Barndom, Ungdom, Familie: Børneforskning

1 - 3 ud af 3Pr. side: 10
 1. Fotel, Trine

  Barndom, Ungdom, Familie (Barndom, Børneforskning, Børns hverdag, Visualisering af børneliv), Fysisk planlægning, Bystudier (By- og planlægningsteori, Byliv, Byudvikling), Geografi, Geologi, Topografi (Rum og sted), Samfundsøkonomi, Politik (By og Bolig politik, Globalisering, Mobilitet, Nærdemokrati, Politisk styring, Regionalpolitik), Trafik, Transport (Hverdagsliv, Mobilitet, Privat bilisme, Trafikadfærd, Trafikpolitik), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Empowerment, Governmentality, Identitet og hverdagsliv, Marginalisering, Medborgerskab og deltagelse, Transnationalitet, Velfærdsinstitutioner og socialt arbejde, Velfærdsstat, civilsamfund, frivillig sektor, politisk forandring)

  • Gitz-Johansen, Thomas

   Barndom, Ungdom, Familie (Børneforskning), Pædagogik, Læring, Uddannelse (Børn, Folkeskole), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Minoriteter)

   • Jensen, Signe Mette

    Barndom, Ungdom, Familie (Børneforskning, Ungdom), Kulturmøde, Multikulturalitet (Kulturanalyse), Velfærdsstat, Velfærdssamfund (Hverdagsliv)