Casper Feilberg

(Tidligere)

Forskningsområder

  • Psykologi
  • Pædagogik, Læring, Uddannelse eksistentiel fænomenologi
  • Videnskabsteori, Videnskabshistorie, Videnskabssociologi, Forskningspolitik

CV

Redaktør for www.livsverden.dk -  Informationskilde & tværfagligt forum for interesserede i Eksistentiel fænomenologi & Livsverden, Eksistens & Hermeneutik.

Forskningsområde

Min forskning koncentrerer sig på den ene side om psykologistuderende på RUC og AAU og deres tilegnelse af psykologi og videnskabelighed, og på den anden side om netop opfattelsen af psykologi og videnskabelighed mere generelt. Den eksistentielle fænomenologi ved særligt Merleau-Ponty spiller en central rolle i min analyse og forståelse af disse emner, uden dog at begrænse sig hertil. Jeg interesserer mig desuden for terapi, kvalitativ metode og ikke mindst formidling af eksistentiel-fænomenologiske perspektiver af et højt fagligt niveau. Endelig forsøger jeg at støtte det forskningsmæssige samarbejde omkring eksistentiel fænomenologi på nationalt plan. Se mere herom på www.livsverden.dk

Forsknings og undervisningsoplysninger

Vejledning: jeg vejleder bredt inden for psykologien, med særlige kompetencer inden for eksistentiel psykologi (Yalom, van Deurzen), fænomenologi og hermeneutik i bred forstand, med en særlig interesse i Merleau-Pontys kropsfænomenologi, og i den eksistentiel-fænomenologiske tradition. Jeg forsker bl.a. i opfattelsen af psykologi og videnskabelighed, samt udvikling af kvalitativ metode og metodologi.

ID: 3716439