultur og børneinstitutioner, Børns hverdag, Daginstitutionernes historie, Hverdagsliv og institutioner), Psykologi, Pædagogik, Læring, Uddannelse (Identitet og hverdagsliv, Praksislæring)

  • Fotel, Trine

   Barndom, Ungdom, Familie (Barndom, Børneforskning, Børns hverdag, Visualisering af børneliv), Fysisk planlægning, Bystudier (By- og planlægningsteori, Byliv, Byudvikling), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted), Samfundsøkonomi, Politik (By og Bolig politik, Globalisering, Mobilitet, Nærdemokrati, Politisk styring, Regionalpolitik), Trafik, Transport (Hverdagsliv, Mobilitet, Privat bilisme, Trafikadfærd, Trafikpolitik), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Empowerment, Governmentality, Identitet og hverdagsliv, Marginalisering, Medborgerskab og deltagelse, Transnationalitet, Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde, Velfærdsstat, civilsamfund, frivillig sektor, politisk forandring)

   • Wulf-Andersen, Trine Østergaard

    Barndom, Ungdom, Familie (Arbejdsliv og familie/fritidsliv, Børnekultur og børneinstitutioner, Børns hverdag, Familiepleje, Hverdagsliv og institutioner, Ungdom), Kulturmøde, Multikulturalitet (Kulturanalyse, Kulturforståelse, Kulturstudier, Modernitet), Psykologi (Identitet, Socialpsykologi), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Fysisk miljø og læring, Hverdagsliv og institutioner, Identitet og hverdagsliv, Interdisciplinær forskning og undervisning, Kvalitativ metode, Livshistorie og biografi, Livslang læring, Læring, Læring og selvforvaltning i velfærdsinstitutioner, Læringsmiljøer og livshistorisk læring, Læringsteori, Praksislæring, Unge og uddannelse), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Forsorg, Fællesskaber, Mangfoldighed, Marginalisering, Moderne patologier, Omsorg, Social arv, Socialarbejde og institutioner, Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde)