Universitetsvej 1

Bygning: 09.1

DK-4000 Roskilde

Danmark

Telefon: 4674-2888

Mobiltelefon: 2963-4673

Forskningsområder

  • Arbejdsmarked Brugerinddragelse bruger organisering Omsorg Omsorg, borgerinddragelse, sundhedspolitik
  • Køn, Etnicitet, Ligestilling ageism Intersektionalitet
  • Psykologi aldring Livshistorie og biografi Psyko-social teoretisering af læring relationelt arbejde Subjektivitet
  • Pædagogik, Læring, Uddannelse Efter- videreuddannelse Evaluering social og sundhedsområdet
  • Sundhed, Medicin Sundhed og arbejdsliv Sundhed, omsorg og velfærd Sundhedsfremme
  • Velfærdsstat, Velfærdssamfund Governmentality New public management in public health care

Forskningsområder

Humanistisk sundhedsforskning, sundhedsfremme, ulighed i sundhed. 

Omsorgsforskning, omsorgsarbejde, omsorg for ældre.

Psyko-social teori og metode, subjektivitet, livshistorie og relationalitet.

Læring og efter-/videreuddannelse i sundhedsuddannelserne.

Evaluering.  

Kvalitative metoder, diskursanalyse.

 

Forsknings- og undervisningsinformation

Medarrangør af Roskilde International Summer School 2015, Lifelong Learning and Everyday Life – Methodological and Theoretical Approaches

Vejleder for ph.d. studerende Camilla Bernild, Forskerskolen i Livslang Læring. Projektets titel: Nye samarbejdsformer mellem pårørende og sygeplejersker i udskrivelsesprocessen af ældre patienter med hoftebrud.2014-2017.

Vejleder for ph.d. studerende Birgitta Nordenhof Larsen, Forskerskolen i Livslang Læring. Projektets titel: Hverdagsliv og kræftpakken – erfaringer med at blive og være patient i accelereret kræftpakkeforløb for hoved-halskræft.2013-2015.

Underviser og vejleder på Master i Sundhedsfremme, fra 2014.

Studieleder på Sundhedsfremme og sundhedsstrategier, RUC, 2011-2013.

Underviser og vejleder på Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, RUC, fra 2008. 

Underviser og vejleder på Master i voksenuddannelse, RUC, 2003-07.

 

 

 

 

ID: 3753