Universitetsvej 1

Bygning: 43.3

DK-4000 Roskilde

Danmark

Forskningsområder

  • Historie, Samfundsforhold 2. Verdenskrig Besættelsen Folkedrab Første Verdenskrig Great War Holocaust krig og kultur
  • Ret, Etik black market crime Criminal offences Genocide, Europe Gerningsmænd Kriminalitet Perpetrators Politi og kontrol

CV

Claus Bundgård Christensen

Lektor

Mobil: 28 73 01 42


Kontaktinformation RUC
Hus 03.2.1
Roskilde Universitetscenter
Postboks 260
4000 Roskilde

 clausbc@ruc.dk


Forskerprofil

Født 1968 i Holstebro. Cand.mag i historie og socialvidenskab. Ph.D i april 2003 på afhandlingen "Den sorte børs-krisekriminalitet i Danmark fra besættelsen til efterkrigstid-1939-53".

Min tidligere forskning har været centreret omkring besættelsen og med fokus på de grupper der kollaborerede med tyskerne. Med udgangspunkt i socialhistorie har jeg forsket i de omkring 100.000 danske arbejdere, der under besættelsen byggede bunkers og flyvepladser for værnemagten. Undersøgelsen resulterede i bogen "Dansk arbejde-tyske befæstningsanlæg" fra 1997. Ud over befæstningsarbejdere har jeg arbejdet med de danske statsborgere, der mellem 1940-45 meldte sig til tysk krigstjeneste i Waffen SS. Denne forskning tog udgangspunkt i både en national og international kontekst med hovedvægten på ideologi og krigen på østfronten. Resultaterne af denne undersøgelse kan læses i bogen "Under hagekors og Dannebrog", der udkom i 1998.


I september 1999 blev jeg indskrevet som Ph.d-stipendiat på RUC med et projekt om sortbørs- og krisekriminalitet i Danmark fra besættelsen til efterkrigstid. Resultatet heraf kan læses i bogen "Den sorte børs- fra besættelsen til efterkrigstid", der udkom i 2003. Bogen genudgives hos Gyldendal I 2010. I 2004 var jeg redaktør på et leksikon om den Anden Verdenskrig. I 2005 udgav jeg i samarbejde med tre historikere ”Danmark besat-Krig og hverdag 1940-45”, som er en samlet fremstilling af besættelsestidens historie. “Danmark besat” udkom I en omfattende nyrevideret udgave I 2015. Inden for kriminalitetshistorie forsker jeg i straffelovskriminalitet med særlig henblik på perioden 1939-50 og interessere mig meget for den politiløse tid under besættelsen. Jeg  modtog i 2007 et bevilling fra VELUX Fonden til et projekt om danskere, som kæmpede i  Første Verdenskrig. Resultatet kan læses i "Danskere på vestfronten 1914-1918", som udkom i 2009. I 2010 modtog jeg en FKK bevilling sammen med Peter S. Smith (Center for Menneskerettigheder) og Niels Bo Poulsen (Center for Militærhistorie) til forskning i Waffen-SS. Resultatet heraf kan læse i "Waffen-SS", der udkom i 2015.

For “Danskere på vestfronten” blev jeg tildelt Svend Henningsen Legatet 2009 og Dansk Historisk Fællesråds pris Årets historiske bog 2009.

Siden 2010 fast anmelder af fagbøger på Weekendavisen.

Forsknings- og vejledningskompetencer
Anden Verdenskrig, Første Verdenskrig, militærhistorie,  Holocaust, Waffen-SS, antiparlamentarisme, nazisme, fascisme, politihistorie, antikommunisme, Oral History, kriminalitetshistorie, besættelsen, de første efterkrigsår, historiebrug.


Udvalgte publikationer

"Dansk arbejde - tyske befæstningsanlæg", Blåvandshuk Egnsmuseum 1997. Sammen med Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith, s.1-110. Bogen er endvidere oversat til tysk

"Under hagekors og Dannebrog - danskere i Waffen SS ", Aschehoug, 1998, sammen med Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith, s.1-521.

"The Danish volunteers in the Waffen SS and German warfare at the Eastern front", i "Contemporary European History", 1999, udgivet af Cambridge University Press, sammen med Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith, s. 73-96.

"Legion Norge. Forskelle og ligheder med de øvrige ‘germanske' legioner i Waffen SS", i "Historisk Tidsskrift", Bd.100, Hæfte 2, 2000, udgivet af Den Danske Historiske Forening, sammen med Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith, s.419-448.

"På vagt i en lovløs tid", i "Fortid og Nutid", nr.2, juni, 2001, udgivet af Dansk Historisk Fællesråd, s.91-109.

"Sortbørskriminalitet i Danmark fra besættelsen til efterkrigstid", i "Historisk Tidsskrift", Bd. 102, Hæfte 2, 2002, udgivet af Den Danske Historiske Forening, s. 338-363.

"The Danish Far Right Goes to War: Danish Fascism and Soldiering in the Waffen SS, 1930-1945", bidrag til antologi, Weitz, Eric D. (Red.), "Fascism and Neofascism", Palgrave/St.Martins Press, 2004, sammen med Niels Bo Poulsen og Peter Scharff Smith, s.81-102.

"Anden Verdenskrig Leksikon", (Redaktør), Aschehoug, 2004, s.1-494.

"Dagbog fra østfronten-En dansker i Waffen-SS 1941-44", Aschehoug, 2005, sammen med Niels Bo Poulsen og Peter S. Smith, s.1-162.

"Kvinderne fra Lublin- Bevogtningspersonalet i Majdanek" i "Historisk Tidsskrift", ", Bd. 106,  Hæfte 2, 2006, udgivet af Den Danske Historiske Forening, s. 551-585.

"Edderkoppen - Svend Aage Hasselstrøm" i Overstregen under besættelsen", Gyldendal, 2007, s. 222-241.

"The Black Market in Sweden and Denmark 1939-50" i War and Society in Scandinavia 1914-1950. / red. Henrik Lundtofte ; Mona Jensen ; Flemming Just. Odense : Odense University Press, 2009, s. 141-157.

"Den sorte børs- krisekriminalitet i Danmark fra besættelsen til efterkrigstid",  2. udg. Gyldendal, 2009, s.1-396.

"Danskere på vestfronten 1914-1918", Gyldendal, 2009, 536 s.

”Tillid I Danmark under besættelsen – Rationering og kriselov i Gunnar L. Haase Svendsen & Paul Hegedahl (Red.), ”Tillid – Samfundets fundament. Teorier, tolkninger, cases, Syddansk Universitetsforlag, 2011, s.141-150.   

 

 "Krestens breve" og dagbøger-En dansker på vestfronten i Første Verdenskrig, Gyldendal, 2012, s-1-362.

 

 "Verdenskrigens danske billeder", Gyldendal, 2012, sammen med Martin Bo Nørregård, s.1-284.  

 

 "Fighting for the Kaiser. The Danish minority in the German army, 1914-18" i "Scandinavia in the First World War", 2012, s. 267-286.

 

National self-image, Commeration and Historiography in Denmark 1945-2010 i  Hitlers Scandinavian Legacy : John Gilmore & Jill Stephenson (red.), 2013, s.146-157

 

Dänen in der Waffen-SS 1940-1945. Ideologie und Kriegsverbrechen im Vergleich mit anderen "germanischen" Soldaten sammen med Niels Poilsen & Peter S. Smith i Bernd Wegner  m.fl (red.) Die Waffen-SS. Neue Forschungen, 2014, s.196-215. 

 

"Danmark besat. Krig og hverdag 1940-45", Informations Forlag, 4. revideret udg., 2015, sammen med Joachim Lund, Niels Wium Olesen og Jakob Sørensen, 953 s.

 

"Turen går til besættelsestidens København", Politikens Forlag, 2015, 264 sider, sammen med Joachim Lund, Jacob Sørensen & Sofie Bak.

 

"Waffen-SS. Europas nazistiske soldater, Gyldendal, 2015, 783 sider, sammen med Niels Bo Poulsen & Peter Scharff Smith.

"Samtaler om vold. Oral History med forhenværende Waffen-SS soldater" i "Oral History i Danmark", Syddansk Universitetsforlag, s.35- 62, 2016, sammen med Niels Bo Poulsen & Peter S. Smith,

 

"Germanic Volunteers from Northern Europe" in The Waffen-SS. A European History. Oxford University Press, sammen med Niels Bo Poulsen & Peter Scharff Smith

ID: 1895